108 pozdravov slnka

Pozdrav slnka – Surya namaskara

Možno ste už niekedy počuli, že jogíni príležitostne cvičia sled 108-mich pozdravov slnka. Mnohým „nezasväteným“ ľuďom, dokonca aj tým, ktorí občsne cvičia jogu, to zaiste pripadá ako tajomný akt dobrovoľného sebatrýznenia.

Čo v skutočnosti reprezentuje číslo 108? Pri akej príležitosti sa 108 pozdravov slnka cvičí? Aký to má význam? Prečo to niekto vôbec robí a hlavne koľko to trvá :-) ?

Pokračovať v čítaní: 108 pozdravov slnka