Joga pre profesionálnych športovcov

Hokejové talenty na joge

Posledným týždňom svojho pobytu v Banskej Bystrici ukončili mladí hokejisti cielenú letnú prípravu vo Fit Factory pod vedením profesionálnych trénerov (medzi ostatnými i Mgr. Juraj Moravčík). Časť svojich plánov si vyhradili aj pre jogu v štúdiu TVOJA JOGA, Banská Bystrica.

Hokejisti: Radovan Bondra, Daniela Gachulinec, Miroslav Mucha. Držíme im palce doma i v zámorí.

Komplexnosť jogy pre športovcov

Komplexnosť jogy prináša profesionálnym športovcom novú skúsenosť. Yoga pro sport – joga pre športovcov v štúdiu  TVOJA JOGA je aj o „natiahnutí“, ale tiež je o aspektoch jogy ako: dych, koncentrácia a meditácia.

Pre športovca, najmä profesionálneho, je obvykle ťažké prežiť pravú jogovú skúsenosť, pretože už od útleho veku je cielene a častokrát vedený rodičmi, trénermi k súťaživosti a k osvedčeniu sa v konkurenčnom prostredí. Profesionálni športovci  zvyčajne kladú  na seba veľké fyzické a psychické nároky. Posúvajú svoje limity, ignorujú príznaky únavy, nepohodlia a bolesti.  Pravidelná prax jogy u nich prebúdza novú úroveň telesného povedomia. Spomedzi akejkoľvek kompenzačnej aktivity, len joga ich cez vlastnú skúsenosť  môže doviesť k všímavosti a k sebapoznaniu. Učí ako počúvať svoje telo, učí rozoznať rozdiel medzi bolesťou a nepohodlím. To v konečnom dôsledku umožní s predstihom predchádzať zraneniam, včas rehabilitovať a kompenzovať. Podložka na cvičenie alebo meditačná prax je tiež miesto, kde sa športovec dostáva spod tlaku, pretože joga nesúťaží, ale ponúka bezpečný priestor pre tak potrebnú duševnú prestávku od napätia „na ihrisku“.

 

Od hrubého k jemnému

Joga má svoju hrubú a jemnú úroveň. Z hľadiska hrubého, fyzického rozmeru, ide v prvom rade o pohyb a dych, ktorý je protiváhou dominantného zaťaženia športovca. V závislosti od druhu športu je športovec náchylný k disbalanciám v sile a mobilite. Takéto existujúce rozdiely sa môžu prehlbovať a časom nečakane spôsobiť vážne zranenie. Športovec  má  v každom športe svoje silné a slabé stránky a to aj napriek snahe o komplexnosť tréningu a prípravy. Jogový pohyb nie je náhodný strečing. Oslabené sa spevní, presilené relaxuje a povolí. Asány a ich poradie majú dokonalú logickú následnosť.  Buď pripravujú telo na ďalšiu náročnejšiu pozíciu (pričom skúsený lektor priebežne vyhodnocuje a počíta s istou vrodenou alebo získanou mobilitou)  alebo sú protipólom predošlého cviku. Joga a jej pozície pôsobia na úrovni biomechaniky vskutku blahodarne. Hovoríme o motorike, kondícii, vyrovnávaní disbalancií, celkovom fyzickom posilnení a uvoľnení podľa intenzity zaťaženia a druhu športu. 

Okrem fyzických účinkov má joga na organizmus aj značné duševné benefity. Joga, jej jemnohmotná zložka, má vplyv na úrovni myšlienok a emócií, ktoré ovplyvňujú fyzickú zdatnosť.  Pri tréningu a športovom výkone jemná zložka jogy nemá ďaleko od športovej psychológie. Najmä vyššie stupne jogy, ako odtiahnutie zmyslov od vonkajších rušivých podnetov, koncentrácia a meditácia, pomáhajú profesionálom pri náročnejších etapách a životných situáciách. Ide  (napríklad) o lepšie sústredenie sa na výkon, schopnosť zotrvať pri tréningových plánoch a nevyhorieť, nenechať sa rozrušiť a zdeprimovať v kritický moment alebo i potlačenie vlastného ega v prospech záujmu tímu…atď. 

Relaxácia, predstavivosť a kognitívna terapia

Joga disponuje rôznymi technikami relaxácie a formami meditácie. Tie pomáhajú športovcovi udržať si dobrý duševný stav, ktorý je dôležitý nielen pri vrcholovom výkone a tréningu, ale i v bežnom živote. Na poli výskumu a medicíny je vedecky dokázané, že isté negatívne vzorce myslenia, predstavy, a nesprávne postoje môžu spôsobiť zdravotné problémy ako napríklad úzkosti a depresie, dokonca aj fyzické problémy. Na druhej strane, práca s pozitívnou predstavivosťou počas relaxácie a kognitívna terapia ovplyvňuje mozog tým, že pomáha meniť nesprávne a limitujúce názory. Takéto predstavy a myšlienky sa potom dajú nahradiť jednak pozitívnejšími ale i reálnejšími.

Meditácia 

Meditácia nie je rozjímanie ale nástroj sebapoznania. Bez akéhokoľvek úsilia nastáva prirodzene vďaka pravidelnej praxi ako dôsledok jednobodovej koncentrácie, ktorá sa cvičí ešte s úsilím vôle. Vedomie meditujúceho je vnímavé a bdelé, myseľ však nepremýšľa, nehodnotí, neanalyzuje, neuvažuje, iba nestranne pozoruje. Je to prežívanie vlastného bytia v danom okamihu, v prítomnosti bez chcenia niečo dosiahnuť.

Meditácia

Meditácia pomáha zmeniť spôsob myslenia, získať kontrolu nad myšlienkovým prúdom, umožňuje vytvoriť si nadhľad a triezve vnímanie. Práve veľké vyčrpanie, vypätie, očakávania môžu ovplyvniť výkon a  smerovane športovca. Meditácia zmierňuje stres, únavu a bolesť, zlepšuje spánok, posilňuje imunitu, pomáha pri regenerácii a celkovo ovplyvňuje schopnosť sústrediť sa na daný moment – schopnosť byť prítomný. V mozgu vyvoláva silne pozitívne zmeny. Aktivuje prefrontálnu mozgovú kôru, stimuluje uvoľňovanie neurotransmiterov (prenášačov) vrátane dopamínu, serotinínu a oxytocínu. Všetky tieto látky sa prirodzene vytvárajú v mozgu a spájajú sa s rôznymi aspektami šťastia. Dopamín funguje ako antidepresívum, serotonín pôsobí na zvyšovanie sebavedomia, oxytocín tlmí bolesť, povzbudzuje a pomáha k výkonom. Meditácia plní aj významnú regeneračnú funkciu. Pravidelná denná aspoň 20-minútová prax vedie k výraznému zníženiu spotreby kyslíka. To vyvoláva hlboké uvoľnenie, pri ktorom dochádza k regenerácii buniek, čo sa vyrovnáva hodnotám, ktoré sa dosiahnu pri  šesť hodinovom spánku.

 ——–

Dnes s nami pravidelne cvičí veľa nadšencov športu. Bežci, golfisti, cyklisti, hokejisti, prívrženci bojových umení…atď. Profesionáli i hobby športovci, ktorí si našli cestu k tejto starej filozofii bytia. Môžeme ju nazvať i životnou múdrosťou a cestou k zdravej existencii.  Mnohí na sebe zistili, že joga im pomáha pri sebareflexii a pri spoznávaní vlastných slabých stránok a naopak dodáva rozmer šťastia a spokojnosti.

Daniela Lászlová – TVOJA JOGA nielen YOGA

Joga pre bežcov

Nemusíte byť doktor, vedec ani terapeut. Stačí pravidelne behávať a zistíte, že beh je vysoko návykový. Pôsobí ako katalyzátor stresu a emócii. Po čase však ukazuje telu aj menej príjemnú stránku. Veľké úsilie, výdaj energie a čas venovaný prioritne vytrvalostnému tréningu (na úkor potrebnej a vyváženej regenerácie) vás môže čoskoro „dobehnúť“. Aj napriek všadeprítomným informáciám, veľa bežcov nevenuje kompenzácii a regenerácii dostatočnú pozornosť. Mnohí roky opakujú základné a málo efektívne strečingové cviky bez obmeny alebo hlbšieho zamyslenia, prečo robia to, čo robia.

Prečo by mali bežci cvičiť jogu?

Viaceré štúdie publikované v uznávaných časopisoch ako napríklad Runner’s World dokázali, že joga redukuje stres, uvoľňuje svalové napätie, udržiava hmotnosť, zmierňuje bolesti, pomáha pri disciplíne držať sa svojho tréningového programu a v neposlednom rade zlepšuje čas bežca.

Pokračovať v čítaní: Joga pre bežcov

Gym Power Yoga

Joga (Gym Power Yoga) od januára 2018 opäť každý štvrtok od 18.00 hod. vo FIT Factory.

Gym Power Yoga je ideálna voľba pre aktívnych ľudí, športovcov a pre toho, kto chce proporcionálne spevniť celé telo. Cestou jogy je možné získať lepšiu flexibilitu svalov, mobilitu kĺbov a správnu koordináciu pohybu. Napriek názvu „joga“, je toto cvičenie dynamickejšie. Prispieva k formovaniu postavy tak pre ženy ako i pre mužov.

gym power joga, tvoja joga, fit factory
Gym Power Yoga – sila, flexibilita, mobilita

Gym Power Yoga – joga vo fitness

Gym Power Yoga je joga cvičená vo fitness centre FIT Factory Nemce (Banská Bystrica).  Má za cieľ pomôcť obyčajným ľuďom i športovým nadšencom, a to zlepšením kvality pohybu, kompenzáciou pohybových stereotypov, zmiernením už existujúcej bolesti (spôsobenej pravidelným tréningom alebo naopak sedavým spôsobom života).

Pohyb, ktorý baví

Toto cvičenie nie je úplne pomalé. Cvičenie jogových pozícií (asán) sa spája do optimálne plynulého pohybu a dynamického celku. Cvičenie je zamerané na celé telo čo do sily i flexibility. Napráva dysbalancie, poskytuje aktívny relax a kompenzáciu. Dáva fyzické výzvy a tiež ukazuje možnosti,  kam posunúť svoje individuálne hranice.

Bez spirituality

Gym power joga čerpá z múdrosti tradičných pozícií (asán) starej indickej jogy. Je doplnená o fyzioterapeutický prístup k problematickým telesným partiám. Nezahrňuje spiritualitu a duchovnú podstatu jogy. Telesné cvičenie je doplnené o relaxáciu, ktorá však nie je meditáciou. Relaxácia je istým upokojením a skľudnením myšlienok po rušnom dni, celkovým uvoľnením sa.

Gym Power Yoga je prístupná a akceptovateľná aj pre dnešného moderného človeka, žijúceho v západnom svete s jeho hodnotami a životným štýlom.  Toto hodinové cvičenie striedavých silových, naťahovacích, uvoľňovacích a balančných pozícií, buduje odhodlanie, výdrž, testuje koncentráciu.

gym power yoga 3
Gym Power Yoga – joga pre moderného človeka

Kto cvičí Gym Power Yogu?

V našej skupine nájdete striedavo športových profesionálov i amatérov, mužov aj ženy. Fanúšikovia behu, cyklistiky, golfu, basketbalu a hokeja. Biatlonisti, plavci, lezci, takisto nadšenci skialpu. Profesionálni tréneri ale aj hobby športovci, ktorým atletika a posilňovanie spríjemňuje voľný čas a je pre nich koníčkom.

Pravidelní návštevníci fitness centra i klienti kruhových tréningov majú možnosť raz na týždeň spestriť svoj tréningový plán o pohyb, ktorý je zdravý. Pohyb, ktorý pomáha regenerovať, znižuje možnosti vzniku zranení z preťaženia, poskytuje rekonvalescenciu.

Joga učí dokonale poznať svoje telo, jeho silné a slabé stránky. Na základe týchto poznatkov vhodne voliť kompenzáciu pre optimálnu regeneráciu. Aj keď ide o skupinové cvičenie, učí vnímať a rešpektovať každého individualitu. Joga nie je súťaživá, nie je to šport. Každý preto cvičí podľa svojich fyzických možností, aktuálneho nastavenia, chuti a nálady.

gym power yoga 2
Joga nie je šport, nesúťaží

Joga ako terapia

Joga prispieva k zmierneniu a niekedy až k odstráneniu bolestí a prejavov mnohých vrodených a získaných ochorení.

Je odporúčaná na ploché nohy a tiež na iné vady chodidla. Výborne pôsobí na skrátené, preťažené a oslabené svaly, preťažené úpony a šľachy, oslabené kolenné svaly a väzy, funkčne obmedzený ramenný a bedrový kĺb – nemobilné ramená a málo mobilné bedrá, zatuhnutý krk, slabé medzi-lopatkové svaly, málo mobilné a preťažené členky, defekty chrbtice (kyfóza, lordóza, skolióza) a následné bolesti chrbtice, bolesti hlavy, malá kapacita pľúc, ischias, slabé jadro telaochabnuté panvové dno a oveľa viac.

Joga je dobrý terapeutický prístup pri apatii, celkovej psychickej únave a pri úzkosti. Skvalitňuje spánok, upravuje hormonálne pochody v tele, krvný tlak a tok lymfy. Viac informácii o tom, ako joga ovplyvňuje zdravie.

gym yoga 4
Joga, fyzioterapeutický prístup, relaxácia

Gym Power Yoga vo FIT Factory

Na hodinu jogy vo FIT Factory Nemce nepotrebujete rezerváciu. Stačí prísť a ohlásiť sa na recepcii. K dispozícii máte podložky na jogu a plne vybavené zázemie fitness centra. Najlepšie sa cvičí  v pohodlnom oblečení, naboso a bez ponožiek.

Gym Power Joga
Gym Power Yoga
joga-4
Joga vo FIT Factory

Gym Power Yoga je skupinové cvičenie pod vedením certifikovanej lektorky (Danka z TVOJA JOGA) pre oblasť Power a Hatha joga, so skúsenosťami v oblasti Joga pre šport a Medical joga – zdravotná a terapeutická.

Toto cvičenie nie je vhodné pre klientov s chronickým zápalom šliach zápästia, s ochorením karpálny tunel  a pre tehotné klientky.

Ak ste doteraz nemali žiadne skúsenosti s cvičením jogy, nie je to prekážka. Všetci sa učíme pozorovaním, skúšaním a opakovaním. Pár vybraných tipov o tom, ako cvičiť nájdete aj v článku: KEĎ CVIČÍŠ JOGU.

Teším sa na vás!

Daniela Lászlová – TVOJA JOGA nielen YOGA

Joga pre mužov

Neobávajte sa, že na lekciách jogy budete osamelý vlk medzi dámami v tesnom oblečení. Je to iba predsudok. Možno vás prekvapí zistenie, že v minulosti bola joga vykonávaná takmer výhradne mužmi. Ale ak vás nepresvedčí ani dlhý zoznam zdravotných účinkov jogy, tak sa vrátime k spomínaným dámam. Možno sa práve ony stanú motiváciou a dobrým dôvodom na to, aby ste navštívili prvú lekciu.

Pokračovať v čítaní: Joga pre mužov

Joga pre bežcov s TVOJA JOGA

Prečo cvičiť jogové pozície? Viaceré štúdie publikované v uznávaných časopisoch ako Runners World preukázali fakt, že joga redukuje stres, udržiava hmotnosť, zmierňuje bolesti, pomáha pri disciplíne držať sa svojho tréningového programu a v neposlednom rade zlepšuje čas bežca.

Pokračovať v čítaní: Joga pre bežcov s TVOJA JOGA