Štúdio TVOJA JOGA Banská Bystrica. Pravidelné lekcie jogy s Dankou pre začiatočníkov i pokročilých.

Power joga, Hatha Yoga, Vinyasa Yoga, Yin Yoga a Joga pre športovcov.

 

Copyright © 2018 TVOJA JOGA

ZAREZERVUJTE SI HODINU JOGY

ON-LINE REZERVAČNÝ SYSTÉM 

DÝCHANIE

Dych je jeden z najdôležitejších aspektov v joge. Dýchanie ovplyvňuje stav mysle, emócie, koncentráciu, úroveň stresu i fyzickú aktivitu. Naučiť sa správne dýchať pômože, aby sme boli zdravší, výkonnejší, pokojnejší a tiež aby sme sa cítili lepše. Závažné problémy ako migréna, chronická únava, zlé trávenie, nervozita, nespavosť, môžu byť časom odstránené nácvikom správneho dychu. Pri správnom dýchaní by sme mali využívať maximálnu kapacitu pľuc. Dýchame prirodzene, nosom, aby sa vzduch ohrial. Zároveň je nos akýsi filter na drobné prachové nečistoty, ktoré sa nachádzajú vo vzduchu. Z fyziologického hľadiska sa zdravému čoveku plnia vzduchom obidva pľúcne laloky od vrchných hrotov až po spodné laloky. Bránica (sval, ktorý oddeľujde hrudnú dutinu od brušnej) je pri nádychu narastajúcim objemom pľúc stlačená smerom nadol, čo spôsobí mierne vypulenie abdominálnej brušnej časti. Pri výdychu naopak bránica stúpa a brucho sa automaticky vtiahne späť.

 

Rozlišujeme tri druhy dýchania:

Bránicové dýchanie – "viditeľne" dýchanie až do brucha, do oblasti solárneho pletenca, približne 10 cm po hrudnou jamkou. Nádych pociťujeme ako jemnú expanziu energie do všetkých strán abdominálnej časti. Cítime rozširovanie rebier do bokov a dozadu a tiež jemné vystúpenie brušnej dutiny. Bránica klesá nadol, čím dochádza ku stlačeniu vnútorných orgánov a brušná stena aj hrudník sa vysúvajú smerom dopredu. S výdychom sa zase vracajú späť. Pri tomto type dychu sa najlepšie využíva kapacita pľúc a podporuje sa ním priaznivý zdravotný stav a celkové uvoľnenie. Hrudné dýchanie – pri výdychu sa rozpína len hrudník. Ide o plytší dych, kedy dýcha zhruba len polovica pľúc. Takéto dýchanie nie je dostatočné. Podkľúčne dýchanie – prejavuje sa najmä vo vypätých situáciách, v strese a pri strachu. Dýchanie je veľmi rýchle a povrchné, prúdi len pod kľúčne kosti a je nedostatočné.

 

Veľa ľudí nevenuje dychu dostatočnú pozornosť. Náš mozog zabezpeuje, že dych je kolobeh. Po nádychu nasleduje výdych, ale jeho kvalita závisí od uvedomenia si procesu dýchania. Pod vplyvom stresu dýchame čoraz plyšie, rýchlejšie, nevyužívame celú kapacitu pľúc a telo sa zbytočne tempom dychu vysiľuje. Toto môže mať vážne dôsledky pri rozvoji rôznych zdravotných ochorení. Cieľom nácviku správneho dýchania je dych predlžovať. Nádych sa stane prirodzene pomalší a hlbší.  Naučíme pľúca maximálne využívať svoju kapacitu, tým spôsobom zmenšujeme frekvenciu nádychov za minútu. Vďaka dychu sa stávame zdravší, viac vyrovnaní a pokojní.

TVOJA JOGA

nielen YOGA