TVOJA JOGA Banská Bystrica. Cvičenie pre začiatočníkov a pokročilých.

Power Yoga, Hatha Yoga, Flow Yoga, Yin Yoga, Joga pre športovcov, Pilates.

 

ZAREZERVUJTE SI  CVIČENIE

REZERVAČNÝ SYSTÉM

Copyright © TVOJA JOGA 2019

Dych je jeden z najdôležitejších aspektov v joge. Ovplyvňuje stav mysle, emócie, koncentráciu, úroveň stresu i fyzickú aktivitu. Naučiť sa správne dýchať pômôže, aby sme boli zdravší a pokojnejší. Závažné problémy ako migréna, chronická únava, zlé trávenie, nervozita, nespavosť, môžu byť časom odstránené nácvikom správneho dychu. Pri správnom dýchaní by sme mali využívať maximálnu kapacitu pľúc. Dýchame prirodzene, nosom, aby sa vzduch ohrial. Zároveň je nos akýsi filter na drobné prachové nečistoty, ktoré sa nachádzajú v priestore. Z fyziologického hľadiska sa zdravému človeku plnia vzduchom obidva pľúcne laloky od vrchných hrotov až po spodné. Bránica (sval, ktorý oddeľuje hrudnú dutinu od brušnej) je pri nádychu narastajúcim objemom pľúc stlačená smerom nadol, čo spôsobí mierne vypúlenie abdominálnej brušnej časti. Pri výdychu naopak bránica stúpa a brucho sa automaticky vtiahne späť.

 

Rozlišujeme tri druhy dýchania:

Brušné dýchanie – "viditeľné" dýchanie až do brucha. Nádych pociťujeme ako jemnú expanziu energie do všetkých strán abdominálnej časti. Hrudné dýchanie – pri výdychu sa rozpína len hrudník. Ide o plytší dych, kedy dýcha zhruba len polovica pľúc. Takéto dýchanie nie je dostatočné. Podkľúčne dýchanie – prejavuje sa najmä vo vypätých situáciách, v strese a pri strachu. Dýchanie je veľmi rýchle a povrchné, prúdi len pod kľúčne kosti a je nedostatočné.

 

Veľa ľudí nevenuje dychu dostatočnú pozornosť. Náš mozog zabezpečuje, že dych je kolobeh. Po nádychu nasleduje výdych, ale jeho kvalita závisí od uvedomenia si procesu dýchania. Pod vplyvom stresu dýchame čoraz pltyšie, rýchlejšie, nevyužívame celú kapacitu pľúc a telo sa zbytočne tempom dychu vysiľuje. Toto môže mať vážne dôsledky pri rozvoji rôznych zdravotných ochorení. Cieľom nácviku správneho dýchania je dych predlžovať. Nádych sa stane prirodzene pomalší a hlbší.  Naučíme pľúca maximálne využívať svoju kapacitu, tým spôsobom zmenšujeme frekvenciu nádychov za minútu. Vďaka dychu sa stávame zdravší.

DÝCHANIE

TVOJA JOGA

nielen YOGA