Štúdio TVOJA JOGA Banská Bystrica. Pravidelné lekcie jogy s Dankou pre začiatočníkov i pokročilých.

Power joga, Hatha Yoga, Vinyasa Yoga, Yin Yoga a Joga pre športovcov.

 

Copyright © 2018 TVOJA JOGA

ZAREZERVUJTE SI HODINU JOGY

ON-LINE REZERVAČNÝ SYSTÉM 

HODINA PRE ZAČIATOČNÍKOV

 

AKO PRACUJEME A ČO VÁM HODINA PRINESIE

Hodiny jogy pre začiatočíkov sú zostavené tak, aby sa nový klient oboznámil s technikami cvičenia a s dýchaním. Začína sa jednoducho od základných pozícií, ktoré sa učia častejším opakovaním. Zo začiatku je svalstvo menej pružné a schopné výdrže, preto sa volia jednoduchšie varianty prevedenia asán.  Hodina sa prispôsobuje možnostiam cvičencov v skupine.

 

Na svoje si prídu ľudia bez skúseností, ale aj so skúsenosťami, pretože ponúkame vždy alternatívy vykonania jednotlivých pozícií. Rešpektujeme telo a jeho predispozície. Dôraz kladieme na sebauvedomenie, na nápravu pohybových stereotypov, strečing a posilnenie svalov ako aj na celkovú regeneráciu organizmu. Začiatočníkom na hodine ponúkame prácu s doplnkami a pomôckami pre cvičenie, ktoré im umožní vykonať asánu ideálne so želaným efektom.

 

Joga pre začiatočníkov vám prinesie vedomosti ako cvičiť. Vysvetľujeme, ako zaujať postavenie tela, zapájať svaly, učíme vnímať možnosti tela a rozsah. Objasňujeme a vysvetľujeme, ako  pôsobia jogové pozície na náš organizmus a naše zdravie (z aspektu detoxikácie, regenerácie, trávenia, hormonálnej sústavy, endokrinologickej sústavy…) .

 

Ak chcete s jogou začať, odporúčame navštíviť u nás vedenú lekciu pod názvom BASIC YOGA. Lekcia je dostupná od odktóbra 2017, v pondelok od 16.45 hod. Pre viac informácií si skonrolujte rozvrh cvičenia.

TVOJA JOGA

nielen YOGA