Štúdio TVOJA JOGA Banská Bystrica. Pravidelné lekcie jogy s Dankou pre začiatočníkov i pokročilých.

Power joga, Hatha Yoga, Vinyasa Yoga, Yin Yoga a Joga pre športovcov.

 

Copyright © 2018 TVOJA JOGA

ZAREZERVUJTE SI HODINU JOGY

ON-LINE REZERVAČNÝ SYSTÉM 

Lebo každý si môže nájsť svoj vlastný spôsob jej vnímania a prijatia. Na jogu sa netreba pozerať s predsudkami. Joga učí o vnútornej pohode a vyrovnanosti cestou cvičenia, dýchania a relaxácie. Joga je pre všetkých. Nie je nedo- siahnuteľnou métou na piedestáli. Neučíme ako si dať nohu za hlavu. Vedieme k učeniu ako mať rád a starať sa o telo,  s ktorým sme sa narodili.

PREČO NÁZOV TVOJA JOGA?

MODERNÁ JOGA

Už pri prvých týždňoch cvičenia spozorujete výsledky.  Silnejšie telo, väčšia flexibilita a mobilita, zmiernenie bolestí. Jasnejšia myseľ, viac energie. Ľahšie zvládanie  problémov,  nadhľad.

Znie vám to ako všeliek? Pravda je taká, že keď sa náš vnútorný svet začne meniť, prejaví sa to na našom vyžarovaní, konaní a na vnímaní vonkajšieho sveta.    

TRANSFORMÁCIA

Moderná joga nasleduje aktuálny trend a potrebu wellness žitia. Býva oslobodená od filozofickej podstaty. Aj napriek tomu má s klasickou jogou spoločný zámer. Vedie k postupnej premene: k dosiahnutiu zdravšieho tela, predĺženého dychu, skľudnenej mysle a vyrovananým emóciám. Vedie k uvedomeniu si seba samého a našej vnútornej sily.

Nezávisle od štýlu jogy, všetky majú totožný cieľ: spojenie princípu “the body–mind–spirit”  telo–myseľ–duša do jedného fungujúceho a harmonického celku.    

 

 

TVOJA JOGA

nielen YOGA

Cieľom TVOJA JOGA o.z. je vytvoriť príjemné a priateľské miesto v Banskej Bystrici, kde sa navzájom budú stretávať ľudia – nezávisle od skúseností a veku,  aby si zacvičili jogu celým srdcom a venovali pozornosť sami sebe. Vedome pracujeme s telom a dychom.  Jogu vnímame ako radostnú hru, ktorá uvoľní napätie a pohladká dušu.