TVOJA JOGA Banská Bystrica. Cvičenie pre začiatočníkov a pokročilých.

Power Yoga, Hatha Yoga, Flow Yoga, Yin Yoga, Joga pre športovcov, Pilates.

 

ZAREZERVUJTE SI  CVIČENIE

REZERVAČNÝ SYSTÉM

Copyright © TVOJA JOGA 2019

TVOJA JOGA

nielen YOGA

REZERVÁCIA CVIČENIA

klik pre zväčšenie...

ROZVRH

Vysvetlivky úrovne cvičenia: *mierna, ** stredná, ***pokročilá

Joga sála má ohraničenú kapacitu miest, aby bol zabezpečený rovnaký komfort. Prihlásením sa na lekciu cez Rezervačný systém máte garantované miesto na cvičenie a získavate možnosť spravovať si vlastné tréningy on-line.

REZERVAČNÝ PORIADOK - Pravidlá a postup rezervácie:

 

1. Na lekciu si rezervujete miesto.

 

2. Vytvorením rezervácie akceptujete Rezervačný poriadok Štúdia TVOJA JOGA. Vaša rezervácia sa považuje za záväznú, preto ju prosím uskutočnite iba v prípade seriózneho záujmu.

 

3. Vytvoriť rezerváciu na cvičenie je možné po prihlásení sa do Rezervačného systému.

 

4. Prihlásenie do Rezervačného systému TVOJA JOGA:

 A) Webstránka: Kliknutím na tlačidlo  „Zarezervujte si cvičenie“.

 B) Facebook:  Kliknutím na tlačidlo „Rezervovať “.

 

5. Úvodná on-line Registrácia vyžaduje, aby ste vyplnili: meno, priezvisko, telefónne číslo a e-mail.  Aktuálne údaje kvôli komunikácii.

 

6. Pri výbere lekcie sledujte: dátum, čas a druh cvičenia, kde sa prihlasujete. Rezervačný systém sa otvára na 2 týždne dopredu. Pod jedným účtom je možné rezervovať iba jednu osobu na lekciu.

 

7. Systém zobrazuje pri každej lekcii maximálnu  kapacitu, ako aj aktuálnu naplnenosť. V prípade zrušenia lekcie zo strany štúdia z technických príčin, sú všetci prihlásení kontaktovaní  najneskôr hodinu pred lekciou.

 

8. Na cvičenie sa môžete rezervovať aj keď nie je voľné miesto. Zaujmete pozíciu Náhradník. Všetci náhradníci sú v prípade uvoľnenia miesta informovaní pomocou mailovej notifikácie.  Na uvoľnené miesto sa potom dostane ten, ktorý sa rezervuje v systéme ako prvý.

 

9. Úspešná rezervácia je potvrdená na váš e-mail formou potvrdzujúcej Rekapitulačnej správy.  

 

10. Rezervované cvičenie vám pripomíname SMS správou (v deň lekcie). Správy majú pripomínací charakter. Ak Vám neboli doručené, neznamená, že sa cvičenie neuskutoční. Mohlo dôjsť iba k zlyhaniu technológie. Overte si prosím aktuálny stav telefonicky (0918 374 997).

 

11. Štúdio sa otvára 30 min. pred začiatkom lekcie a zamyká sa 5 minút pre začiatkom lekcie.

 

12. Ak sa nemôžete cvičenia zúčastniť, rezerváciu prosím zrušte včas. Zrušenie rezervácie je možné elektronicky -  najneskôr 4 hodiny pred cvičením. V prípade rannej lekcie (o 6.30, 7.00, 8.00 hod.) je potrebné zrušiť rezerváciu najneskôr do 19.00 hod. predchádzajúceho dňa.

 

13. Zrušenie lekcie zo strany návštevníka:

A) kliknutím na spätný odkaz ukazujúci na storno rezervácie, ktorý je súčasťou potvrdzujúceho e-mailu,

B) v správe vlastných cvičení (Rezervačný systém).

Zrušenie rezervácie cez sms, mail alebo inou formou správy nemusí byť akceptované.

 

14. Nezrušenú rezerváciu alebo rezerváciu zrušenú neskoro (t.j.  menej ako 4 hod. pred poobednou lekciou, neskôr ako po 19.00 hod. pre doobedné lekcie)  je seriózne uhradiť pri vašom ďalšom cvičení.

Takýto prístup je zodpovedný a fér pre lektora, ktorý vám venuje svoj čas a úsilie a tiež pre ostatných. Na lekciu je častokrát prihlásených niekoľko nahradníkov, ktorých svojim rozhodnutím neprísť (aj napriek sérii pripomienok cvičenia zo strany štúdia) oberáte o možnosť zrelaxovať. Snažíme sa o pestovanie obojstranného korektného prístupu.

 

15. Na hodinu v štúdiu môžete prísť aj "naslepo" bez on-line prihlásenia v rezervačnom systéme, ale:

A) Ak už budeme kapacitne obsadení, nemusí vám byť cvičenie umožnené. Na cvičenie majú prednostné právo vopred rezervovaní záujemcovia.

B) Ak sa pre nenaplnenosť lekcia zruší, štúdio nemá návštevníka bez rezervácie ako informovať, a teda nenesie zodpovednosť  za jeho rozhodnutie prísť na lekciu "na-slepo".

 

16. Cvičenie trvá v rozpätí od 60-90 minút podľa druhu lekcie. Príspevok na lekciu je jedno rázový alebo sa aplikuje odpočtom z nabitého kreditu. Výška príspevku na cvičenie závisí od lekcie (skupinová, individuálna) alebo inej ponúkanej aktivity TVOJA JOGA o.z. (seminár, školenie, workshop.)

 

ĎAKUJEME :-)