KURZ: TIBETSKÉ ZVUKOVÉ MISY – pevné základy

Výukový program pre tých, ktorí sa chcú naučiť používať tibetské zvukové misy a zvukovo rezonančnú terapiu pre svoj osobný rast alebo svoje profesionálne aktivity. Prostredníctvom tibetských mís rozšírite svoje praktiky a zvýšite ich efektivitu. Osvojíte sa techniku, princípy, postupy a protokoly ako ich používať pre seba a pre druhých.
Podujatie pod vedením skúseného učiteľa a terapeuta Roberta Urgelu.

Harmonogram podujatia

1. deň
TEÓRIA
Podrobná klasifikácia zvukových mís a zostáv
Teória energetickej anatómie pre potreby zvukovej terapie
Základné pravidlá pri zvukovej terapii

PRAX
Individuálne praktiky so zvukovými misami: praktický nácvik
Zvuková terapia s 2 zvukovými misami v sede: schéma a postup
Zvuková terapia s 5 zvukovými misami v ľahu na chrbte: schéma a postup

2. deň

TEÓRIA
Etapy terapie
Stavy súvisiace so zvukovým ošetrením

PRAX

Individuálne praktiky so zvukovými misami: praktický nácvik
Kontaktná akusticko rezonančná zvuková terapia s 1 zvukovou misou v ľahu: schéma a postup
Akusticko rezonančná zvuková terapia s 5 zvukovými misami v ľahu na bruchu: schéma a postup- 1. schéma
Komplexná akusticko zvuková terapia so 14 misami: Zvukové kruhy, osmičky, trojuholníky, cik cak, hviezdy, techniky trenia, odvedenie zvuku, …

 

MIESTO KURZU: TVOJA JOGA – Terézie Vansovej 10, BANSKÁ BYSTRICA
TERMÍN DVOJDŇOVÉHO KURZU: 5.-6.2.2022, zahájenie o 10.00 v sobotu, ukončenie cca 17.00 v nedeľu
CENA KURZU: 220€
ZÁLOHA: 50€

Absolvent vzdelávacieho kurzu má uplatnenie v oblasti poskytovania ozdravných a welness programov, relaxačných a regeneračných služieb, masáží, programov na redukciu stresu, v poradenstve životného štýlu, zostavovaní a realizácii tréningového programu zdravých ľudí pre zlepšenie adaptačných procesov ich organizmu.

PRIHLÁSENIE SA NA KURZ:
Škola yogy, qikung, masáží a zvukovej terapie Talgar Lektor programu: ROBERT URGELA
0902 810777, urgelar@gmail.com

VIAC O LEKTOROVI:
Robert Urgela je učiteľ a terapeut s bohatými skúsenosťami a vedomosťami, ktoré jednak vo výuke, ale i v terapii odovzdáva ďalej. Vyše 40 rokov sa venuje osobnej práci s klientami na zlepšení ich zdravia a energetiky. Robert sa okrem iného venuje tradícii nepálskej zvukovo rezonančnej terapie s tibetskými misami. Uviedol na Slovensku viscerálnu masáž vnútorných orgánov podľa staroslovanských tradícií. Intenzívne spolupracuje s centrom zvukovej terapie v Nepále. Zúčastňuje sa v rôznych projektov ako lektor, cvičiteľ, inštruktor v oblastiach cieleného pôsobenia na organizmus človeka. Je autorom 7 publikácií na témy sebaregulácie človeka

Blog

Menu
error: Content is protected !!