Flow yoga

  1. Tvoja Joga
  2. Lekcie
  3. Flow yoga
 

Flow Yoga je kreatívna forma Hatha Yogy, ktorá jemne plynie. Lekcia nie je zbytočne rýchla, ani dynamická. Umiernený jogový pohyb rešpektuje v prvom rade plynulý dych. Cvičíme tak, aby ste sa aj po skončení stretnutia necítili “zničení”, skôr príjemne osviežení, spokojní a dobre nalaldení.

Na Flow Yoge sa budeme pomaly a dôsledne pohybovať cez sériu jednotlivých ásan. Pózy môžu byť zdokonaľované a posilnené, bez pocitu vniknutia do ďalšieho pohybu, ďalšieho dychu alebo ďalšej predstavy. Pomalý prietok vám umožní oboznámiť sa so svojim telom, spraviť si prestávku a vytvoriť si čas na to, aby ste sa dostali do svojho vnútra.

Lekcia vychádza z Hatha Yogy (najtradičnejší štýl jogy), preto pracujeme nielen s asánami, ale aj s dychom vo forme pranajámy a s meditáciou (upokojením mysle). Veľakrát je záverečná relaxácia spojená s príjemnou vizualizáciou, aby sme zamestnali našu stále blúdivú a aktívnu myseľ koncentráciou na príjemné predstavy a pocity, ktoré nám pomôžu naštartovať proces uvoľnenia a samoozdravenia nášho múdreho tela. Praktizovaním Flow Yogy sa zlepšuje je zlepšenie mentálne a fyzické zdravie.

Odporúčanie
Vhodné pre záujemcov o plynulé cvičenie. Zlatá stredná cesta v rámci náročnosti lekcie. Neznalosť nediskriminuje. Zameriavame sa predovšetkým na vlastné zmysly, pozitívne emócie, koncentráciu smerom von i dovnútra.
Náročnosť lekcie
Stredná
Trvanie lekcie
75 min.
Menu