Názov Surya Namaskar znamená v preklade zo sanskrtu Sūrya, „Slnko“ a Namaskār, „pozdrav“. Pozdrav Slnka: od minulosti po dnes. Kde je pravda o jeho tradícii?

Oslava Slnka, oslava svetla

V mnohých kultúrach je svetlo už od dávna symbolom vedomia a osvietenia. Naším primárnym zdrojom svetla je Slnko. Keď sa pozrieme na našu najbližšiu hviezdu, možno uvidíme iba veľkú žltú guľu. Hinduisti uctievali Slnko (ktoré nazývajú Surya) tisíce rokov ako fyzické aj duchovné srdce nášho sveta, tvorcu celého života. Pre Hindov je Slnko „ okom sveta “ (loka chakshus).

Ako napísal Alain Danizlou v knihe Mýty a bohovia Indie: „ Keďže všetko, čo existuje pochádza zo Slnka, musí obsahovať potenciál všetkého, čo je nám známe“.

Pozdrav Slnka: v minulosti len ako duchovná prax

Pozdrav Slnka – cvičenie nie telesné, ako ho dnes poznáme, ale ako duchovná prax sa datuje do starovekého védskeho obdobia, keď bolo Slnko uctievané ako mocný symbol duchovného vedomia. Táto prax sa odvtedy využíva na prebudenie slnečných aspektov prirodzenosti jednotlivca a na uvoľnenie životne dôležitej energie pre rozvoj vyššej informovanosti. Tradicionalisti tvrdia, že prax je stará najmenej 2 500 rokov a že vznikla ako rituálna poklona Slnku. Bola plná mantier, obetovania kvetín, ryže a vodných rituálov.

Slnko je zdrojom Prány ( univerzálna životná sila) pre všetko, čo existuje na planéte Zem. Slnko sa považuje za jedinú prejavenú formu večného princípu a je to darca všetkého, čo potrebujeme ako jedlo, voda vo forme dažďa, kyslík, energia, svetlo, videnie, teplo, dobré zdravie, intelekt a tak ďalej.

Aspekty energie Prána

Filozofia jogy opisuje dva typy energie v našich telách. Prvá, prána šakti, ktorá prúdi v pingala nádi, je slnečná, pozitívne nabitá energia s mužskými charakteristikami a zodpovedá dychu v pravej nosovej dierke. Druhou je manas šakti, ktorá prúdi v ida nádi. Je to lunárny negatívny náboj, ktorý má ženské vlastnosti a zodpovedá dychu v ľavej nosovej dierke. Prána šakti je zodpovedná za fyzickú aktivitu, extroverziu, dynamiku, odvahu, vodcovské vlastnosti, agresiu, uvažovanie a logické porozumenie. Na rozdiel od toho je manas šakti zodpovedná za duševnú aktivitu, introverziu, výživu a rast, empatiu, kvalitu prijatia, prispôsobenia a odovzdania, kreativitu, schopnosť nájsť nekonvenčné alternatívy, intuitívne porozumenie, umelecké schopnosti.

Pozdrav Slnka: od minulosti po súčasnosť

Kanál Nádi: Ida (ľavá) a Pingala (pravá).

 

Obe tieto energie sú rovnako dôležité pre riešenie rôznych životných situácií, ako aj pre duchovný rast. Sympatické a parasympatické vetvy autonómneho nervového systému vo fyzickom tele možno do značnej miery prirovnať k prána šakti a manas šakti. Prax Surya Namaskar aktivuje prána šakti a manipura čakru (tretia čakra). Prebudenie prána šakti podnieťuje agilitu, flexibilitu, dobré držanie tela, štíhle telo, dobré zdravie, fyzickú silu, odvahu, dynamiku, sebavedomie a jasné myslenie. Zvýšený stav prána šakti je nevyhnutný pre každodenný život, keď čelíme vonkajšiemu svetu a jeho zabudovanému stresu.

Surya Upanišády ( jedny z menších Upanišád hinduizmu) tvrdia, že ľudia, ktorí uctievajú Slnko, sa stanú mocnými, aktívnymi, inteligentnými a získajú dobré zdravie a dlhý život.

Pozdrav slnka: počiatok vo forme pozícií a pohybu

Pozdrav Slnka sa javí ako pomerne nedávny prírastok cvičenia do rodiny jógy. Podobný typ zostavy nazývaný „Dand“, bol praktizovaný už dávno zápasníkmi v Indii. Šri Samarth Ramdas (filozof, spisovateľ, guru) bol v 17. storočí duchovným majstrom kráľa a bojovníka Shivaji Maharaja. Dochováva sa informácia, že učil verziu Pozdravu Slnka kráľovu výbojnú armádu. Zdá sa však, že táto prax mala len malé alebo žiadne spojenie s jógou, ale skôr jasný cieľ fyzickej pripravenosti.

Až neskôr, Šri Bhawanrao Pant Pratinidhi, spopularizoval cvičebnú postupnosť Pozdravu Slnka, ktorá je teraz začlenená do modernej jógy. Konkrétne v roku 1908, tento kráľ z Aundhu (Aundh je malý kniežací štát v Maháráštre), upravil práve Ramdasovu verziu Pozdravu Slnka pre telesnú zdatnosť a zdravie a publikoval o Surya Namaskar knihu v Marathi. Neskôr v roku 1929 vydal aj anglickú knihu „Surya Namaskars“ (Pozdrav Slnka) pre zdravie, efektívnosť a dlhovekosť“.

Okrem telesných pozícií sa pôvodná zostava Pozdravu Slnka nabalila o dych, 12 Surya mantier a 6 Beeja mantier, čím vznikla súčasná verzia Pozdravu Slnka, špecifikovaná ako Pozdrav Slnka podľa tradičnej hatha jogy.

Pozdrav Slnka: od minulosti po súčasnosť

Pozdrav Slnka – 12 Surya Namaskar mantier a 6 Beeja Mantier

 

Pozdrav Slnka: je skutočne súčasťou jógy?

Aj preto, že nenájdeme žiadny odkaz o Pozdrave Slnka v nijakom z originálnych historických textov jógy, je ťažké sa zhodnúť na jeho naozaj hlbokej tradícii. Určite sa však rýchle adaptoval a šíril naprieč celou Indiou, vrátane mnohých populárnych jogových učiteľov a guruov, ktorí akceptovali túto efektívnu prax a dali jej vlastný odtieň –  samozrejme podľa školy, ktorú zastávali a reprezentovali. Z Indie si našla cestu do Ameriky a Európy, kde jej popularita stále prekvitá.

Pozdrav Slnka, ako sa dnes praktizuje, je súbor cvikov uskutočňovaných s koordináciou dychu. Sekvencia zahŕňa predklony a záklony chrbtice ako aj spevnenie jadra tela. Rôzne školy sa mierne líšia v systéme cvičenia.

Niektoré populárne školy, ktoré majú v svojich osnovách Pozdravy Slnka s modifikáciami, či drobnými odtieňmi, kde každý pridali svoj pohľad do praxe.

 • Swami Sivananda, Rishikesh
 • Biharská škola jogy, Munger
 • Ashtanga jóga (Vinyasa) Sri T. Krishnamacharya, Mysore
 • Sri Vivekananda Kendra, Kanyakumari
 • Šri Pattabi Jois, Mysore
 • Šri BKS Iyengar, Pune

Dnešní učitelia jogy zastávajú a obhajujú fyziologické výhody cvičenia, ako je zlepšená imunita a metabolizmus, pružnosť väzív, regulácia hladiny cukru v krvi, endokrinná regulácia, zlepšenie spánkových vzorcov…atď. Viaceré z týchto tvrdení boli aj doložené serióznymi výskumami v rámci jógovej terapie v spolupráci s lekárskymi univerzitami po celom svete.

Pár dôvodov, prečo môže byť Pozdrav Slnka súčasťou skutočnej jógy

Prečo môže byť Suria Namaskar súčasťou skutočnej jógy aj napriek tomu, že ho nesprevádza tisícročná prax?

  1. Cvičenie robí telo pružným a ľahkým.
  2. Zvyšuje informovanosť o fyzickom tele.
  3. Prax sa vykonáva s koordinovaným dychom a tak reguluje nervový systém.
  4. Mantra, ktorá sa má spievať počas Surya Namaskara, je nevyhnutnou súčasťou, aby sa dosiahli najlepšie výsledky, namä v prípade,  že telo a myseľ sú zanesené odpadovými produktami. Vtedy môže prax v spojitosti s mantrou fungovať ako technika očisty krija.  Toto všetko má za cieľ uviesť do rovnováhy nielen  telesné orgány, ale aj telo a myseľ navzájom.
  5. Naše telo je  rezervoárom energetického poľa. Väčšina tejto energie zostáva latentná, nepreskúmaná a nevyužitá. Medzi prostredím a ľudským telom prebieha neustála výmena energie. Čakry sú ako trenspondér pre metafyzickú a biofyzikálnu energiu ľudského tela. Cvičením Surya Namaskara čakry aktivujeme a otvárame ich.
  6. Koordinovaná opakovaná prax môže viesť k meditatívnemu stavu mysle.
  7. Prax pomáha pri duchovnom rozvoji a pri vytváraní hlbokého stavu pokoja.

Pozdrav Slnka: ásna, mantra, dych, čakry (Klik pre zväčšenie)

 

Pri správnom cvičení sa môže Surya Namaskar kvalifikovať ako Samma Vyayama (správne úsilie) v ajurvédskom režime dňa. Tu sa cvičí Surya Namaskar s maximálnou silou a opakuje sa až do chvíle, keď nastane na tele mierny pot alebo ak sa už prax nedá udýchať výlučne nosom počas cvičenia. Týmto spôsobom je možné získať všetky výhody. Naopak, v populárnej dynamickej praxi jógového cvičenia vidíme odlišný prístup. Rýchly pohyb bez úplnej koordinácie dychu s pohybom a so široko otvorenými ústami. Mnoho poranení sa začína objavovať práve tu, najmä zranenia dolnej časti chrbta, krku, ramien, kolena, členku, zápästia). Takéto cvičenie je nebezpečné pri zvýšení krvného tlaku, pri závratoch.

Surya Namaskar nie je úplne klasická jogová prax. Je skôr súčasťou najmodernejšej hodiny jogy. Keď sa zostava používa rozumne, môže byť fantastickou fyzickou prípravou, čo je v súčasnosti výrazný dopyt a potreba medzi praktizujúcimi. Taktiež je dobrá ako prípravná prax k pozíciám a meditácii.

Pozdrav Slnka: dnes ako symbol zdravia a kultúry

Hoci v Indii zďaleka necvičia všetci jógu, sú na ňu patrične hrdí. Ak by ste boli na medzinárodnom letisku Indira Gandhi v Novom Dillí, je veľmi pravdepodobné, že by ste videli 12 sôch symbolizujúcich Pozdrav Slnka (Surya Namaskar). Ideálny spôsob ako privítať cestujúcich do rodiska jógy. Taktiež nechýba séria poštových známok, nekonečne dlhé knižnice jógovej literatúry a cestovný ruch, ktorý importuje turistov do Indie za jógou a jógu exportuje do sveta.

Súsošie na letisku v Indii.

Súsošie: Pozdrav Slnka, letisko New Dehli INDA

Pozdrav Slnka je populárna prax a v súčasnosti je veľmi málo jogových lekcií bez nej. Milovaná učiteľmi jógy a miliónmi jógových nadšencov sa táto prax stala aj akousi bežnou rutinou zdravšieho životného štýlu. Cvičená v parkoch, na trávnikoch, v štúdiách jogy alebo na festivaloch.

Cvičenie má svoje tempo, rytmus, dych a kompletné fyzické zapojenie tela. V priebehu rokov bol Pozdrav Slnka pravidelnou súčasťou mojej každodennej praxe. Našla som si veľmi málo praktík, ktoré zodpovedajú jednoduchosti a účinnosti toho pozdravu.

Namasté

Daniela Lászlová TVOJA JOGA nielen YOGA

Blog

Menu
error: Content is protected !!