Prečo praktizovať ásany a pránájámu, prečo rovno nemeditovať?

  1. Tvoja Joga
  2. Filozofia
  3. Prečo praktizovať ásany a pránájámu, prečo rovno nemeditovať?

Ásany a pránájáma – prečo ich praktizovať? Ak je cieľom jogy meditácia a sebauvedomenie, tak prečo by sme mali praktizovať ásany a pránájámu? Prečo rovno nemeditovať? Bohužiaľ, málo ľudí rozumie skutočnému zmyslu cvičená ásan a pránájámy. Častokrát ich používajú iba pre zdravie, fyzickú krásu, dobrú stavbu tela, či dokonca pre popularitu a uznanie na sociálnych sieťach. Veľakrát ale vôbec hlboko v svojej podstate nevedia, prečo cvičiť ásany a pránájámu. Možno poznajú poučku z kníh, odrecitujú múdre naučené texty ale chýba im skutočná vlastná skúsenosť a dôvera v celý proces.

Ásany a Pránajáma

Aj napriek tomu, že obidve techniky majú dokázateľný vplyv v rámci joga terapie na naše telesné i duševné zdravie, je za nimi oveľa viac. Účelom ásany a pránájámy je pripraviť telo a myseľ na meditáciu.

Ak však telo a myseľ nie sú pripravené a energie v našom tele nie sú vyvážené, dochádza ku konfliktu. Telo trpí, pretože nie je zvyknuté vydržať v jednej pozícii po dlhšiu dobu. Človek sediaci v meditačnom sede sa sťažuje na bolesť v nohách, bedrách a chrbte, pretože nie je takto dlho zvyknutý sedieť bez zmeny polohy. Môžu sa objaviť aj ťažkosti s dýchaním, pretože nasilu spomalené dýchanie pociťuje jeho netrénované telo ako neprirozdené a nedostatočné. Myseľ trpí, pretože sa nedokáže sústrediť. Ľudia, ktorí sa pokúšajú meditovať, nie sú schopní dosiahnuť koncentráciu a jednotu mysle, čo u nich spôsobuje podráždenosť a nervozitu.  A tieto pocity vôbec nepredstavujú ideálny stav, tak že ľudia meditáciu zavrhnú ako cestu, ktorá nie je pre nich.

Keď si však predstavíte a uvedomíte, čo sa s vami v priebehu cvičenia jógy a pránájámy deje, pochopíte, že obidve techniky opakovaním a disciplínou pripravujú telo k tomu, aby bolo odolné, pružné, vydržalo bez napätia a v uvoľnenosti sedieť a koncentrovať sa.

Meditácia a tvorba energie

Pri meditácii sa tvorí fyzická a psychická energia. Naše fyzické telo je v podstate ako elektráreň. Aj elektráreň pred tým, ako začne distribuovať energiu ďalej k odberateľom, potrebuje funkčné póly, drôty, poistky a prepínače, aby bola energia nasmerovaná tam, kde je to potrebné. To isté sa deje v tele. Počas meditácie sa vytvára energia. Srdce je generátor; pľúca pôsobia ako transformátor; nervový systém poskytuje akési drôty; myseľ je hlavným spínačom a žľazy sú lokálnymi spínačmi. Všetky orgány v tele zohrávajú pri meditácii dôležitú úlohu.

Ásany pripravujú telo na meditáciu. Z telesného pohľadu stimulujú žľazy; očisťujú pečeň, pľúca a srdce; dodávajú krv do orgánov; uvoľňujú svaly a kĺby a dajú telu pružnosť. Pránájáma poskytuje viac prány (vitálna energia). Očisťuje a oživujú nervový systém. Účelom ásany a pránájámy je vyvážiť rôzne nervové impulzy; vedené do mozgu zmyslami a sústrediť pránickú silu v tele. Ak je náš dych pod kontrolou, srdcový rytmus je pravidelný, správne fungujú žľazy a celý nervový systém, je možné zotrvať v zvolenom meditačnom sede.

Keď sa v tele dostatočne rozptyľuje prána, myseľ sa automaticky upokojí a zjednotí. Potom je ten, ktorý ašpiruje na meditáciu schopný sústrediť sa; energie sú vyvážené; kanály pre tok energie sú otvorené a všetko je skutočne pripravené na meditáciu.

Keď človek dosiahne tento stav pripravenosti, boli stimulované sympatická aj parasympatická časť autonómneho nervového systému. To znamená, že výrazne zvýšený prísun krvi sa dostane do všetkých častí tela, najmä do mozgu. To stimuluje mozog nad rámec normálu a vedie k výrazne zvýšenému povedomiu. Súčasne srdcová frekvencia klesá, spomaľuje sa dýchanie a tráviaci systém (preto by sa meditácia nemala praktizovať na plný žalúdok). Všetky automatické telesné funkcie prichádzajú na nízke obrátky a telo je v stave úplnej relaxácie. Ale myseľ je bdelá a viac uvedomelá. Keď je myseľ upokojená, uvedomelá, jednobodová a schopná sústrediť sa bez rozptyľovania, človek je skutočne pripravený na meditáciu.

Prekonávanie podvedomia a nevedomia

Veľmi málo ľudí  aj napriek pripravenosti tela a mysle dokáže meditovať. To, čo väčšina ľudí pociťuje pri meditácii, sú aktivity podvedomej a nevedomej mysle. Myseľ z pohľadu jogy pracuje na štyroch úrovniach: vedomá, podvedomá, nevedomá myseľ a vyššie vedomie. K meditácii dochádza vtedy, ak niekto príde do kontaktu s vyšším vedomím. Aby sme to však dosiahli, musíme prekonať podvedomie a nevedomie.

Podvedomie funguje ako cenzor. Vykonáva cenzúru miliónov informácií, ktoré  sa každú sekundu prenášajú  do mozgu zmyslami. Podvedomie veľmi často potláča informácie, ktoré spôsobujú stres alebo napätie vedomej mysle. Tieto potlačené dojmy sú pochované v podvedomí, kde môžu a často aj vytvárajú veľa psychologických blokov. Napríklad malé dieťa je napadnuté psom a podvedomá myseľ pochová tento zážitok v nevedomí. Ale od tej chvíle má dieťa aj neskôr v dospelosti strach zo psov bez toho, aby si spomenulo na dôvod prečo. Týmto spôsobom sa vytvára veľa psychologických problémov, pričom strach zo psov patrí medzi tie menej nebezpečné.

Aby sme dosiahli meditatívny stav, musíme nájsť cestu cez tieto hlboko skryté bloky a prekážky na ceste k vyššiemu vedomiu. Preto majú niektorí ľudia aj nepríjemné zážitky počas hlbokej relaxácie a v priebehu predmeditatívnych praktík. Keď je vedomie a podvedomie uvoľnené, relaxované, nevedomie nie je potlačené a všetky ukryté a z minulosti pochované nepríjemnosti sa dostanú von na úroveň vedomia. Veľmi často môžu mať formu nepríjemných vízií, zvláštnych zvukových efektov alebo iných vyrušení. Mali by sme ich skôr  privítať a nebáť sa ich. Pamätajte, že pochádzajú zvnútra a nemôžu ublížiť. Na druhej strane má veľa ľudí počas tohto procesu aj príjemné zážitky. Slzy radosti a šťastia, pocit nesmierneho uvoľnenia, blaha a ľahkosti.

K meditácii dochádza, keď sa prelomia bariéry vedomej, podvedomej a nevedomej mysle a dosiahne sa vyššie vedomie. Ásany a pránájámá sú preto rovnako dôležité ako samotné meditácie. Sú kľúčmi, ktorými sa otvárajú dvere energetického skladu, a preto sa nazývajú aj vodiče prány.

Blog

Menu
error: Content is protected !!