Joga sála má ohraničenú kapacitu miest, aby bol zabezpečený rovnaký komfort. Prihlásením sa na lekciu cez Rezervačný systém máte garantované miesto na cvičenie a získavate možnosť spravovať si vlastné tréningy on-line.

VYTVORENIE REZERVÁCIE

Na lekcie a podujatia v štúdiu TVOJA JOGA o.z. si rezervujete miesto vopred cez rezervačný systém.
Výnimkou je lekcia: Joga pre mamičky s bábätkami, kde o svojej účasti informujete v deň cvičenia lektroku Katku telefonicky (0905 644 572).

 1. Vytvorením rezervácie akceptujete Rezervačný poriadok TVOJA JOGA. Vaša rezervácia sa považuje za záväznú, preto ju prosím uskutočnite iba v prípade seriózneho záujmu.
 2. Vytvoriť rezerváciu je možné nasledovne:
  A) Facebook: Kliknutím na tlačidlo „Zarezervujte si cvičenie“.
  B) Webstránka: Kliknutím na tlačidlo „Rezervovať lekciu“.
 3. Rezervačný systém ponúka aktuálny Rozvrh. Kliknutím na konkrétnu lekciu, o ktorú máte záujem sa dostanete ďalej.
 4. Ak ste nový používateľ, vytvorete si účet kliknutím na políčko VYTVORENIE ÚČTU. Úvodná on-line registrácia vyžaduje, aby ste vyplnili: meno, priezvisko, telefónne číslo, platný e-mail (súkromný mail) a heslo, ktoré chcete používať. V zápätí je vám na uvedený mail odoslaný aktivačný kód na dokončenie registrácie.
 5. Pri výbere lekcie sledujte: dátum, čas a druh cvičenia, kde sa prihlasujete. Rezervačný systém sa otvára na 2 týždne dopredu. Pod jedným účtom je možné rezervovať iba jednu osobu na lekciu.
 6. Systém zobrazuje pri každej lekcii maximálnu kapacitu, ako aj aktuálnu naplnenosť. V prípade zrušenia lekcie zo strany štúdia z technických príčin, sú všetci prihlásení kontaktovaní najneskôr hodinu pred lekciou.
 7. Na cvičenie sa môžete rezervovať aj keď nie je voľné miesto. Zaujmete pozíciu Náhradník. Uvoľnené miesto obsadí prvý náhradník. Rezervácie vytvorené po naplnení lekcie sú v prípade uvoľnenia miesta automaticky použité na doplnenie kapacity podľa poradia vytvorenia. Návštevník dostane sms, kde je informovaný, že jeho rezervácia (lekcia, dátum a čas) bola povýšená z náhradníka na plnohodnotnú rezerváciu.
 8. Úspešná rezervácia je potvrdená na váš e-mail formou potvrdzujúcej Rekapitulačnej správy.
 9. Rezervované cvičenie vám pripomíname SMS správou (3 hodiny pred lekciou). Ak Vám nebola doručená, neznamená, že sa cvičenie neuskutoční. Mohlo dôjsť iba k zlyhaniu technológie. Overte si prosím aktuálny stav telefonicky (0918 374 997). Správy majú iba pripomínací charakter, neslúžia na storno rezervovanej lekcie.
 10. Štúdio sa otvára 30 min. pred začiatkom lekcie a zamyká sa 5 minút pred začiatkom lekcie.
 11. Na hodinu v štúdiu môžete prísť aj “naslepo” bez on-line prihlásenia v rezervačnom systéme, ale:
  A) Ak už budeme kapacitne obsadení, nemusí vám byť cvičenie umožnené. Na cvičenie majú prednostné právo vopred rezervovaní záujemcovia.
  B) Ak sa pre nenaplnenosť lekcia zruší, štúdio nemá návštevníka bez rezervácie ako informovať, a teda nenesie zodpovednosť za jeho rozhodnutie prísť na lekciu “na-slepo”.

STORNO REZERVÁCIE

 1. Ak sa nemôžete cvičenia zúčastniť, rezerváciu prosím zrušte včas. Zrušenie rezervácie je možné iba elektronicky – najneskôr 4 hodiny pred cvičením. V prípade rannej lekcie (od 6.30 do 11.00) a v prípade SKY YOGA EUROPA je potrebné zrušiť rezerváciu najneskôr do 19.00 hod. predchádzajúceho dňa.
 2. Zrušenie lekcie zo strany návštevníka:
  A) kliknutím na spätný odkaz ukazujúci na storno rezervácie, ktorý je súčasťou potvrdzujúceho e-mailu,
  B) v Správe Rezervácií (Vstup do systému, Správa rezervácií).
  Zrušenie rezervácie cez sms, mail alebo inou formou správy nemusí byť akceptované.
 3. Nezrušenú rezerváciu alebo rezerváciu zrušenú neskoro (t.j. menej ako 4 hod. pred poobednou lekciou, neskôr ako po 19.00 hod. pre doobedné lekcie) je seriózne uhradiť pri vašom ďalšom cvičení. Takýto prístup je zodpovedný a fér pre lektora, ktorý vám venuje svoj čas a úsilie a tiež pre ostatných. Na lekciu je častokrát prihlásených niekoľko nahradníkov, ktorých svojim rozhodnutím neprísť (aj napriek sérii pripomienok cvičenia zo strany štúdia) oberáte o možnosť zrelaxovať. Snažíme sa o pestovanie obojstranného korektného prístupu.

Storno poplatky pri odhlásení sa z udalosti (workshop, seminár, kurz)

 • Odhlásenie sa v období 7-5 dní pred začatím workshopu alebo kurzu vraciame 50% z ceny.
 • Odhlásenie sa v období 4-3 dní pred začatím workshopu alebo kurzu vraciame 30% z ceny.
 • Odhlásenie sa v období 2-0 dni pred začatím workshopu alebo kurzu uhradená čiastka sa nevracia.
 • Bezplatne je možné namiesto seba poslať náhradu.

DOPORUČENÝ ČAS PRE BEZPLATNÉ STORNO

RANNÉ LEKCIE (6:30 -11:00 hod) – storno najneskôr do 19:00 hod. predchádzajúceho dňa.
POPOLUDŇAJŠIE LEKCIE – storno najneskôr 4 hodiny pred cvičením.
SÚKROMNÁ HODINA – storno najneskôr 24 hodín pred začiatkom.

ĎAKUJEME 🙂

Menu
error: Content is protected !!