Sankalpa ide do podvedomia.

Keď sa venujeme joge, zvyčajne hneď od začiatku jednoznačne vnímame jej telesný aspekt. Joga však vplýva na energiu, emócie, intelekt a smeruje hlboko do viacerých úrovní mysle. Na povrch i do podvedomia.

Sankalpa pre každú prax jógy

Na začiatku akejkoľvek jogovej praxe (ásany, pratjahára, koncentrácia, meditácia, mantry, jóga nidra…atď.) je dobré dať si vlastnú sankalpu – akýsi zámer k sebe samému ale aj účel, s ktorým prax robíme. Sústredené rozhodnutie niečo urobiť, alebo dosiahnuť. Psychologicky, je to prvý praktický krok, ktorým sa zvýši citlivosť a odhodlanie mysle. Je známa ako kapacita zúžitkovať silu vôle, nástroj na sústredenie a harmonizovanie komplexného aparátu tela a mysle.

sankalpa

Sankalpa pre každú praktiku jógy.

Sankalpa: zámer, afirmácia, rezolúcia

Hoci sankalpu prekladáme aj ako pozitívne predsavzatie pre život, predsavzatie a sankalpa sa zdajú byť dve veci. Sankalpa býva nahrádzaná aj slovami: zámer, rezolúcia, či afirmácia. Procesom sankalpy je však ZMENA kondicionovania mysle. Zmena myšlienok, správania a postojov. Preto má sankalpa v joge dva ciele. Prvým je odstránenie kondicionovania, podmieňovania mysle, čo nás núti myslieť a správať sa určitým spôsobom. Odstránením podmieňovania mysle sa môžeme stať kreatívnejšími, pozitívnejšími a otvorenejšími. Druhým účelom sankalpy je dať si v živote pozitívny cieľ.

Na začiatku má sankalpa prekonať nedostatky našej osobnosti. Napríklad veľa ľudí je závislých na rôznych veciach. Môže to byť sledovanie televízie, stimulujúce látky, tabak, rôzne formy drogy. Závislosť môže mať akúkoľvek formu. Všetci sme v podstate závislí v tej či onej podobe. Jeden môže byť závislý od vzťahu, iný od potreby mať veci pod kontrolou a podaktorí ľudia sú závislí na živote všeobecne. Tieto závislosti bránia alebo obmedzujú spontánne a tvorivé vyjadrenie ľudskej povahy a osobnosti.Účelom sankalpy je pomôcť zvládať stavy závislostí modifikáciou podvedomia, pretože závislosti majú svoj zdroj v podvedomí a nie vo vedomej mysli. Keď niečo prichádza z podvedomia a vy uvažujete vedome o jeho odstránení, stane sa to neprirodzeným a nemožným.

Ak chcete odstrániť burinu, je lepšie odstrániť korene než rastlinku zoseknúť iba na úrovni stonky. V opačnom prípade opäť porastie, pretože korene sú stále živé. To isté platí pre zvyky, neduhy, ľudskú povahu. Zrodia sa v podvedomí a v nevedomí no uvedomujeme si ich až keď prídu na povrch našej vedomej mysle. Často zvádzame boj s našimi slabosťami a veľakrát v tomto boji zlyháme, pretože sa snažíme vyčistiť vedomú myseľ z pod vplyvu podvedomia, ale v skutočnosti sa nič nestane.

Sankalpa: ide do podvedomia

Sankalpa pôsobí na podvedomej úrovni. Je to pozitívne potvrdenie, vyhlásenie, ktoré si znova a znova hovoríte pre seba vo zvýšenom stave citlivosti a vnímavosti, napríklad počas jógy nidry, počas praktizovania techník pratyahára a dhárana.

Sankalpa má dve úlohy. Prvou je úprava a vyváženie ľudskej povahy. Druhou je smer v živote, ktorý sa má stať optimistickejší, kreatívnejší a pozitívnejší.

Príklad. Ak je môj problém podceňovanie sa, neistota a nedôvera v seba samého. Budujem sankalpu v znení: „Som silný, mám hodnotu, mám svoje kvality“. Pre účel sankaply použivam prvú osobu jednotného čísla, prítomného času. Moje vyhlásenie sa už deje, je pravdivé, stotožňujem sa s ním :-).

Iné príklady sankalpy:

Som šťastný. Verím. Mám hojnosť. Som vďačný za pokojnú povahu. Prijímam všetkých okolo seba. Užívam si život naplno. Vítam zdravie.  Moja pravá povaha je radostná.

 

 

Blog

Menu
error: Content is protected !!