Zvukovo rezonančná terapia

Zvuk ako nástroj vchádzania do stavov, odpradávna používali rôzne národy sveta pre harmonizáciu, formovanie stavu človeka a liečenia. Okrem používania ľudského hlasu, mantrovania, modlitieb, alikvótneho spevu, používali  nástroje ako  gongy, zvony a zvukové misy.

Rezonancia

Latinské slovo resonare znamená spoločne chvieť. Toto slovo naplno vyjadruje podstatu fungovania zvukových mís. Proces chvenia čiastočiek rozozvučanej tibetskej misy je odovzdávané vzduchom šíriacimi sa vlnami  na organizmus človeka. Niektoré frekvencie sú pre sluchový aparát počuteľné. Je to zhruba do 20000 Hz. Frekvencie nad touto hranicou vnímame už bez sluchového aparátu, telesne a energeticky. Zvuková vlna prechádza cez pokožku, svaly, kosti, ktoré dobre vedú vlnenie do orgánov a buniek.

Tréningom sa postupne dostávame do harmonickej jednoty so zvukom. Aby zvuky tibetských mís, gongov alebo zvonov účinkovali nastavujeme sa na ne, zosúlaďujeme sa na ich zvuk a vibrácie, zosynchronizujeme sa s nimi.

Tibetské misy ODZRKADĽUJÚ NÁŠ VLASTNÝ STAV. Je potrebné sa s nimi, zosúladiť, naladiť sa na ne, rezonovať s nimi, dostať sa s nimi do jednoty. Vtedy vchádzame do zvuku, zvuk nás vťahuje do seba, telesnosť sa stráca a my sa stávame zvukom, vnímame ZVUK ZVUKU. Zvuková terapia dostáva do stavu synchronizácie naše fyzické, biologické a energetické telá. Zapája sa aj úroveň psychoemocionálneho tela.

Zvukovo rezonančná terapia: Sound wellness

Zvuková meditácia Sound wellness s Robertom Urgelom v TVOJA JOGA, Banská Bystrica

 

Alikvótne zvuky, sprievodné zvuky 

Tibetské misy  nevibrujú len na svojej základnej frekvencii. Svoj harmonizačný efekt majú predovšetkým vďaka ďalším sprievodným frekvenciám. Takto vzniká celé spektrum harmonických zvukov ktoré menia farbu základného zvuku misy. Okrem počuteľného sú medzi frekvenciami aj zvuky mimo počuteľného spektra. Tie vnímame svojim telom.

Tibetské zvukové misy sú starodávnym akusticko rezonančným nástrojom umožňujúcim pôsobiť na fyzický, energetický, fyziologický a psycho emocionálny stav človeka. Majú historické, kultúrne a spirituálne pozadie tibetského Buddhizmu. Zvukové misy sa používajú v alternatívnych terapiách,  relaxáciách, ozdravujúcich programoch ako aj pri rituáloch a obradoch. Ich rozozvučanie je sprevádzané bohatou škálou sprievodných zvukov, ktoré majú vplyv na ľudské telo, psychiku a energetiku a aj na prostredie človeka v ktorom sa nachádza. Výsledkom je harmonizácia organizmu, relaxácia, energetizácia a vyladenie organizmu človeka ktoré sa pod vplyvom nadmerného stresu a disharmonických vplyvov prostredia rozladilo.

„Kúpanie“ sa vo vibráciách zvukových mís navodzuje pocit vnútornho mieru, pokoja a kľudu ktoré sa prenáša aj na prostredie vonkajšie. Rozuzľujú sa miesta vnútorného napätia. Adekvátne tomu sa rozuzľujú aj napätia spojené so sociálnymi situáciami. Človek pribudne vo vnútri aj vonku. Človek osviežený energiou zvukov bude schopný lepšie zvládať aj výzvy ktoré naňho kladie sociála sféra. Zlepší sa schopnosť koncentrácie smerom von. Vedomie človeka bude efektívnejšie zamerané na to s čím sa zaoberá. Objavia sa detaily a momenty ktoré do tej doby zostávali nepovšimnuté. Zlepší sa schopnosť akustického a zrakového vnímania a výberu potrebných informácií. Popri kultivácii poznávacej funkcie zvukové misy majú schopnosť oslobodiť človeka. Oslobodzujú ho od tých príčin ktoré bránili jeho ozdraveniu, ktoré potláčali jeho radostný stav, jeho jangové kvality ľahkosti tela, ducha a fyziológie.  Zvukovo rezonančná terapia

Sound wellness: Zvuková terapia tibetskými misami

Zvukové praktiky tibetskými misami patria medzi nemedikamentózneho postupy v  oblasti, prevencie civilizačných ochorení, mentálnej hygieny,  psychoterapie a fyzioterapie. Zvukové misy sú ladiacim nástrojom, prostredníctvom ktorého  nalaďujeme rozladené funkcie mozgu, biochémie, nervového systému človeka a privádzame ich opäť k rovnováhe. Tým obnovujeme a upevňujeme  stratenú kvalitu života človeka.

V oblasti profylaktiky je možné zvukové metódy používať ako mentálnu hygienu a prevenciu psychosomatických ochorení.

Rozozvučanie skupiny tibetských mís je sprevádzané bohatou škálou sprievodných zvukov, ktoré majú vplyv na ľudské telo, psychiku a energetiku, a aj na prostredie človeka v ktorom sa nachádza. Najhlavnejšími výsledkami  zvukovej procedúry je harmonizácia organizmu, relaxácia, energetizácia a vyladenie organizmu človeka, ktoré sa pod vplyvom nadmerného stresu a disharmonických vplyvov prostredia rozladil.

Ani audio nahrávka  najvyššej kvality nedokáže mnohopolárnosť  a objemnosť zvukov tibetských mís odovzdať. Počúvanie audio nahrávok je skôr informatívne. Zažiť objemný zvuk je možné iba priamym spôsobom. 

 

Zvukovo rezonančná terapia: Sound wellness

Harmonizácia zvukom

 

Niektoré účinky zvukového kúpeľa tibetskými misami

 • Uvoľnenie napätia pohybového aparátu, nadmerného svalového tonusu
 • Harmonizácia tráviacich funkcií
 • Urýchlenie spomalenej krvnej a lymfatickej cirkulácie
 • Vyrovnanie psychiky
 • Posilnenie imunity
 • Zlepšenie schopnosti koncentrácie
 • Prevencia a odstránenie bolestí hlavy
 • Zlepšenie práceschopnosti a odstránenie nadmernej vyčerpanosti
 • Urýchlenie detoxikácie
 • Spoznanie meditatívnych stavov…
 • Pôsobenie na biorytmy mozgu

 

Zvuková meditácia – Sound wellness v TVOJA JOGA 

Zvuková meditácia - Sound wellness

Lektor: Robert Urgela
Dátum: od 16.10.2020 nepravidelné piatky
Čas: 18.00 - 19.10 
Miesto: TVOJA JOGA, T. Vansovej 10, B.B.
Príspevok: 13,- Euro 
Rezervácia miesta: mail na info@tvojajoga.sk, 0918 374 997 (meno, tel. číslo, mail), rezervačný systém www.tvojajoga.sk

Odporúčenia: 
Prineste si pohodlné oblečenie a teplejšiu vrstvu na seba.

Po zvukovom kúpeli:
Skôr ako sa vrátime do bežných koľají a k pracovným povinnostiam, doprajeme si čas pre seba na spracovanie zážitkov. 
Chvíľu je dobre zotrvať v tichu v pokoji a dovoliť svojmu organizmu spracovať zvukovú kúpeľ.
O terapeutovi:  Robert Urgela

Hosťujúci učiteľ a terapeut s bohatými skúsenosťami a vedomosťami, ktoré jednak vo výuke, ale i v terapii odovzdáva ďalej. Vyše 40 rokov sa venuje osobnej práci s klientami na zlepšení ich zdravia a energetiky.

Ako sám o sebe hovorí: „ Mojím prvým učiteľom bola a zostáva príroda. Tá nás od narodenia učí prechádzať fázami bioenergetického cyklu. Pripravuje nás adaptovať sa na vonkajšie zmeny. Po istom čase sa však začíname dostávať s ňou do konfliktu, kedy narušujeme jej princípy Jednoty. Východné metódy sa stali pre mňa nástrojom zachovania jednoty, pôvodnej prirodzenosti a cestou návratu do stavu rovnováhy.“

Zvukovo rezonančná terapia: Sound wellness

Robert Urgela – učiteľ a terapeut

 

Robert Urgela je zakladateľom školy sebarozvoja Talgar Slovensko, ako aj programu výuky na podklade pôvodných prameňov. Na Slovensku založil tradíciu viacerých praktických metód regulácie človeka, terapií a profylaktických metód. V období 80. rokov bol pod vplyvom inšpirácie juhočínskeho bojového umenia Wing Chun, pričom neskôr založil tradíciu školy meridiánového qikung a yogu Školy Talgar podľa pôvodných princípov, prispôsobených súčasnému človeku podľa metodiky profesora Lenského.

Ďalej si osvojil tradíciu nepálskej zvukovo rezonančnej terapie s tibetskými misami. Spolupracuje s centrom zvukovej terapie v Nepále. Uviedol na Slovensku viscerálnu masáž vnútorných orgánov podľa staroslovanských tradícií. Je autorom patentovaného programu výcviku terapeutov tradičných ozdravných praktík ®. Zúčastňuje  sa  v rôznych projektov ako lektor, cvičiteľ, inštruktor v oblastiach cieleného pôsobenia na organizmus človeka.

 

Za texty srdečne ďakujeme Robertovi Urgelovi.

Blog

Menu
error: Content is protected !!