TVOJA JOGA o.z. je záujmová nezisková organizácia. Filozofia združenia a naše poslanie je v tvorbe aktivít, ktoré sa týkajú jogy ako telesného cvičenia a duševného úsilia.

Zabezpečujeme vzdelávanie a dostupnosť informácii ohľadne cvičenia, celkového zdravia a harmónie, ktoré je možné dosiahnuť cez nástroje jogy. Učíme ľudí vedome pracovať s telom, dychom a mysľou. Sami vnímame jogu ako architektúru života. Je to zmysluplná radostná hra, ktorá uvoľní napätie, pohladká dušu a prinesie ľahkosť do života.

Prečo názov Tvoja Joga?

Lebo každý si môže nájsť svoj vlastný spôsob jej vnímania a prijatia. Na jogu sa netreba pozerať s predsudkami. Joga učí o vnútornej pohode a vyrovnanosti cestou cvičenia, dýchania a relaxácie. Joga je pre všetkých. Nie je nedosiahnuteľnou métou na piedestáli. Neučíme ako si dať nohu za hlavu. Vedieme k učeniu, ako mať rád a starať sa o telo, s ktorým sme sa narodili.

"Nadčasová" Joga

aktuálna včera, dnes aj zajtra…

Dnes joga nasleduje aktuálny trend a potrebu wellness žitia. Kompenzuje to, čo nám hektický život berie: zdravie, harmóniu, radosť, sebauvedomenie. Spiritualita v joge je to, čo zvyšuje ľudské hodnoty, ako je láska, súcit a entuziazmus. Joga nie je obmedzená na žiadne náboženstvo alebo kultúru. Je otvorená všetkým ľuďom. Cíti, že duchovné puto, ktoré zdieľame ako súčasť ľudskej rodiny je dôležitejšie ako národnosť, pohlavie, náboženstvo, povolanie alebo iné identity, ktoré nás oddeľujú.

Transformácia

Už pri prvých týždňoch cvičenia spozorujete výsledky. Silnejšie telo, väčšia flexibilita a mobilita, zmiernenie bolestí. Jasnejšia myseľ, viac energie. Vnútorný pokoj. Ľahšie zvládanie problémov, nadhľad. Znie vám to ako všeliek? Pravda je taká, že keď sa náš vnútorný svet začne meniť, prejaví sa to na našom vyžarovaní, konaní a na vnímaní sveta vonkajšieho. Joga prináša ľuďom postupnú premenu. Vedie k dosiahnutiu zdravšieho tela, predĺženého dychu, pokojnej mysle a vyrovnaným emóciám. Vedie k sebauvedomeniu, objaveniu vnútornej sily a kvality.

Tím Tvoja Joga: Monika, Beky, Mirka, Danka, Peťa
“Nezávisle od štýlu jogy, všetky majú totožný cieľ:
spojenie princípu telo - myseľ - duša do jedného fungujúceho a harmonického celku.“
Menu
error: Content is protected !!