Prehľad informácií, ako to u nás fungue. V tomto texte nájdeš dôležité informácie o rezerváciách, stornách, súkromných lekciách… atď.

1. REZERVÁCIA LEKCIE (štúdio + video lekcia)

 1. Vytvoriť rezerváciu:
  A) Facebook: Kliknutím na tlačidlo „Nakupovať“.
  B) Webstránka: Kliknutím na tlačidlo „Rezervovať lekciu“.
 2. Rezervačný systém ponúka aktuálny Rozvrh. Kliknutím na konkrétnu lekciu, o ktorú máš záujem sa dostaneš ďalej.
 3. Ak si nový používateľ, vytvor si účet cez políčko VYTVORENIE ÚČTU. Úvodná on-line registrácia vyžaduje, aby si vyplnil: meno, priezvisko, telefónne číslo, platný e-mail (súkromný) a heslo, ktoré chceš používať. Vzápätí ti je na mail odoslaný aktivačný kód na dokončenie registrácie. Rezervačný systém sa otvára na 2 týždne dopredu.
 4. Každá rezervácia je podmienená úhradou vopred. Viac o výške príspevku nájdeš v časti 3 – Finančný príspevok.
 5. Úspešná rezervácia ti je potvrdená na e-mail.
 6. Každú lekciu si môžeš rezervovať najneskôr 15 min pred začiatkom cvičenia.
 7. Na cvičenie sa môžeš rezervovať aj keď nie je voľné miesto. Zaujmeš pozíciu Náhradník. Uvoľnené miesto obsadí prvý náhradník. Návštevník dostane správu, kde je informovaný, že jeho rezervácia (lekcia, dátum a čas) bola povýšená z náhradníka na plnohodnotnú rezerváciu. Plnohodnotá rezervácia sa následne uhrádza z kreditu, online platbou alebo voucherom (MS karta, UpBalansea)
 8. Lekcia v štúdiu sa ruší 2 hodiny pred začiatkom, ak sú na hodinu prihásení menej ako 3-ja ľudia. Kredit za storno sa Ti pripíše späť. O zrušení budeš informovaný mailom a sms správou.

2. REZERVÁCIA SÚKROMNEJ LEKCIE

Ak máš záujem o súkromnú hodinu, kontaktuj nás. Spojíme sa s tebou, aby sme sa dohodli na čase a forme lekcie.

3. FINANČNÝ PRÍSPEVOK

Skupinové lekcie:
60 min joga 7€
120 min zvuková meditácia 18€

Súkromné lekcie:
60 min 1 osoba 30€ + 5 € pri účasti 2 osôb

3.1. PARTNERI

 • MultiSport: Na vybrané lekcie s označením MS akceptujeme Multisport kartu. Držiteľ karty, ktorý chce využiť naše služby sa riadi rezervačným poriadkom. Viac informácií v sekcii Časté otázky bod 10.1.
 • UpBalansea: akceptujeme na všetky lekcie a služby. Skupinové cvičenia s označením MS sú bez doplatku. Ostatné ponúkané služby sú hradené doplatkom na mieste v štúdiu podľa informácie z aplikácie UPBalansea. Viac informácií v sekcii Časté otázky bod 10.2.

Držiteľ MS karty aplikácie UpBalansea, ktorý chce využívať služby štúdia TVOJA JOGA, je povinný rešpektovať rezervačný poriadok. V prípade, že sa nezúčastní na lekcii a nezruší svoju rezerváciu včas (pre poobedné lekcie – 6 hodín pred lekciou, pre ranné lekcie – do 19:00 hod. predchádzajúceho dňa), bude požiadaný o úhradu lekcie v plnej výške. Na lekcie mu bude umožnený ďalší vstup na aplikáciu UpBalansea a karu MS až po vyrovnaní si storna poplatku.

4. KLUBOVÉ ČLENSTVO

Klubové výhody pre členov v podobe zliav na cvičenie v štúdiu i na video lekciách, zľavy na vybrané workshopy a semináre, zľavy do partnerského obchodu Prána Energy a oveľa viac. Viac informácií o klube na info@tvojajoga.sk alebo osobne na lekciách.

5. FORMA ÚHRADY

 1. Každá rezervácia je podmienená úhradou vopred.
 2. Úhrada lekcie sa deje: jednorazovou online platbou, odpočtom z vopred nabitého kreditu, voucherom (pre Multi Sport kartu, aplikáciu UpBalansea). V prípade úhrady podujatia hosťujúceho lektora je možné takéto podujatie uhradiť iba prevodom na účet podľa nami zaslaných informácií.
 3. Dobitie kreditu je možné hotovostne na recepcii štúdia, ale aj samostatne formou online platby v správe rezervácii, v sekcii KREDIT. Ak si chcete uhradiť lekciu z kreditu, najprv si kredit nabite, a potom si vytvorete rezerváciu.
 4. Neuhradená rezervácia sa stornuje 30 minút od jej vytvorenia.

6. AKO STORNOVAŤ ÚČASŤ NA SKUPINOVEJ LEKCII?

 1. Ak sa nemôžeš cvičenia zúčastniť, rezerváciu prosím zruš včas. Zrušenie rezervácie je možné iba elektronicky – najneskôr 6 hodín pred cvičením. Ranné lekcie je potrebné stornovať do 19:00 hod. predchádzajúceho dňa.
 2. Elektronické zrušenie lekcie zo strany návštevníka:
  A) kliknutím na spätný odkaz ukazujúci na storno rezervácie, ktorý je súčasťou potvrdzujúceho e-mailu,
  B) v Správe rezervácií (Vstup do systému, Správa rezervácií).
  Zrušenie rezervácie cez sms, mail alebo inou formou správy nebude akceptované.
 3. Ak zrušíš rezerváciu včas a podľa podmienok, kredit – vstup ti pripíšeme na zostatok na tvojom prihlasovacom účte.

7. DOPORUČENÝ ČAS PRE BEZPLATNÉ STORNO

RANNÉ SKUPINOVÉ LEKCIE (6:30 -12:00 hod) – storno najneskôr do 19:00 hod. predchádzajúceho dňa.
POPOLUDŇAJŠIE SKUPINOVÉ  LEKCIE – storno najneskôr 6 hodín pred cvičením.
SÚKROMNÁ HODINA – storno najneskôr 24 hodín pred začiatkom.

8. STORNO UDALOSTI (kurz, workshop, seminár)

 • Odhlásenie sa v období 7-5 dní pred začatím workshopu alebo kurzu vraciame 50% z ceny.
 • Odhlásenie sa v období 4-3 dní pred začatím workshopu alebo kurzu vraciame 30% z ceny.
 • Odhlásenie sa v období 2-0 dni pred začatím workshopu alebo kurzu uhradená čiastka sa nevracia.
 • Bezplatne je možné namiesto seba poslať náhradu.

9. CVIČENIE V ŠTÚDIU

 1. Vstup do zázemia štúdia bez obuvy.
 2. Odporúča sa vlastná jogamatka alebo uterák.
 3. Štúdio sa zamyká 5 minút pred lekciou.

ĎAKUJEME 🙂

Menu
error: Content is protected !!