Ochrana osobných udájov

  1. Tvoja Joga
  2. Ochrana osobných udájov
 

Vzhľadom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov v zmysle platných právnych predpisov Vás chceme informovať, že bezpečnosť Vašich údajov je jednou z našich priorít.

Prevádzkovateľ
TVOJA JOGA o.z.
Zelená 2/C
974 04 Banská Bystrica

IČO: 50310640
tel.:+421 918 374 997
mail: info@tvojajoga.sk

ďalej iba “Prevádzkovateľ“

Dotknutá osoba
Fyzická osoba, ktorá využíva služby prostredníctvom internetových stránok prevádzkovateľa.

Údaje poskytnuté pri použití kontaktného formulára
Aby Občianske združenie TVOJA JOGA bolo schopné zabezpečiť komunikáciu a poskytnúť odpovede na otázky návštevníkov webových stránok prevádzky TVOJA JOGA cey Kontaktný formulár, môže požadovať údaje:
– meno, priezvisko
– emailovú adresu
– telefónne číslo
Tieto údaje slúžia výhradne na zabezpečenie komunikácie a zaslanie odpovedí na otázky a nie sú ďalej nijakým spôsobom inak spracovávané.

Údaje potrebné pre prihlásenie sa na kurz/udalosť/pravidelnú hodinu jogy prostredníctvom rezervačného systému
Občianske združenie TVOJA JOGA na zabezpečenie poskytovaných služieb využíva rezervačný systém Reservanto (www.reservanto.sk) a rozvrh plánovaných aktivít zverejňuje na svojej internetovej stránke www.tvojajoga.sk. Prostredníctvom rezervačného systému zabezpečuje organizáciu svojich aktivít, kurzov, workshopov a iných udalostí. Pri prihlásení sa prostredníctvom rezervačného systému nám člen/ návštevník poskytuje tieto údaje:
– meno, priezvisko
– emailová adresa
– telefónne číslo
TVOJA JOGA tieto údaje využíva výhradne na administráciu aktivít, na ktoré sa záujemcovia prihlásia (napr. potvrdenie rezervácie, zrušenie termínu, príp. zmena, informácie o platbe).

Poznámka: Použitie údajov uvedených v tomto bode je v zmysle GDPR nevyhnutné pre plnenie našej činnosti a napĺňanie stanov (t.j. priamo súvisia s činosťou Občianskeho združenia – organizácia aktivít, výuka pravidelných hodín jogy, kurzov a udalostí, na ktoré sa člen rezervuje). Združenie spracúva tieto údaje na základe samostatného udeleného súhlasu člena vo formulároch systému Reservanto.

Návštevník má právo kedykoľvek požiadať o úpravu, prípadne vymazanie údajov z rezervačného systému prostredníctvom uvedených kontaktných informácií. V prípade, že má člen záujem o dodatočné objasnenie uvedených údajov, môže nás o to kedykoľvek požiadať.

Súbory cookies
Prevádzkovateľ môže využívať možnosti, ktoré ponúkajú súbory cookies, najmä identifikáciu internetového prehliadača a sledovanie spôsobu, akým prechádza návštevník internetové stránky spoločnosti. Vďaka tomu môže zdokonaľovať webové stránky a lepšie ich prispôsobiť potrebám zákazníka a ostatných návštevníkov svojich webových stránok. Pri návšteve webových stránok prevádzkovateľa je návštevník informovaný o používaní súborov cookies a o možnosti ich zablokovania.
Upozornenie: Niektoré funkcie webových stránok (ako napríklad rezervačný systém) nemusia fungovať, ak bude funkcia prijímania cookies v prehliadači návštevníka webovej stránky vypnutá.

Ďalšie subjekty, ktoré majú prístup k osobným údajom
Občianske združenie TVOJA JOGA o.z. neposkytuje osobné údaje svojich členov tretím stranám. Na zabezpečenie niektorých činností však využíva aj služby externých dodávateľov, ktorí zabezpečujú ochranu osobných údajov podľa GDPR (WordPress, rezervačný systém Reservanto).

Menu
error: Content is protected !!