Jogová lekárnička

  1. Tvoja Joga
  2. Jogová lekárnička
 

Tradičná jogová terapia

Virtuálny projekt  Jogová lekárnička.

Jogová lekárnička

Virtuálna lekárnička je ako informačný portál, ktorý obsahuje 5 tém. V nej sa spoločne budeme učiť ako zaradiť jogu do života tak, aby sme si pomohli k celkovému zdraviu, vitalite a spokojnosti. Vybrali sme 5 nosných tém, ktoré sú v dnešnej dobe často skloňované nezávisle od veku: bolesť chrbtice, dobré trávenie, únava, lepší spánok, úzkosť. Z týždňa na týžďeň sme sa od januára 2021 venovali jednému okruhu – téme, a to nielen cez fyzické cvičenie, ale aj ostatné nástroje, ktoré tradičná jogová terapia ponúka.

Nástroje jogovej terapie

Jogová terapia je manažment nášho zdravia cez integrálnu jogu, ajurvédu. Zabezpečuje starostlivosť o telo a je v súlade s istým duševným úsilím. Hatha joga tvorí základ tejto virtuálnej lekárničky, preto je manažment zdravia podľa tradičnej jogovej terapie najmä cez: ásany, pránájámu, detox tela a mysle, relaxáciu, pozitívne myslenie, meditáciu, stravu a iné. 

Cieľ jogovej terapie

Joga hodnotí zdravie z hľadiska prány, životnej sily. Samotná absencia choroby však neznamená, že sme zdraví. Skutočne dobré zdravie znamená vyváženú pránu. Určenie príčin, ktoré vytvárajú chorobu, nerovnováhu, je prvým krokom jogovej terapie. Tieto príčiny môžu byť vonkajšie alebo vnútorné. Následne dochádza k prijatiu opatrení a neskôr je snaha o postupný návrat tela do prirodzeného stavu. Cieľom jogovej terapie je i zlepšiť odolnosť tela a mysle, aby nedochádzalo k opakovaniu ochorenia, nerovnováhy.

Učíme a motivujeme

Spolu sa učíme vedome a cez vlastnú skúsenosť. Nie je podstatný názov jogovej pozície, ale pamäťová stopa, účinok, aký na nás komplexné cvičenie malo. Spojíme jogu, ajurvédu a psychohygienu do jedného balíčka, ktorý bude vyhovovať modernému človeku.

Nájdete tu videá s cvičením, skrátené zostava účinných cvikov; dychové techniky; očistné techniky; tipy a odporúčania, ktoré pomôžu dostať jogu do bežného života, ale aj informácie prečo sa takýto stav nerovnováhy v tele objavuje.

Jogová lekárnička

Ďakujeme všetkým, ktorí poskytli dar vo výške 10,- Euro ale i viac a podporili tento projekt. Jogová lekárnička obsahuje nielen videá s cvičením, ale oveľa viac, ako napríklad teoretický základ pre prax doma, pochopenie možných súvislostí, prepojenie jogy a západnej medicíny. Ďakujeme Vám. 

Menu
error: Content is protected !!