Jogová lekárnička

  1. Tvoja Joga
  2. Jogová lekárnička
 

Tradičná jogová terapia

Posledné týždne sme vás pozývali, aby ste sa pridali k našej výzve: Darujte a budete obdarovaní, Vianočná výzva 2020 s Tvoja Joga. Táto výzva spúšťa od januára virtuálny projekt: Jogová lekárnička.

Ešte stále je čas, môžete sa pridať sa k nám a k ostatným. Lekárničku robíme formu foundraisingu, cez filantropickú spoločnosť, kde darom aspoň 10,- Euro získate vstup do tejto virtuálnej učebnice.

Jogová lekárnička

Virtuálna lekárnička je ako informačný portál, ktorý obsahuje 5 tém. Naskenovaním QR kódu, ktorý od nás dostanete, sa Vám pootvorí okno do sveta jogovej terapie. V nej sa spoločne budeme učiť ako zaradiť jogu do života tak, aby sme si pomohli k celkovému zdraviu, vitalite a spokojnosti. Vybrali sme 5 nosných tém, ktoré sú v dnešnej dobe často skloňované nezávisle od veku: bolesť chrbtice, dobré trávenie, únava, lepší spánok, smútok. Z týždňa na týždeň venujeme pozornosť inému okruhu – téme, a to nielen cez fyzické cvičenie, ale aj ostatné nástroje, ktoré tradičná jogová terapia ponúka.

Nástroje jogovej terapie

Jogová terapia je manažment nášho zdravia, cez integrálnu jogu, ajurvédu. Zabezpečuje starostlivosť o telo a je v súlade s istým duševným úsilím. Hatha joga tvorí základ tejto virtuálnej lekárničky, preto je manažment zdravia podľa tradičnej jogovej terapie najmä cez: ásany, pránájámu, detox tela a mysle, relaxáciu, pozitívne myslenie, meditáciu, stravu a iné. 

Cieľ jogovej terapie

Joga hodnotí zdravie z hľadiska prány, životnej sily. Samotná absencia choroby však neznamená, že sme zdraví. Skutočne dobré zdravie znamená vyváženú pránu. Určenie príčin, ktoré vytvárajú chorobu, nerovnováhu, je prvým krokom jogovej terapie. Tieto príčiny môžu byť vonkajšie alebo vnútorné. Následne dochádza k prijatiu opatrení a neskôr je snaha o postupný návrat tela do prirodzeného stavu. Cieľom jogovej terapie je i zlepšiť odolnosť tela a mysle, aby nedochádzalo k opakovaniu ochorenia, nerovnováhy.

Učíme a motivujeme

Aby sme vás motivovali k pravidelnému návratu do tejto virtuálnej učebnice, obsah jednej témy budeme dopĺňať viackrát do týždňa. Jeden deň video s cvičením, skrátená zostava účinných cvikov; dychové techniky; očistné techniky; tipy a odporúčania, ktoré pomôžu dostať jogu do bežného života, ale aj informácie prečo sa takýto stav nerovnováhy v tele objavuje.

Budeme sa spolu učiť vedome a cez vlastnú skúsenosť od januára. Nie je podstatný názov jogovej pozície, ale pamäťová stopa, účinok, aký na nás komplexné cvičenie malo. Spojíme jogu, ajurvédu a psychohygienu do jedného balíčka, ktorý bude vyhovovať modernému človeku.

jogová lekárnička,Zdravie podľa hatha jogy

Dar vo výške 10,- Euro pokrýva celú lekárničku (5 tém). Obsahuje nielen videá s cvičením, ale oveľa viac, ako napríklad teoretický základ pre prax doma, pochopenie možných súvislostí, prepojenie jogy a západnej medicíny. Je to skôr symbolická výška daru, nakoľko my – TVOJA JOGA o.z., sa snažíme touto sumou získať prostriedky primárne na realizáciu celého projektu. Ďakujeme vám. 

Menu
error: Content is protected !!