Power joga

  1. Tvoja Joga
  2. Lekcie
  3. Power joga
 

Power joga je kondičný štýl cvičenia. Okrem plynulého a takmer nepretržitého pohybu sa do sekvencií zaraďujú pozície v stoji, v sede, v ľahu, balančné ásany ale aj obrátené pozície. Tento štýl spája ásanu, jogový pohyb, vlastný dych a koncentráciu pohľadu i mysle. Mnohí prívrženci tradičnej jogovej školy ju nazývajú „novodobým“ štýlom, pretože kladie dôraz na telesné cvičenie a menej sa zaoberá spiritualitou.

joga Banská Bystrica

Power joga, ako prebieha lekcia?

Lekcia využíva základné i zložitejšie pozície, ktoré sú chronologicky zoradené v slede za sebou. Cvičenie prebieha niekdy v pokojnom, inokedy v mierne dynmickom tempe. Správna rýchlosť je dôležitá pre zaujatie a zvládnutie správne technicky prevedených pozícii s dôrazom na kvalitu dýchania. Posilňovaním tela vlastnou váhou sa priebežne buduje sila, kondícia, odpolnosť a imunita. Telo je odolnejšie vo všetkých štruktúrach a zároveň flexibilnejšie. Výsledkom pravidelného cvičenia je odstránenie únavy, obnova energie, zlepšenie sústredenia a koncentrácie.

Na tejto lekcii sa nezdôrazňujú žiadne extrémy.  Je to je pohybová “rutina”, ktorá zahŕňa päť pilierov cvičenia: sila, flexibilita, kardio, rovnováha, výdrž.  Na lekcii sa musíte najviac zmieriť s tým, že nie ste v kurenčnom prostredí. Cvičíme pre radosť a zdravie, nie pre potrebu byť lepší a dokonalejší ako sused na jogamatke. V prvom rade musíte mať  v úmysle rešpektovať seba a svoje jedinečné potreby.

Power joga ponúka oveľa viac ako len cvičenie

Pravidelné cvičenie pomôže dosiahnuť pekné telo, zrýchli metabolizmus, detoxikuje organizmus cez pot a dych, ale tiež umožní nájsť harmóniu v rýchlom tempe života. Súčasťou lekcií  je plnohodnotná relaxácia cez celotelesné uvoľnenie a čiastočné odpútanie sa od vonkajších podnetov. Kto sa naučí relaxovať na joge a potom aj doma, stáva sa pokojnejší, vyrovnanejší, spokojnejší, so schopnosťou riadiť svoje emócie.

Power joga bola zostavená pre ľudí, ktorí v joge nehľadajú duchovný posun, preto je prístupná pre každý svetonázor. Ale aj napriek tomu, že nie je pretkaná spiritualitou, na hodinách je cítiť energiu, ktorú máme v sebe. Každý si odnesie z hodiny to čo potrebuje.

V štúdiu TVOJA JOGA je v ponuke pod vedením lektorov Danka a Tibi.

Odporúčanie
Joga vyhovuje ľuďom, ktorí majú radi pohyb, chcú budovať silu, výdrž a kondíciu. Menej venuje pozornosť spirituálnej stránke ako mantra, joga mudra, om čanting. Naopak, jej silnou stránkou a hlavným významom je získanie pevnosti a pružnosti tela a rozvoj vlastných kvalít cez sebauvedomenie sa.
Náročnosť lekcie
Náročná
Trvanie lekcie
60 min.
Menu
error: Content is protected !!