Ásana Osem uhlov: mytologický príbeh

  1. Tvoja Joga
  2. Asány
  3. Ásana Osem uhlov: mytologický príbeh

Ásana Osem uhlov a jej  mytologický príbeh. Pozícia Astavakrásana je známa pod názvom Osem Uhlov. Je to balančná ásana na rukách, cvičená prevažne v súčasnej jóge. Je pomenovaná po mudrcovi Astavakrovi, duchovnom guruovi kráľa Janaka. Ashtavakra bol jedným z najväčších mudrcov starovekej Indie a napísal slávnu Ashtavakr Gitu.

Ásana Osem uhlov: mytologický príbeh

Rodičmi mudrca Ashtavakra boli mudrc Khagodara a Sujata. Hovorí sa, že keď bol Ashtavakra ešte bábätko v lone svojej matky, naslúchal védskemu učeniu, ktoré počul od svojho otca. Raz povedal svojmu otcovi, že nesprávne spieval mantru a zvuky vytvárané každou slabikou boli zlé. Mudrc Khagodara sa rozhneval a zoslal na svojho nenarodeného syna kliatbu, ktorá spôsobila, že dieťatko bolo telesne zmrzačené na ôsmich miestach.  „Astavakra“ znamená osem deformácii, ohybov, osem uhlov. Mudrc z nevedomosti veril, že jeho dieťa bolo arogantné.

Khagodar bol veľmi chudobný a raz sa zúčastnil rozpravy v nádeji, že získa nejakú cenu. Tam sa dostal do diskusie s mudrcom Vandinou. Dohoda bola taká, že ten, kto vo vedomostnej debate prehrá, podstúpi „Jal Samadhi “ –  zomrie rituálnym skokom do rieky. Khagodara prehral debatu podstúpi smrť skokom do vody.

Sujata potom porodila Ashtavakru – ktorý mal na tele osem deformácií. Žila v otcovom ášrame. Snažila sa pred svojím synom utajiť tento smutný príbeh. Raz však predsa len musela povedať svojmu synovi, čo sa stalo s jeho otcom.

Mudrc Ashtavakra okamžite odišiel rovno na súd kráľa Janaka. Kráľova stráž si robila robil srandu z chlapca. Napadol ich tvrdením, že jeho vedomosti nie sú založené na veku. Keď Ashtavakra prišiel na súd kráľa Janaka, dvaja sudcovia sa začali smiať, keď videli jeho zdeformované telo. Ashtavakr sa na oplátku okamžite začal smiať ešte hlasnejšie. Sudcovia boli jeho smiechom umlčaní.  Zvedavý kráľ Janaka chcela vedieť, prečo sa Ashtavakra tak nahlas smial?  Ashtavakra povedal, že sa smial, pretože kráľovský súd je vedný príštipkármi.  Dvaja sudcovia sa zaujímajú iba o jeho telo (nie o dušu). To na kráľa Janaka zapôsobilo. Kráľ udelil povolenie na odvetnú diskusiu a Ashtavakra ľahko porazil Vandinu. Uvedomelý Ashtavakra však nedovolil učencovi vykonať rituálnu smrť Jala Samadhi, pretože sa domnieval, že vedomosti by sa nemali používať ako zbraň na ukončenie života akejkoľvek živej bytosti.

Osem uhlov: mytologický príbeh

Kráľ Janaka a mudrc Ashtavakra

Zrnko múdrosti za príbehom

Napriek fyzickým výzvam, ktorým Astavakara ako mrzák čelil, zvíťazil napokon ako múdry a trpezlivý človek, vysoko prepojený so svojím Atmanom (dušou, individuálnym vedomím). V Astavakra Gite sa dočítame:

„Ak si želáte byť slobodní, vedzte, že ste Ja, svedok všetkých týchto vecí, srdce vedomia. Odložte svoje telo stranou. Posaďte sa vo svojom vlastnom vedomí. Okamžite budete šťastní, navždy stále, navždy zadarmo. “

Z prekladu Ashtavakra Gita.

Ásana Osem uhlov: telesný aspekt

Astavakrasana je balančná pozícia, vyváždenie na rukách s bočným skrutom. Ásana vzniká vzporom zo sedu. Jedna ruka medzi nohami, druhá tesne vedľa druhého bedra. Vytlačenie a zdvihnutie obidvoch nôh od podlahy dáva istý variant ásane alebo prípravnú polohu, pričom obe nohy sú ohnuté, jedna noha nad predlaktím, druhá noha prekrížená nad prvou časťou v členku. Narovnanie nôh dáva plnú pozíciu.

 

Namasté

 

Daniela , TVOJA JOGA nielen YOGA

Blog

Menu
error: Content is protected !!