Šavásana ako relax. Prečo sa po nej otočiť na pravo?

  1. Tvoja Joga
  2. Všetky články
  3. Šavásana ako relax. Prečo sa po nej otočiť na pravo?

Šavásana ako relax. Prečo sa po nej otočiť na pravú stranu?

Určite poznáte Šavásanu, tiež známu ako pozíciu mŕtvoly, ktorá sa zvyčajne cvičí na konci lekcie jógy. Šavásana je čas odpočinku a relaxácie, kde je telo úplne v kľude a myseľ je pokojná. V tejto pozícii zvyčajne zotrvávame niekoľko minút v ľahu a jej cieľom je pomôcť telu a mysli integrovať výhody predchádzajúcej praxe ásan.

Šavásana sa považuje za dôležitú súčasť cvičenia jogy, pretože umožňuje telu a mysli hĺbkovo relaxovať, čím sa uvoľní akékoľvek fyzické napätie alebo psychický stres. Keď si ľahnete a dostanete sa do stavu úplnej relaxácie, telo sa dokáže uzdraviť, obnoviť a myseľ sa stane pokojnejšou a sústredenejšou. Prax Šavásany pomáha znižovať stres, úzkosť a napätie. Zároveň podporuje lepší spánok a celkové zdravie a pohodu.

Relaxácia postupného uvoľnenia tela a mysle – Šavásana.

Šavásana ako relax

Tu je niekoľko krokov ako sa môžete naučiť  praktizovať  Šavásanu aj doma. Prečítajte si nasledujúce body a skúste sa sami previesť touto relaxačnou technikou postupného uvoľnenia tela a upokojenia mysle. Postupujte intuitívne. Aj keď si nezapamätáte text do detailov nezabudnite, že sa chcete zbaviť napätia a oddýchnuť si pri plnom vedomí.

Krátky návod na relaxáciu krok po kroku

  1. Ľahnite si na chrbát. Nohy majte vystreté mierne od seba a ruky položte mierne od tela. Dlane smerujú nahor.
  2. Zatvorte oči a niekoľkokrát sa nadýchnite pomaly a zhlboka vydýchnite.
  3. Postupne uvoľnite celé telo. Začnite časť po časti od prstov na nohách až po hlavu a potom uvoľnite celé telo s postupnosťou od hlavy po prsty na nohách. Povoľte akékoľvek napätie vo svaloch, šľachách, na pokožke a nechajte svoje telo ponoriť sa váhou a tiažou do podlahy.
  4. Zamerajte pozornosť na svoj dych. Pri každom nádychu a výdychu vnímajte stúpanie a klesanie brucha. Snažte sa dýchať hlboko a rovnomerne.
  5. Ak vaša myseľ začne blúdiť po myšlienkach o minulosti alebo budúcnosti, jemne ju priveďte späť k svojmu dychu a prítomnému okamihu.
  6. Zostaňte v tejto polohe niekoľko minút. Ideálne 5-10 minút alebo dlhšie, ak máte čas.
  7. Aby ste sa dostali z pozície v ľahu na zemi, pomaly sa vracajte mysľou k vášmu telu, ktoré bolo hlboko uvoľnené. Začnite pohybovať prstami na rukách a nohách. Začnite sa jemne naťahovať. Prevráťte sa na pravý bok a chvíľu tam zostaňte. Potom sa pomaly posaďte. Nechajte si čas, otvorte oči a prinavráťte sa do svojho dňa o niečo viac uvoľnení s dočerpanou energiou.

Nezabudnite počas relaxácie udržiavať svoje telo v úplnom pokoji. Vyhýbajte sa akýmkoľvek pohybom alebo rozptyľovaniu sa. I zdanlivo nenápadné pohyby ako škrabanie sa, úprava vlasov a oblečenia, či poklepkávanie nohami, ktoré robíme neuvedomelo nám môžu narušiť  našu relaxáciu. Pri pravidelnom cvičení môže Šavásana pomôcť znížiť stres, úzkosť a únavu, vďaka čomu sa budete cítiť svieži a omladení.

Po Šavásane sa otočte na pravý bok

Kľúčová informácia, ktorá stojí za vysvetlenie. Všimli ste si, že po skončení relaxačnej Šavasány ste často lektormi, učiteľmi navádzaní k tomu, aby ste sa otočili na pravú stranu, na váš pravý bok? Viete prečo je to tak?

Šavásana ako relax. Prečo sa po nej otočiť na pravo?

Relaxácia na pravom boku (lektorka Zuzanka)

V hre sú nosné dierky a kvalita energie

Keď ležíte na pravom boku, ľavá nosová dierka je prirodzene viac otvorená a pravá nosová dierka je uzavretejšia. To zodpovedá prietoku dychu cez nosné dierky. Ľavá nosná dierka predstavuje v joge chladiaci, upokojujúci a relaxačný aspekt dychu, zatiaľ čo pravá nosná dierka predstavuje zahrievací, energetizujúci a aktivačný aspekt dychu.

Ležaním na pravej strane podporujete prúdenie dychu ľavou nosovou dierkou, čo môže pomôcť vyrovnať energiu vo vašom tele a podporiť pocit pokoja a relaxácie. Navyše, ležanie na pravej strane môže pomôcť predísť akémukoľvek nepohodliu alebo zaťaženiu srdca tým, že mu umožní voľnejšie a ľahšie biť. Za zmienku tiež stojí, že toto odporúčanie nie je nevyhnutne striktným pravidlom a niektorí praktizujúci sa môžu radšej obrátiť na ľavý bok. V konečnom dôsledku je najdôležitejšie počúvať svoje telo a robiť to, čo je pre vás najlepšie.

Šavásana ako relax. Prečo sa po nej otočiť na pravo?

Energetický obal – Pranamaya  kosha.

Nosné dierky, energia a filozofia jogy

Podľa princípov jogy existuje spojenie medzi ľavou nosnou dierkou a pravou mozgovou hemisférou, ako aj spojenie medzi pravou nosnou dierkou a ľavou hemisférou mozgu.

Filozofia jogy popisuje tok energie cez telo v zmysle jemných energetických kanálov, ktoré sa volajú nádí. Ľavá nosná dierka je spojená s Ida nádi, čo zodpovedá práve spomínaným ochladzujúcim, upokojujúcim a vnímavým aspektom tela a mysle. Pravá nosná dierka je na druhej strane spojená s Pingala nádi, čo zodpovedá zahrievaniu, energetizovaniu a aktívnym aspektom tela a mysle.

Hovorí sa, že tieto nádí prebiehajú po celej dĺžke chrbtice, pričom Ida nádí končí v ľavej nosovej dierke a Pingala nádí končia v pravej nosnej dierke. Keď dýchame, aktivujeme vždy jednu nosovú dierku, pričom dych prúdi prevažne cez túto nosnú dierku.

Otočenie sa na pravú stranu po Šavásane predpokladá sa, že podporuje prúdenie dychu ľavou nosovou dierkou a podporuje sa teda i pocit pokoja a relaxácie v tele a mysli.

Užite si každú ďalši relaxáciu v jogovom štúdiu alebo doma.

TVOJA JOGA

Blog

Menu
error: Content is protected !!