Ajurvéda, je systém alternatívnej medicíny s historickými koreňmi na indickom subkontinente. Prekladá ako „znalosť života, veda o živote“, datuje sa do obdobia pred 5 000 rokmi. Je to systém liečenia, ktorý skúma fyzickú konštitúciu, emocionálnu povahu a duchovný rozhľad v kontexte vesmíru.

Elementy a dóše

Podľa filozofie sa univerzálna životná sila (prána) prejavuje ako tri rôzne energie alebo dóše. Tieto dóše sa volajú: vata, pitta a kapha. Dóše vznikajú kombináciou 5 elementov: éter, vzduch, voda, zem, oheň. 

Prakriti

Všetci sme zložení z jedinečnej kombinácie týchto troch síl. Aj keď každý má niektoré z nich, väčšina ľudí má zvyčajne dostatok jednej alebo dvoch dóš. Táto jedinečná kombinácia je určená v okamihu počatia a je vaším osobným plánom alebo prakriti (prírodou). Človek sa rodí s jedinečným pomerom biologických princípov (dóš) – váta, pitta a kapha, ktoré predstavujú individuálny genetický kód, podieľajúci sa na utváraní našej psychosomatickej charakteristiky.

Vikriti

V priebehu života sa potom z rôznych príčin ich pomerné zastúpenie odchyľuje (vikrti) od pôvodného vrodeného stavu (prakrti), čo sa potom odráža na našej psychickej kondícii a fyzickom zdraví.  Ako prechádzame životom, podiel každej z troch dóš neustále kolíše podľa prostredia, stravy, ročných období, podnebia, veku a mnohých ďalších faktorov. Pri pohybe do a mimo rovnováhy, môžu dóše ovplyvniť vaše zdravie, hladinu energie a celkovú náladu.

Dóše sú jemné, vplyvné sily. Keď sú vyvážené, prežívame psychologické a fyzické zdravie. Ak sú nevyvážené, môžeme sa cítiť znepokojení. Ak sú zjavne nevyvážené možno pozorovať a prežívať zjavné príznaky nepokoja, disharmónie i choroby.

Dóše

Kapha (zem + voda)

Typy Kapha má pevnú kostru a je to prirodzene atletický typ, pokiaľ pravidelne cvičí, inak nezvláda svoju tendenciu priberať a potom im hrozí obezita, slabý svalový tonus, problémy s cirkuláciou telených tekutín.  Vplyv zemských a vodných prvkov ich robia od narodenia stabilnými, súcitnými a lojálnymi. Treba oceniť, že robia veci metodicky, krok za krokom. V osobnom a pracovnom živote uprednostňujú pravidelnú rutinu. Ak sú nevyvážené, môžu byť nemotivované, tvrdohlavé, lenivé, vláčne, ťažkopádne. Ich metabolizmus býva pomalý, hrozí im cukrovka, ale aj dýchacie problémy, častý kašeľ a chrípka. Prospieva im pravidelný dynamickejší pohyb (rýchla chôdza, hatha joga, flow joga), skoré vstávanie, vystavovanie sa novému prostrediu, ľuďom a občasné hladovanie.

Pitta (oheň + voda)

V typoch pitta dominuje element ohňa, ktorý ich robí vrodene silnými, intenzívnymi a podráždenými. Zvyknú mať strednú stavbu tela, ale inak svalstvo stavané k vytrvalosti a sile. Často majú pehavú pokožku, ktorá ľahko sčervenie na slnku, pri cvičení, masážach. Sú odhodlaní a dobrí v tom, čo považujú za správne. K práci a hrám pristupujú s rovnakou intenzitou a súťaživosťou. Sú to prirodzení vodcovia a rýchlo sa učiaci študenti, ktorých schopnosť ľahko pochopiť a osvojiť si nové zručnosti a koncepty ich môže viesť k rýchlemu úsudku alebo netrpezlivosti voči ľuďom, o ktorých sa domnievajú, že sú pomalší alebo menej sústredení ako oni sami. Majú silné trávenie a intenzívnu chuť do jedla. Ak vynechajú jedlo, je pravdepodobné, že budú nevrlí a namiesto toho si môžu od niekoho „zahryznúť“. Sú uštipační a sarkastickí.  Je bežné, že trpia zdravotnými problémami, ako sú zápaly, vyrážky, akné a riedka stolica, ale i predčasné šedivenie a plešatosť (muži). Pre rovnováhu musí pitta zvládnuť svoje „ohnivé“ tendencie, produktívne ich nasmerovať a naučiť sa rozpoznávať svoju ničivú silu.

Vata (vzduch + éter)

Vátové typy bývajú útle a vysoké. Sú to veľmi mentálne a fyzicky aktívni  jedinci. Majú radi tvorivé úsilie, spoznávanie nových ľudí a cestovanie na nové miesta. Keď sú vaty vyvážené, sú flexibilné, majú živé predstavy a sú originálnymi mysliteľmi. Ak sú nevyvážené, môžu byť úzkostlivé, nepresné, obavné, nekonzistentné,  nesústredené, a to aj pri a dokončovaním projektov. Zvyknú mať chladné a suché telo, praskajúcu a podráždenú pokožku, preto inklinujú k teplému a vlhkému počasiu. U typov vát je bežné, že majú studené ruky a nohy, zápchu, suchú pokožku a praskanie v kĺboch. Vplyv vzdušného prvku na ich zloženie spôsobuje, že ich energia, nálada a chuť do jedla dramaticky kolíšu. Z tohto dôvodu typy vát často nedokážu pravidelne jesť a spať. Nespavosť a nízka imunita sú pre vátta človeka veľmi častým problémom.

Dvoj dóša

Často sa stáva, že máte silné spoločné vlastnosti s dvoma typmi dóš, a je to vlastne celkom príznačné pre väčšinu z nás. Ľudia s dvojakou konštitúciou (vata-pitta, pitta-kapha a vata-kapha) sú v určitom zmysle „rozdelení“. Za určitých podmienok bude prevažovať jedna dóša a za iných okolností druhá. Najlepší spôsob, ako zvládnuť duo-prakriti, je sezóna. Napríklad ak máte vata-pitta alebo vata-kapha prakriti, počas jesene, ktorá je obdobím vata, budete postupovať podľa režimu znižujúceho množstvo vaty. Počas teplého počasia by ste dodržiavali režim znižujúci pittu. Počas chladného a vlhkého obdobia by ste sa riadili kaphou.

 

Troj dóša

Znamená to mať rovnaké množstvo všetkých dóš. Takáto osoba môže byť silná, stabilná a prispôsobivá, keď je v rovnováhe. Ak však nie je v rovnováhe, môže mať zlé zdravie. Kľúčom k zachovaniu vašej osobnej rovnováhy je zdokonalenie vašej citlivosti na zaznamenanie potenciálnych nerovnováh, ktoré môžu vzniknúť z vášho prostredia, z diétnej alebo emočnej nerovnováhy, a prijatie postupov, ktoré vyvážia tieto vplyvy.

Menu
error: Content is protected !!