Všetky jogové školy považujú chorobu za fyzický prejav nerovnováhy. Podľa perspektívy Hatha jogy, je choroba spôsobená nerovnováhou tela a mysle.

Prána

Joga hodnotí zdravie z hľadiska životnej energie. Samotná absencia choroby však neznamená, že sme zdraví. Skutočne dobré zdravie znamená vyváženú životnú energiu. Aby sme dosiahli pozitívne premeny v tele a mysli, musíme pochopiť energiu, prostredníctvom ktorej pracujú. Táto sila sa v sanskrte nazýva prána, čo znamená „primárna energia“, niekedy sa prekladá ako „dych“ alebo „životná sila“, hoci je to v skutočnosti niečo viac.

Prána má mnoho významových úrovní, od fyzického dychu až po samotnú energiu vedomia. Nie je len základnou životnou silou, je to aj pôvodná tvorivá sila. Je to majstrovská forma všetkej energie pôsobiacej na všetkých úrovniach nášho bytia. Slovo prána, pochádza zo sanskrtu, je kombinácia dvoch slabík pra a na. Označuje silu v neustálom pohybe. Prána existuje vo vnímajúcich bytostiach ako energia, ktorá poháňa každú činnosť, dobrovoľnú a nedobrovoľnú, každú myšlienku, každú úroveň mysle a tela. Vedecký výskum popisuje pránu ako komplexnú viacrozmernú energiu: kombináciu elektrickej, magnetickej, elektromagnetickej, fotonickej, optickej, tepelnej a duševnej energie. Prána existuje aj všake okolo nás, čo na tejto úrovni spôsobuje pohyb, rast a rozklad. 

Nádi

Energetická vrstva, aura

V ľudskom tele prána prechádza celou bytosťou a premieta sa do toho, čo jogíni nazývali jemnejšia vrstva nášho tela –  energetické vrstva. Energetické vrstva (telo) je jemnejšia úroveň existencie ako hmotná, hmatateľná z mäsa a kostí.  Existencia pránického poľa bola dokázaná aj modernou vedou. Vysoko citlivý systém Kirlianovej fotorafie si obzvlášť všimol existenciu akejsi svätožiary okolo ľudí i objektov (aura). Tiež sa zistilo, že žiara, aura sa zmenila podľa stavu bytosti (emócia, ochorenie, rozpoloženie). Aura je jedným z vizuálnych prejavov prány.

Nádi

Jogové texty odkazujú, že že prána preteká v ľudskom tele (energeticej vrstve) energetickými kanálmi známymi ako nádi. Hovorí sa o tisícoch nádí, ale spomínajú sa najmä tri hlavné:

  • Ida – Nachádza sa naľavo od chrbtice. Toto je introvertný lunárny kanál a referuje k našej mysli a ľavej nosnej dierke.
  • Pingala – Nachádza sa napravo od chrbtice. Toto je extrovertný solárny kanál a týka sa nášho tela a pravej nosnej dierky.
  • Šušumna – Nachádza sa pozdĺž stredu chrbtice. Toto je centrálny kanál.

Predpokladá sa, že časť prány prúdi do tela a von z tela aj dychom, preto dokážeme navýšiť svoju energiu technikami ako pránájáma. Cvičenie jogových ásan môže pomôcť práne prúdiť voľnejšie. Prána sa často chápe vo vzťahu k fyzickému telu a zdraviu a wellness prostredníctvom čakier. Existuje názor, že keď je niekto zdravý a vyrovnaný, prána voľne preteká siedmimi hlavnými čakrami. Ak však dôjde k blokádam alebo nerovnováhe, môžu sa prejaviť ako fyzické alebo emočné problémy.

Nádi

Absencia choroby neznamená, že sme zdraví

Prána preteká cez nádí (energetické kanály). Ak nádí sú zablokované, vedie to k zlému zdraviu. Po “vyčistení “, odstránení blokád prúdi prána voľne a obnovuje sa zdravie. Niekedy môže dôjsť k nerovnováhe prány bez akéhokoľvek prejavu choroby. V modernom živote to často súvisí so stresom a životným štýlom. Zdravý a harmonický životný štýl je účinný a prináša pránickú vyrovananosť. To znamená, že existuje vyváženosť v objeme prány, ktorá je telom prijatá v porovnaní s pránou potrebnou na podporu tela pri jeho fungovaní. Stres znamená, že dochádza k nadmernému používaniu až preťaženiu rôznych energií alebo systémov tela.  Jedlo je tu hrá tiež dôležitú zložku a je dobrým príkladom. Ľahko stráviteľné jedlo poskytuje telu oveľa viac kvalitnej prány, ako samé telo minie na metabolizbus potravy, zatiaľ čo ťažké jedlo vyžaduje oveľa viac prány pre svoje trávenie. Gény tiež zohrávajú svoju úlohu v dobrom zdraví a aj v tom , ako je niekto od prírody vyrovnaný.

Rovnováha tela

Rovnováha tela a mysle sa dosahuje jogovými praktikami (hlavne cez ásany, pránájámu, čistenie).

  • Ásany obnovujú stratenú rovnováhu rôznych systémov tela v dôsledku psychických problémov. Statické ásany sú užitočnejšie, pretože dlhšie držanie tela predstavuje tréning mozgu na zvládanie úzkosti a stresu a zároveň na relaxáciu. To vedie k tolerancii nervového systému, lepšej nervovosvalovej koordinácii a vylučovaniu endorfínov. Ásany tiež prinášajú zdravšie dýchanie, ktoré zase riadi myseľ.
  • Pránájáma pomáha rozširovať pľúca, mení nezdravé dýchacie návyky a pomáha tiež pri ovládaní mysle. Ovládanie dýchania využíva mozgovú kôru, ktorá ho trénuje, aby pomáhala kontrolovať kognitívne a mentálne funkcie.
  • Čistiace techniky zahŕňajú kontrolu pomoci, čistenie nahromadených toxínov a odpadových produktov, ktoré pomáhajú pri vyrovnávaní duševných funkcií. Nahromadené toxíny v tele negatívne ovplyvňujú mentálne funkcie, odstránenie toxínov a odpadových látok prináša duševnú harmóniu.

Choroby, zdravie a harmónia

Telo musí byť udržiavané v stave optimálneho zdravia. Optimálne zdravie neznamená mať telo bez chorôb, pretože telo nemôže byť bez chorôb. Prečo? Pretože všetko, čo je predmetom narodenia, prechádza transformáciou: janma – narodenie, vyadhi – choroba, jara – starnutie a mrityu – smrť. Toto je prirodzený zákon, ktorý sa nedá zmeniť. Optimálnym zdravím je udržiavanie harmónie bez ohľadu na stav tela.

Sedem čakier

Udržiavanie rovnováhy – základne prány

Udržiavanie rovnováhy, základne prány, sa stáva základným kameňom pre princípy jogového riadenia.

Keď je narušený prirodzený stav rovnováhy, je to známe ako choroba – „narušená ľahkosť“. Pri zmene normálnej harmónie tela nastávajú problémy. Všetci sme to zažili. Ak pár dní nespíme, je narušený prirodzený stav tela. Ak dôjde k nerovnováhe v dýchacom systéme, tráviacom systéme alebo kardiovaskulárnom systéme, potom začnú dýchacie, tráviace alebo kardiovaskulárne problémy. Preto joga zdôrazňuje optimálne zdravie tela udržiavaním harmónie a vyhýbaním sa situáciám, ktoré vytvárajú disharmóniu. Udržiavanie harmónie je známe ako anushasan. V okamihu, keď si tento koncept harmónie uvedomíte a začnete pozorovať samého seba, riadiť pohyby energie vo vnútri a prispôsobovať sa nerovnováham s myšlienkou dosiahnuť rovnováhu, začnete cvičiť jogu. Sami objavíte, čo pre vás môže anushasan znamenať. Znamená to, že každý deň máte nové nápady a ako sa koncept rozvíja čoraz viac, nakoniec sa celý život stane anushasanom, schopnosťou riadiť život pozitívne a tvorivo, smerovať energie a sily života k pozdvihnutiu samého seba.

Menu
error: Content is protected !!