Dve percentá z dane za rok 2019

  1. Tvoja Joga
  2. Oznamy
  3. Dve percentá z dane za rok 2019

Dve percentá z dane za rok 2019

TVOJA JOGA o.z. sa snaží spájať ľudí s láskou k joge. V rámci nášho pôsobenia vytvárame priaznivé podmienky na uspokojovanie záujmov v oblasti: joga, zdravie a súvisiacich sférach, ktoré prispievajú k upevňovaniu telesného a duševného zdravia nielen pre našich členov, ale i pre ľudí, ktorí to v živote nemajú tak jednoduché (ekonomicky, zdravotne).

V rámci nášho pôsobenia organizujeme jogové lekcie pre členov a pre verejnosť na pravidelnej báze, pripravujeme tematické podujatia, semináre, workshopy, rozpravy. Snažíme sa o rozširovanie všeobecného povedomia a rozhľadu v oblastiach: joga a celkové zdravie. Chceme, aby joga – nástroj zdravia, forma životného štýlu a filozofia bytia spájala ľudí. Vytvárame priestor a príležitosti pre plnohodnotné trávenie voľného času, relax, ozdravenie, ale i vzdelávanie a náuku tak, aby sa ľudia naučili byť sebe učiteľom.

Dve percentá z dane za rok 2019

TVOJA JOGA v meste

 

TVOJA JOGA o.z.: Dve percentá z dane za rok 2019

Ak v nás máte dôveru a dáva Vám zmysel čomu sa venujeme, máte možnosť nás podporiť formou darovania 2 % z dane. V prípade, že s nami sympatizujete, môžete urobiť svoje rozhodnutie v náš prospech. Ak si chcete overiť našu organizáciu, nájdite si nás v zozname prijímateľov 2 % na stránke Notárskej komory SR.

Prečo darovať 2 % z dane?

Príspevok vo forme 2 % z dane z príjmu fyzických a právnických osôb nie je príspevok navyše. Práve naopak, v prípade neuplatnenia si svojho práva tieto prostriedky odvedie daňový úrad do štátneho rozpočtu.

My vaše 2% z dane používame na financovanie nielen pomôcok na cvičenie, ktoré stále pribúdajú a menia sa na základe svojho životného cyklu ale aj ako prostriedok na zabezpečenie celkového vybavenia a naladenia ako: voňavé terapeutické oleje, sviečky, zvukové nástroje, vibračné nahrávky, ktoré napomáhajú jednak k čaru atmosféry, ale nesmierne dokážu uvoľniť napätie a zablokovanú psychiku. Vďaka vašej podpore budeme môcť aj naďalej plánovať jogové grátis aktivity a stretnutia nielen pre členov ale aj pre ostatnú verejnosť. Tiež budeme môcť odovzdať lásku a cestu k joge ľuďom, kde okolnosti, zdravie alebo príroda už od narodenia nebola toľko štedrá. 

Údaje o nás

  • TVOJA JOGA o.z.
  • Adresa: Zelená 2/C, 974 04 Banská Bystrica
  • IČO: 50310640
  • Právna forma: Občianske združenie
  • IBAN číslo účtu: SK6211000000002949024040 / kód banky: 1100 (Tatra banka, a.s.)

Ako darovať 2 % z dane?

Zamestnanec

1. Do 15. februára 2020 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň a o vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti.

2. Vyplňte tlačivo Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby.

3. Najneskôr do 30. apríla 2020 doručte obe tlačivá na daňový úrad podľa vášho bydliska.

Fyzická osoba

Ak ste fyzická osoba, ktorá sama podáva daňové priznanie:

1. Vyplňte v Daňovom priznaní pre fyzické osoby kolónky na poukázanie 2 % z dane z príjmu.

2. Najneskôr do 1. apríla 2020. Táto lehota platí v prípade, že nežiadate o predlženie lehoty na podanie daňového priznania. Ak požiadate o predlženie lehoty, platí nová lehota. Doručte riadne vyplnené daňové priznanie na daňový úrad podľa vášho bydliska.

Právnická osoba

Ak ste právnická osoba:

1. Vyplňte v Daňovom priznaní pre právnické osoby kolónky na poukázanie 2% z dane z príjmu.

2. Najneskôr do 1. apríla 2020. Táto lehota platí v prípade, že nežiadate o predlženie lehoty na podanie daňového priznania. Ak požiadate o predlženie lehoty, platí nová lehota. Doručte riadne vyplnené daňové priznanie na daňový úrad podľa vášho sídla.

Ako darovať 3 % z dane

Ak fyzická osoba alebo zamestnanec vykonával v kalendárnom roku 2019 dobrovoľnícku činnosť pre neziskovú organizáciu (ľubovoľnú) najmenej v počte 40 hodín, môže poukázať až 3 % z podielu zaplatenej dane. O uvedenej skutočnosti nezisková organizácia vydá fyzickej osobe Potvrdenie o výkone dobrovoľníckej činnosti a tá ho priloží k Vyhláseniu o poukázaní podielu zo zaplatenej dane, resp. Daňovému priznaniu.

Tlačivá editovateľné online na vyplnenie a stiahnutie

Blog

Menu