Iyengar joga v TVOJA JOGA : Správne nastavenie tela a joga pomôcky, možno tak by sa dala veľmi stručne opísať táto špecifická jogová škola. Iyengarova metóda je forma hatha jogy. Kladie veľký doraz na telesné zrovnanie, nastavenie v ásanach. Tento štýl jogy učí, že existuje správny spôsob, ako urobiť každú pozíciu, a že každý študent bude jedného dňa schopný dosiahnuť dokonalú ásanu najmä dôsledným cvičením. Iyengar veril, že akonáhle sa v tele študenta dosiahne rovnováha, čoskoro sa to prejaví v jeho mysli.

Iyengar joga | Pomenovanie podľa zakladateľa

Zakladateľ B.K.S. Iyengar sa narodil 14. decembra 1918.  Joge sa začal venovať ako tínedžer v snahe zlepšiť svoje zdravie. Celé detstvo bojoval s maláriou, tuberkulózou, brušným týfusom a celkovou podvýživou, čo ho poznačilo navonok i vnútorne. Jogu a terapiu začal navštevovať od 15 rokov v indickom Mysore, na základe odporúčaní svojho švagra, ktorým bol  sám Krishnamacharya – indický učiteľ jogy, ájurvédsky liečiteľ a vedec, „otec modernej jogy“. Neskôr začal sám Iyengar jogu vyučovať. Keď sa americkí a európski študenti začali v 60. rokoch minulého storočia objavovať v Indii na vlne hippies ale i kvôli štúdiu a praxi jogy, Iyengarova metóda sa dostala do popredia, pretože jej prístup vyhovoval potrebám širokého spekra záujemcov. B.K.S. Iyengar otvoril v roku 1975  Ramamani Iyengar Memorial Yoga Inštitút v Pune. Oficiálne skončil s učením v roku 1984, ale stále bol aktívny vo svete Iyengar jogy. Učil špeciálne lekcie, prednášal a písal knihy. Zomrel 20. augusta 2014 vo veku 95 rokov. 

B.K.S. Iyengar

Iyengar joga | aká vlastne je? 

Pomôcky a doplnky na cvičenie

Jednou z hlavných inovácií tejto jogovej školy bolo použitie pomôcok a doplnkov. V súčasnosti je v centrách jogy bežné, že sa používajú deky, bloky, opasky, vankúše, bolstre a iné pomôcky. Používanie týchto doplnkov je v histórii jogy pomerne nové a pochádza priamo od Iyengara (až na opasky). Účelom pomôcok je umožniť študentom dosiahnuť čo najlepšie nastavenie tela v konkrétnej pozícii. Nedá sa poprieť, že Iyengar mal naozaj značný vplyv na modernú prax jogy.

Žiadna vinyasa

Spôsob plynutia formou vinyasa je termín používaný v joge na opísanie prechodu z jednej pozície do druhej v spojení s nádychom alebo výdychom. Joga v štýle Iyengar zahŕňa veľmi malý pohyb. Namiesto toho sa pozície držia dlhšie, kým je vyrovnanie dokonalé. Iyengarova joga preto nie je taký intenzívny kardiovaskulárny zážitok ako je aštanga alebo power joga. Držanie ásan je však namáhavé. Buduje silu a je vynikajúce na zvýšenie flexibility.

Dôraz na potrebu študenta

Iyengar joga je výnimočná tým, že kladie dôraz na individuálne potreby študentov, zmysel pre detail a precíznosť precvičovania pozícii. Vďaka pomôckam si cvičenie môžu vychutnať aj ľudia zotavujúci sa po zranení, menej ohybní alebo menej  fyzicky zdatní.

Ovládanie tela je vstupnou bránou k ovládaniu mysle a v Iyengar joge rovnako platí, že telo a myseľ sú prepojené. V praxi to znamená, že Iyengar joga je zameraná na rozvíjanie koncentrácie, sily, flexibility a pohyblivosti tela a aj mysle.  Je to joga univerzálna pre každého bez ohľadu na vek či fyzickú kondíciu.

Je iná…

Dnes sa pomôcky používajú veľmi často aj na klasických lekciách a predsa je pre mňa osobne (poznámka autorky) tá tradičná Iyengar joga úplne iná. Keď som ju cvičila v podaní naozaj kvalifikovaného inštuktora, ktorý bol zhodou okolností aj Ind, aj odchvanec originálnej školy, moje telo reagovalo úplne samo. Fascinoval ma princíp práce s pomôckami v prospech progresu a korekcie zle zažitých stereotypov v cvičení. Veľakrát dôležité mikro pohyby ako: ohnutie lakťa, potiahnutie opasku, pritiahnutie opasku alebo nastavenie bločku, podloženie bolstra vás posunie v pozícii takmer zo dňa na deň. Pre mňa to bol zážitok aj z pozície ešte väčšieho uvedomenia si, ako pracuje telo v správnom nastavení, ako telo rotuje, predkláňa sa a ako dokáže nové nastavenie otvoriť cestu dychu k úplne novým priestorom. Jednoducho ju naozaj vrelo odporúčam.

Iyengar joga v TVOJA JOGA

Workshop:  Iyengar joga a hra s opaskom

Počas tohto workshopu v TVOJA JOGA sa zameriame na ásany z viacerých kategórii (v stoji, v sede, záklony, predklony, restoratívne). Do cvičenia zapojíme jogový opasok, v snahe precítiť možno už aj notoricky známe ásany tak trošku inak.

Aj pri dlhodobom a dlhoročnom cvičení by sme si mali vedieť zachovať túžbu experimentovať, byť kreatívni a zvedaví.  Práca s pomôckami –  tentokrát primárne s opaskom, ponúka príležitosť zažiť známe pozície s pocitom novosti a hĺbky. Pomôcky takisto slúžia na to, aby každý, bez ohľadu na (ne)ohybnosť, fyzické limitácie, či zranenia bol schopný cvičiť bez prehnanej námahy a s väčšou radosťou.

Život s jogou je cestou neustáleho sebapozorovania, sebahľadania a sebapoznávania. Aj jogové pomôcky ako opasok, môžu byt učiteľom, ktorý vám ten proces uľahčí.

Iyengar joga v TVOJA JOGA
WORSKHOP: Iyengar joga a hra s opaskom
Dátum: 23.10.2021 (sobota)
Trvanie: od 10.00 hod. - 13.00 hod.
Príspevok na kurz: 25,- Euro   
Miesto workshopu: TVOJA JOGA, T. Vansovej 10, B. Bystrica 
Hosťujúca lektorka: Lenka Gargalovičová
Rezervacia: RESERVANTO alebo prihlasovanie sa na: info@tvojajoga.sk alebo 0918 374 997 
Úhrada príspevku: bankovým prevodom

Workshop sa koná od 8 účastníkov, v opačnom prípade vyzbierané príspevky na stretnutie vrátime späť.

Hosťujúca lektorka LENKA

Kto je Lenka?

Iyengar joga v TVOJA JOGA

„S jogou som sa po prvýkrát stretla počas pôsobenia v Anglicku v roku 2006. Priviedla ma k nej snaha o udržanie fyzickej kondície a zdravia. Systematické, cielené a citlivé precvičovanie jogových pozícii mi pomohlo vyhnúť sa operácii kolena, ktorá mi v dôsledku zranenia z lyžovačky hrozila pár rokov.”

Ako sama hovorí: “Joga a štúdium filozofie jogy sa veľmi rýchlo stali súčasťou môjho každodenného života. Do dnešného dňa som mala možnosť študovať v rôznych kútoch sveta, pod vedením tých  najkvalifikovanejších učiteľov. Absolvovala som 3 mesačný pobyt v Indii, za posledné roky som mala  možnosť pracovať a študovať v Holandsku, Francúzsku,  Kodani, Viedni, a hlavne Kalifornii –   s veľkými osobnosťami Iyengar Jogy ako sú Lois Steinberg, John Schumacher, Carrie Owerko, Carolyn Belko, Gitte Bechsgaard, Gloria Goldberg.”

O svojom štúiu jogy prezrádza: “V roku 2008 som získala Certifikat –  RYT 200 Ashtanga Joga v San Franciscu (Kalifornia, USA). O niečo neskôr v roku 2016  (Berkeley, Kalifornia, USA) som sa oficiálne stala Certifikovanou Inštruktorkou Iyengar Jogy CIYT – ako jednou z veľmi mála na Slovensku. Desať rokov som žila a pôsobila na Karibskom ostrove Svätá Lucia, kde som sa Iyengar joge venovala naplno. Venujem sa skupinovým, ale aj individuálnym cvičeniam, pri ktorých  kladiem veľký dôraz na prácu v súlade so špecifickými potrebami a možnosťami každého jednotlivca. Pravidelne ponúkam špecializované lekcie zamerané na zjemnenie bolesti chrbta, ramien a krku, kolien a bedrových kĺbov a takisto relaxačné hodiny na celkovú fyzickú a psychickú regeneráciu.”

Iyengar joga je v našich zemepisných šírkach ešte dosť veľkou neznámou. Aj preto je Lenkinou túžbou sprístupniť ju čo najväčšiemu množstvu ľudí. Je presvedčená o jej blahodárnych účinkoch na fyzické,  psychické a duševné zdravie. Z jej dlhoročných pracovných, ale aj vlastných skúseností vie, ako veľmi dokáže obohatiť a zlepšiť kvalitu života každého človeka.

TVOJA JOGA

Blog

Menu
error: Content is protected !!