Hokejové talenty na joge

Posledným týždňom svojho pobytu v Banskej Bystrici ukončili mladí hokejisti cielenú letnú prípravu vo Fit Factory pod vedením profesionálnych trénerov (medzi ostatnými i Mgr. Juraj Moravčík). Časť svojich plánov si vyhradili aj pre jogu v štúdiu TVOJA JOGA, Banská Bystrica.

Hokejisti: Radovan Bondra, Daniela Gachulinec, Miroslav Mucha. Držíme im palce doma i v zámorí.

Komplexnosť jogy pre športovcov

Komplexnosť jogy prináša profesionálnym športovcom novú skúsenosť. Yoga pro sport – joga pre športovcov v štúdiu  TVOJA JOGA je aj o „natiahnutí“, ale tiež je o aspektoch jogy ako: dych, koncentrácia a meditácia.

Pre športovca, najmä profesionálneho, je obvykle ťažké prežiť pravú jogovú skúsenosť, pretože už od útleho veku je cielene a častokrát vedený rodičmi, trénermi k súťaživosti a k osvedčeniu sa v konkurenčnom prostredí. Profesionálni športovci  zvyčajne kladú  na seba veľké fyzické a psychické nároky. Posúvajú svoje limity, ignorujú príznaky únavy, nepohodlia a bolesti.  Pravidelná prax jogy u nich prebúdza novú úroveň telesného povedomia. Spomedzi akejkoľvek kompenzačnej aktivity, len joga ich cez vlastnú skúsenosť  môže doviesť k všímavosti a k sebapoznaniu. Učí ako počúvať svoje telo, učí rozoznať rozdiel medzi bolesťou a nepohodlím. To v konečnom dôsledku umožní s predstihom predchádzať zraneniam, včas rehabilitovať a kompenzovať. Podložka na cvičenie alebo meditačná prax je tiež miesto, kde sa športovec dostáva spod tlaku, pretože joga nesúťaží, ale ponúka bezpečný priestor pre tak potrebnú duševnú prestávku od napätia „na ihrisku“.

 

Od hrubého k jemnému

Joga má svoju hrubú a jemnú úroveň. Z hľadiska hrubého, fyzického rozmeru, ide v prvom rade o pohyb a dych, ktorý je protiváhou dominantného zaťaženia športovca. V závislosti od druhu športu je športovec náchylný k disbalanciám v sile a mobilite. Takéto existujúce rozdiely sa môžu prehlbovať a časom nečakane spôsobiť vážne zranenie. Športovec  má  v každom športe svoje silné a slabé stránky a to aj napriek snahe o komplexnosť tréningu a prípravy. Jogový pohyb nie je náhodný strečing. Oslabené sa spevní, presilené relaxuje a povolí. Asány a ich poradie majú dokonalú logickú následnosť.  Buď pripravujú telo na ďalšiu náročnejšiu pozíciu (pričom skúsený lektor priebežne vyhodnocuje a počíta s istou vrodenou alebo získanou mobilitou)  alebo sú protipólom predošlého cviku. Joga a jej pozície pôsobia na úrovni biomechaniky vskutku blahodarne. Hovoríme o motorike, kondícii, vyrovnávaní disbalancií, celkovom fyzickom posilnení a uvoľnení podľa intenzity zaťaženia a druhu športu. 

Okrem fyzických účinkov má joga na organizmus aj značné duševné benefity. Joga, jej jemnohmotná zložka, má vplyv na úrovni myšlienok a emócií, ktoré ovplyvňujú fyzickú zdatnosť.  Pri tréningu a športovom výkone jemná zložka jogy nemá ďaleko od športovej psychológie. Najmä vyššie stupne jogy, ako odtiahnutie zmyslov od vonkajších rušivých podnetov, koncentrácia a meditácia, pomáhajú profesionálom pri náročnejších etapách a životných situáciách. Ide  (napríklad) o lepšie sústredenie sa na výkon, schopnosť zotrvať pri tréningových plánoch a nevyhorieť, nenechať sa rozrušiť a zdeprimovať v kritický moment alebo i potlačenie vlastného ega v prospech záujmu tímu…atď. 

Relaxácia, predstavivosť a kognitívna terapia

Joga disponuje rôznymi technikami relaxácie a formami meditácie. Tie pomáhajú športovcovi udržať si dobrý duševný stav, ktorý je dôležitý nielen pri vrcholovom výkone a tréningu, ale i v bežnom živote. Na poli výskumu a medicíny je vedecky dokázané, že isté negatívne vzorce myslenia, predstavy, a nesprávne postoje môžu spôsobiť zdravotné problémy ako napríklad úzkosti a depresie, dokonca aj fyzické problémy. Na druhej strane, práca s pozitívnou predstavivosťou počas relaxácie a kognitívna terapia ovplyvňuje mozog tým, že pomáha meniť nesprávne a limitujúce názory. Takéto predstavy a myšlienky sa potom dajú nahradiť jednak pozitívnejšími ale i reálnejšími.

Meditácia 

Meditácia nie je rozjímanie ale nástroj sebapoznania. Bez akéhokoľvek úsilia nastáva prirodzene vďaka pravidelnej praxi ako dôsledok jednobodovej koncentrácie, ktorá sa cvičí ešte s úsilím vôle. Vedomie meditujúceho je vnímavé a bdelé, myseľ však nepremýšľa, nehodnotí, neanalyzuje, neuvažuje, iba nestranne pozoruje. Je to prežívanie vlastného bytia v danom okamihu, v prítomnosti bez chcenia niečo dosiahnuť.

Meditácia

Meditácia pomáha zmeniť spôsob myslenia, získať kontrolu nad myšlienkovým prúdom, umožňuje vytvoriť si nadhľad a triezve vnímanie. Práve veľké vyčrpanie, vypätie, očakávania môžu ovplyvniť výkon a  smerovane športovca. Meditácia zmierňuje stres, únavu a bolesť, zlepšuje spánok, posilňuje imunitu, pomáha pri regenerácii a celkovo ovplyvňuje schopnosť sústrediť sa na daný moment – schopnosť byť prítomný. V mozgu vyvoláva silne pozitívne zmeny. Aktivuje prefrontálnu mozgovú kôru, stimuluje uvoľňovanie neurotransmiterov (prenášačov) vrátane dopamínu, serotinínu a oxytocínu. Všetky tieto látky sa prirodzene vytvárajú v mozgu a spájajú sa s rôznymi aspektami šťastia. Dopamín funguje ako antidepresívum, serotonín pôsobí na zvyšovanie sebavedomia, oxytocín tlmí bolesť, povzbudzuje a pomáha k výkonom. Meditácia plní aj významnú regeneračnú funkciu. Pravidelná denná aspoň 20-minútová prax vedie k výraznému zníženiu spotreby kyslíka. To vyvoláva hlboké uvoľnenie, pri ktorom dochádza k regenerácii buniek, čo sa vyrovnáva hodnotám, ktoré sa dosiahnu pri  šesť hodinovom spánku.

 ——–

Dnes s nami pravidelne cvičí veľa nadšencov športu. Bežci, golfisti, cyklisti, hokejisti, prívrženci bojových umení…atď. Profesionáli i hobby športovci, ktorí si našli cestu k tejto starej filozofii bytia. Môžeme ju nazvať i životnou múdrosťou a cestou k zdravej existencii.  Mnohí na sebe zistili, že joga im pomáha pri sebareflexii a pri spoznávaní vlastných slabých stránok a naopak dodáva rozmer šťastia a spokojnosti.

Daniela Lászlová – TVOJA JOGA nielen YOGA

Blog

Menu
error: Content is protected !!