Joga pre utiahnuté deti. Skúste pozorovať svoje okolie a určite uvidíte, že niektorí ľudia sú viac utiahnutí. Kým dospelí dokážu svoju povahu maskovať a označíme ich vo všeobecnosti ako introvertov, nesmelosť je u detí neprehliadnuteľná. Plaché deti sú zdržanlivé, uzavreté, možno až nervózne, s pocitom nepohodlnosti voči ostatným. Prejav plachosti sa často spája aj so strachom. Hoci sú inteligentné, uvedomelé, často súcitné a starostlivé, radšej sa nevyjadrujú alebo nekonajú, pretože jednoducho nechcú nikoho obťažovať alebo pútať na seba pozornosť.

V niektorých prípadoch mohli byť deti za svoje myšlienky, nápady a činy kritizované a znevažované, čim sa u ních uzavretosť prejavila. Ak tieto komentáre prichádzajú od ľudí, na ktorých názoroch im záleží, napríklad rodičia, učitelia a rovesníci, utiahnutosť sa stupňuje. Niekdy je však plachosť a uzavretosť povahová črta, ktorá je prítomná bez akéhokoľvek zavinenia, bez ohľadu na situácie a okolnosti v živote dieťaťa.

Aké sú vlastne plaché deti?

Plachosť detí ľahko rozpoznať. Zvyčajne si pomaly vytvárajú kamarátske srdečné vzťahy k novým deťom, dospelými a okolnostiam. Majú tendenciu vyhýbať sa nepoznaným situáciám, skupinovým aktivitám najmä kvôli nervozite a strachu. Keď takéto situácie nastanú, nesmelé dieťa často kvôli bezpečnosti a istote priľne k rodičom a radšej bude situácie iba pozorovať, úplne ich oželeje, ako by sa malo aktívne zapojiť. Ostatné deti, ktoré sú spoločenskej povahy, môžu takéhoto rovesníka nesprávne považovať za nepriateľského, povýšeného alebo menejcenného.

Plachosť u tínedžerov sa môže prejaviť zvyčajne počas puberty, keď telo prechádza zmenami a oni sa čoraz viac zaujímajú o svoj vzhľad. Prílišné porovnávanie sa najmä v sociálnych situáciách alebo dokonca negatívne vníma seba samého, môže tiež prispieť k utiahnutosti.

Aj keď sa dá plachosť zvládnuť, už samotné „označenie“ dieťaťa a tínedžera spoločnosťou za nesmelého, ho môže odradiť od aktívneho zapojenia sa do skupinových aktivít. Ak sa takéto dištancovanie stane rutinou, mohlo by to viesť k nízkej miere vlastného vnímania úspechu a následne k strate sebavedomia a sebaúcty. V extrémnych prípadoch by to mohlo viesť k sociálnej úzkostnej poruche, sociálnej fóbii, ktorá je dnes veľmi diskutovaná a predstavuje skutočne veľký problém v starostlivosti o duševné zdravie na celom svete.

Ako podporiť utiahnuté deti?

Plaché deti potrebujú pozitívne vedenie, neustálu podporu, upokojenie a povzbudenie. Rodičia a učitelia tichých a utiahnutých detí musia týmto deťom vytvoriť dostatok príležitostí pre účasť na aktivitách, ktorými si budujú sebavedomie. To by sa však malo robiť postupne, aby sa deti cítili v procese dobre a boli ochotné sa zúčastniť na ďalších pokusoch. Je potrebné vyvinúť úsilie a minimalizovať osamelé činnosti, ktoré nepodporujú sociálne zručnosti, ako napríklad samotné sledovanie televízie a hranie počítačových hier. Najlepšie je nahradiť tieto aktivity výletom na detské ihrisko, pripojením sa k skupinovým hrám a športom, ktoré im poskytujú príležitosť na interakciu s ostatnými.

Joga pre utiahnuté deti

Relaxácia

Kedykoľvek deti čelia nervozite, môžeme im pomôcť cvičením hlbokého dýchania a relaxáciou. Relaxácia je jedným z dôležitých nástrojov v boji proti nervozite a nácvik hlbokého dychu je jedným z najrýchlejších spôsobov navodenia relaxácie. Hlboké dýchanie je možné vykonať pomalým prehĺbeným dýchaním smerom do brucha. Staršie deti učíme dýchať pomaly nosom do troch aj pri jednom nádychu, aj pri výdychu. Potom postupne pomaly dýchajú do šesť. To sa môže so zatvorenými očami päťkrát opakovať, po čom nasleduje pozitívna afirmácia napríklad:  “Je mi dobre, je mi príjemne.”

Sankalpa pre deti

Sankalpa, pozitívna afirmácia, je akousi formou pozitívneho monológu. Ak sa táto pozitivita opakuje dostatočne často, môže prispieť k zvýšeniu sebaúcty a k celkovému pozitívnemu mysleniu.

Cvičenie každodenných pozitívnych tvrdení nám všetkým pomáha nahradiť nepríjemný hlas vo vnútri, ktorý nám môže povedať „nemôžem, nedokážem, neviem“. Pozitívne nastavenie mysle nám hovorí, že chyby sú v poriadku, no poučíme sa z nich.  Pozitívne nastavenie mysle nám pomáha prekonávať výzvy.

Pozitívne afirmácie pre deti:

 • Dnes je skvelý deň.
 • Verím si.
 • Cítim sa dobre.
 • Cítim sa šťastne.
 • Dokážem veľa vecí.
 • Mám radosť.
 • Zvládnem to.
 • Som odvážny/ a.
 • Môžem robiť nové veci.
 • Môžem sa naučiť, ako to urobiť.
 • Môžem si pomôcť.
 • Napadajú ma skvelé nápady.
 • Môžem byť láskavý/ á, nech sa deje čokoľvek.
 • Dokážem prekonať výzvy.
 • Krásu nájdem v čomkoľvek.
 • Môžem požiadať o pomoc, keď to potrebujem.

Joga pre utiahnuté deti | ÁSANY

Pozdrav Slnka (Surya Namaskar) – Cviky tejto sekvencie pomáhajú telu anatomicky aj fyziologicky. Pomáhajú tonizovať svaly a priamo pôsobia na solar plexus, čo prospieva nervovému systému. Medzi mnohými výhodami pravidelného cvičenia je: zlepšená koncentrácia,  lepšia pamäť,  zvýšená hladina energie, fyzická sila, pokojná a sústredená myseľ, lepší imunitný systém, zvýšená kapacita na učenie, optimalizovaný metabolizmus.

Táto energetická sekvencia pomôže k rovnomernému spevneniu tela a je prevenciou neskorších problémov s chrbtom spôsobených sedením, hrbením sa alebo nesprávnym nosením tašky.

Lev (Simhagarjanasana) – vynikajúca ásana na uvoľnenie zadržaných emócií a na zbavenie sa nervozity.

Ťava  (Ustrásana) – záklonová poloha. V tejto ásane dochádza ku korekcii zaobleného chrbta a zvesených ramien, čím naberá dieťa sebavedomejšie vyzerajúcu postúru.

Trojuholník (Trikonásana) – variácie série Trikonasana regulujú nervový systém a pomáhajú zmierňovať smútok a depresiu.

Rovnovážne cviky sa v joge terapeuticky používajú na prekonanie extrémnej plachosti a sociálnej fóbie. V skutočnosti sa odporúčajú aj pri iných súvisiacich problémoch, ako sú koktanie, úzkosť, neurózy a hyperaktivita u detí. Tí, ktorí trpia problémami s hnevom a stresom, môžu mať z týchto pozícií veľký úžitok. Časť mozgu nazývaná mozoček (tiež označovaný ako „malý mozog“) sa podieľa na udržiavaní našej fyzickej rovnováhy. Mozoček má tiež veľa spoločného so sociálnou rovnováhou jednotlivca – hrá aktívnu úlohu vo vyjadrení nášho sociálneho JA. Chemická nerovnováha v malom mozgu môže byť spojená so sociálnymi problémami, ktorým čelíme, ako je neschopnosť viesť zmysluplný rozhovor alebo zlyhanie v udržiavaní vzťahov s ostatnými. Čo je dôležité, pretože rovnovážne pozície tiež vyžadujú, aby ste si rovnako precvičili obe strany tela, harmonizujú ľavú a pravú hemisféru nášho mozgu. Predstavujú logickú a kreatívnu stránku našej osobnosti.

Rovnovážne pózy môžu byť spočiatku náročnejšie na koordináciu. Pri úvodných pokusoch nechajte deti, aby využili stenu ako oporu. Pomaly ich nabádajte na zvyšovanie vytrvalosti, aby ste dokázali každý cvik vydržať dlhšie – od 8 sekúnd do 30 sekúnd.

Tipy pre rovnovážne pozície, ktoré môžete cvičiť s  deťmi

 • Balans na zemi
 • Vysoký výpad
 • Strom
 • Orol
 • Lastovička

 

Daniela Lászlová, TVOJA JOGA nielen Yoga 

Blog

Menu
error: Content is protected !!