Meditácia Ajapa japa (adžapa džapa) je prax mantry s uvedomením si dychu.

Joga ponúka mnoho techník, ktorými sa zameriavame na vibrácie mieru a pokoja, ktoré prebývajú v každom z nás. Vynikajúcou praxou na to je meditácia Ajapa Japa. Táto sádhana (duchovná prax) pochádza z Upanišád, ale do moderného sveta ju priniesol Swami Satyananda. Je to silná praktika, ktorá kombinuje prvky pránájámy (riadenie dychu), mantry a meditácie.

Ajapa Japa – čo to znamená?

Japa znamená „opakovanie mantry“ a ajapa japa znamená „neustále opakovanie mantry.“ Zjednotením dychu a zvukových vibrácií mantry, podporuje táto prax spojenie tela, dychu a mysle. Ajapa japa je sama o sebe komplexnou praxou, pretože využíva naše rôzne zmyslové schopnosti tým, že pracuje s vedomím a dychom, vizualizáciou a mantrou.

Najslávnejšou mantrou používanou pri cvičení ajapa japa je So Ham, čo v sanskrte znamená „ja som to“. Akonáhle sa mantra obráti, stane sa Ham So, čo znamená „To som ja.“ Mantra vibruje a očisťuje myseľ.

Ajapa japa je možné praktizovať rôznymi spôsobmi. V tejto praxi posúvame svoje vedomie pozdĺž konkrétnej nádi (kanál/ meridián) v tele, okrem iného v nosných dierkach, v miechovom a frontálnom kanáli cez 3 čakry: krčná, srdcová a solárny pletenec.

Táto metóda upokojuje myseľ a pomáha nám, keď sme znepokojení. Ovládnutie svojej mysle dosiahneme tým, že svoje vedomie zameriame na dych a mantru. Dosiahnutím jednobodovo zameranej mysle upokojujeme náš nervový systém a rozvíjame mentálnu silu a jasnosť. Táto prax nás uzemňuje, spája nás s naším centrom a pomáha nám kultivovať spojenie s božským ja.

Tým, že táto metóda dýchania prináša vedomie do srdca, podporuje prana vayu (energia prestupujúca oblasťou hrudníka), zlepšuje krvný obeh, okysličovanie tela a pomáha zlepšovať tok prány v tele a mysli.

Srdce v sanskrte je „hri“. Starovekí jogíni verili, že čistá myseľ je v srdci. Musíme priniesť svoje vedomie do srdcového centra, aby sme sa držali ďalej od kolísania mysle. Sústredenie sa na srdce uľahčuje Pratjaháru alebo inak povedané stiahnutie našich zmyslov dnu a uľahčuje prechod na meditáciu. Spojenie so srdcovým priestorom zvyšuje naše vibrácie. Spájame sa so svojim vnútorným svetlom; s naším žiarivým ja. Táto prax tiež stimuluje spúšťacie body (ksethram) čakier nachádzajúcich sa pozdĺž frontálnych nádí: Manipura (pupok/ sila, odvaha), Anahata (srdce/ láska, súcit) a Vishudhi (hrdlo/ vyslovovanie pravdy, sebavyjadrenie ) a v dôsledku toho je to veľmi silná liečebná prax.

Meditácia ajapa japa – ako ju praktizovať?

  1. Posaďte sa do pohodlnej polohy podľa vlastného výberu. Ak sedíte na stoličke, neopierajte sa. Uvoľnite svoje telo a cvičte nehybnosť tela (Kaya Sthira).
  2. Uvedomte si proces dýchania. Sledujte každý prichádzajúci a odchádzajúci dych. Počas cvičenia si musíte neustále uvedomovať každý prichádzajúci a odchádzajúci dych. Ani jeden nádych a výdych by nemal zostať bez povšimnutia.
  3. Sledujte cestu dychu. Sledujte, ako sa dych pohybuje od pupka do stredu obočia. Pri nádychu cíťte, ako dych stúpa od pupka do stredu obočia; pri výdychu sledujte, ako dych klesá od stredu obočia k pupku.
  4. Potom pridajte k pohybu dychu mantru odriekanú mentálne, iba v mysli: So Ham. Nádych So;  Výdych Ham. Je to mantra dychu.
  5. Pokračujte 15-20 minút.
  6. Potom sa vráťte k svojmu prirodzenému dychu. Uvedomte si svoje fyzické telo, vnútorné okolnosti a vonkajšie prostredie. Keď je vaša myseľ a vedomie späť, pomaly otvorte oči.

Pozorovania a skúsenosti z meditáce Ajapa Japa

Ako budete pokračovať v cvičení Ajapa Japa aspoň 20 minút, môžete sa postupne cítiť mierne ospalí, pretože nervové napätie sa uvoľňuje reguláciou dychu. Keď sa nervové napätie uvoľní, zmierni sa aj cerebrálne napätie. Keď sa cerebrálne napätie uvoľní, myseľ sa stane introvertnou. Keď sa myseľ stane introvertnou, spojenie so zmyslami sa preruší. Keď je spojenie prerušené, cítite sa ospalý. V tej chvíli máte stále pri sebe jeden nástroj, ktorý vám pomôže zostať bdelým. To je uvedomenie si mantry. Keď neustále opakujete mantru s dychom, So-Ham, So-Ham, So-Ham, pätnásť minút alebo dvadsať minút, myseľ sa presunie do stavu, ktorý je podobný, nadnesene povedzme katatonickému stavu. Je to stav, v ktorom sa nič nehýbe, vy sa stíšite. V tom tichu vychádzajú na povrch dojmy a spomienky na minulosť.

Záver

Ajapa japa je dobrá prax na vykreslenie spomienok, dojmov a samskár, ktoré ovplyvňujú vaše vonkajšie správanie. Ajapa japa vás tiež sústredí do vášho vlastného ducha, srdca a mysle. Je to prax, ktorá bola vychvaľovaná vo védskej a upanišádskej literatúre. Dostalo najvýznamnejšie miesto v duchovných písmach kvôli svojej schopnosti vyčistiť vlastné a skryté dojmy, samskáry a karmy.

Je to krásna, jednoduchá a veľmi nápomocná meditácia 🙂

Danka

Blog

Menu
error: Content is protected !!