Joga Nidra | Jogový spánok pri plnom vedomí…

Joga Nidra z pohľadu jogy

Po zdokonalení znehybnenia tela (kaya sthairyam ) je ďalšou fázou cvičenie pratjáháry (stiahnutie zmyslov dovnútra). Podľa mudrca Patanjaliho je pratjáhara piatou časťou ashtanga jogy (osemstupňovej jogy). Účelom pratjáháry je uvedomiť si podstatu mysle. Na to však musí prebehnúť určitá základná príprava. Prvou prípravou je absolútna, úplná relaxácia tela, mysle, emócií a prány. Táto relaxácia sa dosahuje cvičením joga nidry, prvého cvičenia pratjáháry.

Účel joga nidry je mnohoraký. Po prvé, ide o uvoľnenie nepokojov tela a mysle. Po druhé, je to kultivácia povedomia o podvedomí a skúmanie jeho potenciálu. Po tretie, samotná joga nidra sa v neskorších štádiách stáva praxou dharany (koncentrácie). Je veľmi ťažké povedať, ktoré praktiky patria do dhárany a ktoré do pratjáháry, keďže v mnohých prípadoch sa prelínajú.

Joga Nidra | Jogový spánok pri plnom vedomí

Počas joga nidry sa snažíte uvedomiť si stav relaxácie, ktorý zažívate. Skutočný spánok nie je pravou podstatou tohto cvičenia. V jogovom spánku si preto vždy inštruovaný: „Nespi,“ a je ti povedané, aby si si opakoval: „Cvičím joga nidru, nejdem spať.“

Ľudí baví joga nidra a radi ju robia. Najmä ak sa chcú zbaviť stresu, ak sa chcú duševne upokojiť, zregenerovať svoje telesné i duševné sily či zvýšiť svoju imunitu.  Joga nidra je však najmä predpríprava pratjaháry, krok na ceste ku koncentrácii a meditácii.

Stále pri Joga nidre zaspávam

Cvičíte joga nidru mnoho mesiacov alebo možno i rokov a stále nemôžete ovládať svoju ospalosť a spánok? To naznačuje, že jogu nidru necvičíte z pohľadu jogy, ale zo svojej vlastnej perspektívy. Ak cvičíte jogu nidru z pohľadu cieľa, ktorý si joga pre jogu nidru vytýčila, nedôjde k spánku ale stav relaxácie sa prehĺbi.

Joga Nidra z pohľadu terapie

Terapeutická aplikácia jogového spánku má široké uplatnenie pri zvládaní chorôb všetkých druhov. Hodnota joga nidra ako liečiva a paliatíva je v posledných rokoch skúmaná v mnohých výskumných centrách po celom svete s mimoriadne priaznivými výsledkami. Zistilo sa, že je užitočná pri akútnych aj chronických stavoch, najmä pri degeneratívnych stavoch a stavoch súvisiacich so stresom, ako je hypertenzia, koronárne ochorenie a artritída. Choroby s vysokou psychosomatickou zložkou ako astma, peptický vred a migrenózna bolesť hlavy priaznivo reagujú na terapiu joga nidra. Tiež zohráva dôležitú paliatívnu úlohu v oblasti rehabilitácie a geriatrie, kde nezvládnuteľná bolesť, strata motivácie a psychická depresia predstavujú hlavné bariéry v konvenčnej liečbe.

Okrem toho má joga nidra svoje najrozšírenejšie uplatnenie ako preventívne opatrenie, ktoré majú cvičiť zdraví, aktívni ľudia ako prostriedok na uvoľnenie nahromadeného napätia, zvýšenie odolnosti voči stresu a celkovej výkonnosti a na prevenciu psychosomatických ochorení.

Psychologické poruchy

Joga nidra je účinným doplnkom k tradičným formám psychologickej pomoci najmä v prípadoch, ktoré nereagujú na rutinnú psychoterapiu. Cvičiteľ jogy nidry sa stáva svojim vlastným psychoterapeutom, ktorý rozpoznáva a systematicky zmierňuje svoje osobné problémy a medziľudské ťažkosti. V stave jogy nidra je podvedomie ovplyvnené tak, ako sa ropa dostáva na povrch ropného vrtu. Predtým potláčaný materiál, ktorý je zdrojom psychickej bolesti a atypického správania, sa môže spontánne povzniesť do uvedomenia, kde ho možno znovu prežiť a začleniť do vedomej osobnosti. Tento proces je uľahčený použitím špecifických obrazov a archetypov určených na oslobodenie tohto podvedomého materiálu. Spontánne nasleduje sebapoznanie a znecitlivenie na bolestivé spomienky.

Jóga nidra je úspešnou terapiou pre nedávne aj dlhotrvajúce psychologické poruchy všetkého druhu, najmä vysokú úroveň úzkosti a neurotické vzorce správania. Úzkosť je nepríjemný emocionálny stav alebo stav charakterizovaný subjektívnymi pocitmi napätia, obáv a tiež aktiváciou autonómneho nervového systému. Zistilo sa, že cvičenie jogy účinne znižuje napätie a zlepšuje psychickú pohodu ľudí trpiacich úzkosťou. Autonómne symptómy vysokej úzkosti, ako je bolesť hlavy, závrat, psychosomatická bolesť na hrudníku, búšenie srdca, potenie, bolesť brucha a nervová hnačka, reagujú mimoriadne dobre.

V upravenej forme, ale aj pre deti

Relaxácia a vizualizácia joga nidry sú tiež vynikajúce terapeutické techniky pre deti s problémami správania. Napríklad hyperaktívne deti, ktoré sa učili jogu nidra, vykazovali výrazne zníženú úroveň hyperaktivity, zlepšenú pozornosť, zníženú nervozitu, menej náhodných pohybov, zvukov a akcií, zníženú úroveň napätia kostrových svalov. Je však určená v modifikovanej a detskej forme aj pre zdravé deti v školskom veku, nakoľko ich učí k telesnému uvoľneniu, rozvíja ich obrazotvornosť a schopnosť zažívať duševnú pohodu.

Joga nidra v štúdiu TVOJA JOGA

Joga Nidra | Joga a meditácia s Dankou
-----------------------
Dátum: 9.11.2021 (utorok)
Trvanie: od 19:10 - 20:10 (cca 60-70 min)
Príspevok: 7€ ; 3,50€ pre členov Klubu; karta MŠ
Sprievodca: Danka Lászlová
Pre Prihlasovanie sa KLIK TU     
Stretnutie sa uskutoční osobne pre viac ako 4 ľudí.
Na stretnutie si prines veľmi pohodlné vrstvené oblečenie a teplé ponožky.

Dovidenia :-)

Aj keď je Joga Nidra je prastará prax pochádzajúca z Indie a jej korene možno vystopovať až do filozofie Sankhya (prvá zapísaná okolo roku 700 pred Kristom, ale siaha až do roku 1000 pred Kristom prostredníctvom verbálneho učenia), o jej modernizáciu a rozšírenie smerom na západ sa pričinil učiteľ, guru a Sanyasi : Swami Satyananda Saraswati, India.

Blog

Menu
error: Content is protected !!