Joga Nidra: Jogový spánok pri plnom vedomí…

Joga Nidra z pohľadu jogy

Joga Nidra, alebo “jogový spánok”, je metóda, ktorá nám pomáha hlboko sa uvoľniť. Keď už vieme, ako udržať naše telo úplne nehybné, nasleduje krok zameraný na naše zmysly, ktorý sa volá pratjáhára. Tento krok, ktorý je piatou časťou osemstupňovej cesty jogy podľa starého mudrca Patanjaliho. Pomáha nám sústrediť sa dovnútra a lepšie pochopiť, ako naša myseľ pracuje. Ale aby sme mohli začať, musíme sa najprv naučiť úplne uvoľniť naše telo, myseľ, emócie a životnú energiu. A práve to nám umožňuje Joga Nidra.

Joga Nidra nám prináša viacero výhod. Pomáha nám upokojiť náš vnútorný nepokoj. Zlepšuje naše vnímanie podvedomých myšlienok a emócií a tiež nám umožňuje skúmať a rozvíjať náš vnútorný potenciál. S postupom času sa táto prax môže prehĺbiť do stavu, kde sa naučíme lepšie sa sústrediť a zamerať na konkrétne myšlienky alebo objekty. Hranica medzi upokojením našich zmyslov (pratjáhára) a sústredením (dhárana) môže byť niekedy nejasná, pretože obe tieto praktiky sú úzko prepojené.

Joga Nidra: Jogový spánok pri plnom vedomí

Pri Joga Nidre sa zameriavate na hlboké uvedomenie si relaxačného stavu, ktorý prežívate. Cieľom nie je zaspať. Pri tejto praktike vás vedú k tomu, aby ste si uvedomovali: „Nebudem spať,“ a opakovali si, že „Praktizujem Joga Nidru, nechcem zaspať.“

Táto metóda je obľúbená medzi mnohými, pretože ponúka úľavu od stresu. Pomáha dosiahnuť duševný pokoj, obnoviť telesné aj psychické sily a zlepšuje imunitný systém.

Počas celého času praktikovania len pokojne ležíte, pričom vaše telo odpočíva možno ešte hlbšie, než keď spíte obvyklým spánkom. Jediným aktívnym zmyslom zostáva váš sluch, ktorý vníma inštrukcie inštruktora, zatiaľ čo vo vašej vnútornej bytosti sa udržiavate bdelí a plne prítomní. Táto technika vám umožňuje preniknúť do hlbokých vrstiev vašej mysle.

Joga Nidra sa pohybuje na pomedzí medzi bdením a snívaním, pričom dosahuje stav podobný hlbokému spánku. Vaša myseľ zostáva ostražitá, ale prestáva byť vnímavá k vonkajšiemu svetu. Telo je v stave úplnej relaxácie, myseľ je pokojná, a vy sa dostávate do intenzívneho stavu sebauvedomenia. Tento proces relaxácie zahŕňa fyzickú, psychickú a emočnú úroveň, čo činí Joga Nidru jedným z najhlbších relaxačných stavov dosiahnuteľných pri plnom vedomí pomocou jogových techník.

Stále pri Joga nidre zaspávam

Už dlhší čas praktizujete Joga Nidru? Mesiace alebo dokonca roky? A ešte stále máte problém s udržaním bdelosti kvôli ospalosti či spánku? Môže to znamenať, že sa nevenujete Joge Nidre s pravým jogovým zámerom, ale skôr z vlastného pohľadu. Praktizovanie Joga Nidry s cieľom, ktorý si joga stanovila pre túto prax, vám umožní nie zaspať, ale namiesto toho prehĺbiť stav relaxácie.

Joga Nidra z pohľadu terapie

Jogový spánok, známy ako Joga Nidra, nachádza široké využitie v terapeutickom svete, kde pomáha pri liečbe rozličných ochorení. V posledných rokoch sa jeho účinnosť intenzívne skúma vo výskumných centrách po celom svete, pričom výsledky sú výrazne pozitívne. Dokázalo sa, že Joga Nidra je prospešná ako pri akútnych, tak pri chronických zdravotných stavoch, obzvlášť pri tých, ktoré sú spôsobené alebo zhoršené stresom, ako je vysoký krvný tlak, srdcové choroby a artritída. Ochorenia, ktoré majú silnú psychosomatickú zložku ako astma, žalúdočné vredy a migréna, tiež vykazujú zlepšenie vďaka tejto praxi. Joga Nidra hrá dôležitú úlohu aj v rehabilitácii a geriatrii, kde pomáha pacientom prekonávať bolesť, stratu motivácie a depresiu, čo sú časté prekážky v tradičnej liečbe.

Navyše, Joga Nidra je veľmi účinná ako preventívna metóda pre zdravých a aktívnych ľudí. Praktizovaním tejto techniky môžu ľudia uvoľniť nahromadené napätie, zvýšiť svoju odolnosť voči stresu, zlepšiť celkovú výkonnosť a predchádzať psychosomatickým ochoreniam.

Psychologické poruchy

Joga Nidra je tiež cenným doplnkom k tradičným psychologickým terapiám, najmä v prípadoch, kedy bežná psychoterapia nefunguje. Ľudia praktizujúci Joga Nidru sa učia byť svojimi vlastnými terapeutmi, identifikujú a systematicky riešia osobné problémy a medziľudské konflikty. V stave Joga Nidry je možné ovplyvniť podvedomie podobne, ako keď ropa vystúpi na povrch pri vŕtaní. Materiál potlačovaný v podvedomí, ktorý môže spôsobovať psychické bolesti alebo nezvyčajné správanie, sa môže spontánne preniesť do vedomia, kde je možné ho znovu prežiť a integrovať do osobnosti. Tento proces je podporovaný použitím špecifických obrazov a archetypov, ktoré pomáhajú uvoľniť tento materiál z podvedomia, vedúc k sebapoznaniu a zmierňovaniu bolestivých spomienok.

V upravenej forme, ale aj pre deti

Relaxácia a vizualizácia joga nidry sú tiež vynikajúce terapeutické techniky pre deti s problémami správania. Napríklad hyperaktívne deti, ktoré sa učili jogu nidra, vykazovali výrazne zníženú úroveň hyperaktivity, zlepšenú pozornosť, zníženú nervozitu, menej náhodných pohybov, zvukov a akcií, zníženú úroveň napätia kostrových svalov. Je však určená v modifikovanej a detskej forme aj pre zdravé deti v školskom veku, nakoľko ich učí k telesnému uvoľneniu, rozvíja ich obrazotvornosť a schopnosť zažívať duševnú pohodu.

Túto špecifickú  lekciu, jogovú terapiu Nidrou nájdete aj v štúdiu TVOJA JOGA.

Ďakujem za prečítanie.

Daniela Lászlová

Blog

Menu
error: Content is protected !!