Joga vždy tvrdila, že človek by si mal udržiavať to pozitívne v sebe a chrániť sa pred negatívnym. Pozitívna myseľ je ako záhrada. Rovnako ako hospodár chráni svoju úrodu pred škodcami, musíme si chrániť to dobré, čo sa snažíme v živote kultivovať pred vplyvmi ničivými, ktoré nás obklopujú. Človek by však mal mať na pamäti negatívne veci v živote, pretože jedno zhnité jablko môže pokaziť celý kôš, ale jedno dobré jablko nemôže napraviť ani jedno zhnité. Preto je potrebné vždy pozorne sledovať a identifikovať to škodlivé a snažiť sa udržiavať optimizmus, nadhľad, ľahkosť a neustále sa učiť. Nemali by sme sa priveľmi strachovať o chyby – každý ich robí. Ľudia, ktorí sa nedopúšťajú chýb, nikdy neskúšali nič nové. Tí, ktorí chyby robia, vždy skúšajú nové veci.

Najťažšia prax v živote

Mali by sme vyvíjať úsilie udržiavať si pozitívny a vyvážený prístup – toto je pravdepodobne najťažšia prax v živote, kvôli rôznym typom stresu, ktorým všetci čelíme. Stres nás oddeľuje od vnútornej harmónie, sily, optimizmu, jasnosti, kreativity a konštruktívnej účasti na živote. Udržať si pozitívnu myseľ je obtiažne. Občas treba urobiť sebaanalýzu a zistiť, či sme prirodzene optimistický alebo skôr pesimistický. Niekedy čelíme výzvam so silou a šťastím, inokedy s depresiou. Vieme odhaliť, ktorá kvalita v nás dominuje? Zostať harmonický je najťažšou Sadhanou života. Byť pozitívny neznamená za každú cenu súhlasiť a nevedieť povedať nie. Práve zdravá seba hodnota a sebaúcta, jasné a uvedomelé rozlišovanie situácie nám pomáhajú v harmonickom živote. Sú okamihy, ktoré vyžadujú jasný hlas, dôraznú kadenciu, príkazové vety, reakciu s rezonanciou. Niekedy sme právom nahnevaní a svoje rozhorčenie dávame najavo. To všetko je dôležité robiť uvedomelo, rozlišovať s ohľadom na pochopenie celej situácie, nie s tým že sme strhnutí emóciami či vlastným egom.

Pozitívna myseľ a vnútorná sila

Keď niekto zažije ťažkosti alebo utrpenie, prosí Boha, Prírodu, Vesmír (podľa svojho svetonázoru), aby mu pomohli prekonať nedostatky a strach. Človek cíti, že má vo vnútri bolesť a útrapy. Nedokáže si pomôcť, preto za svoju pomoc prosí. Niekto zažije ťažkosti, utrpenie a aj napriek úpadku dokáže rozpoznať vlastnú vnútornú silu. Tá mu pomáha zostať pozitívny. Je ťažké udržať vyvážený prístup vo všetkých situáciách. Arogancia musí byť pod kontrolou. Ak je človek arogantný, uvidí negatívne vo všetkom, čo sa okolo hovorí a deje. V okamihu, keď je človek schopný zvládnuť ego, naučí sa pokore, stane sa pozitívnejším. Pokorou objaví silu vo vnútri. V búrke môže byť aj mohutný strom vykorenený silou vetra, ale pokorné steblo trávy sa jednoducho ohýba a po ustálení vetra ostane stáť ďalej vzpriamene. Ak zostane niekto nepružný, bude vykorenený. Myslieť si, že je taký silný, že ho nič nemôže otriasť, je vlastne jeho slabinou; ak sa však človek začne ohýbať, táto pokora a prijatie ho privedú k “zenu”, umožnia čeliť situáciám s pozitívnym postojom mysle.

 

Blog

Menu
error: Content is protected !!