Ste pripravení objaviť účel svojho života a využiť svoj plný potenciál? Kundalini prax je starodávna technika, ktorá vám pomáha usmerňovať silnú energiu a transformovať váš život.

Kundalini

Kundalini je forma primárnej energie (shakti), energia čistého vedomia, ktoré je podstatou všetkého. Je nazývaná tiež ako Hadia sila, ktorá umožňuje človeku využiť jeho potenciál naplno. Táto energia je v každom z nás a čaká na prebudenie.

Prebúdzanie Kundalini energie

Energia

 

Kundalini je kozmická a súčasne ľudská energia známa v hinduizmu, tantrizme a v joge.  Je uložená nad prvou čakrou v takzvanej Muladhara, v krížovej kosti (os sacrum) a vyskytuje sa tu v latentnom stave. Energia kundalini poháňa celý energetický systém človeka. Je aktívna vždy, avšak u väčšiny ľudí je táto aktivita minimálna až skrytá. Prostredníctvom sústav telesných i duševných cvičení, ktoré sa líšia podľa jednotlivých škôl, adepti usilujú o jej prebudenie a následné vystúpenie Sušumnou jednotlivými čakrami s cieľom dosiahnuť stav prebudenia ( sebarealizácie = sebapoznania).

Kundalini a Jemné telo

Kundalini je opísaná ako spiaca potenciálna sila v ľudskom organizme. Je to jedna zo zložiek „jemného tela“, ktoré pozostáva z nadis (energetické kanály), čakier (psychické centrá), z prány (jemná energia) a bindu (kvapky esencie).

Podľa Rišiov sú v miechovom stĺpci dva nervové prúdy, ktoré sa nazývajú Pingala a Ida a cez miechu prechádza dutý kanál s názvom Sushumna. Na dolnom konci dutého kanála je „Lotus Kundalini “, opisovaný ako trojuholníkový tvar, v ktorom je stočená moc zvaná Kundalini.

Keď sa Kundaliní prebudí, prirodzene sa otvoria všetky čakry. Kundaliní preteká cez Šusumnu skrz Idu a Pingalu. Všetky čakry ” rozkvitnú”. Kundalini energia je prítomná už od zárodku plodu v matkinom lone. Môže ostať navinutá na chrbticu až do smrti, kedy sa vráti do Zdroja alebo môže byť prebudená. Kundalini energia sa môže začať rozuzľovať od základov chrbtice až po korunu hlavy v dôsledku cvičení (telesných, dychových, duchovných) alebo vplyvom životných udalostí ovplyvňujúcich čakry či osobnostný rast. Prebudenie Kundalini nemôže byť nútené. Dá sa dosiahnuť len vtedy, ak je to naozaj želanie na úrovni duše.

Prebúdzanie Kundalini energie

Kundalini a Jemné telo

 

Primárnym cieľom Kundalini je prebudiť plný potenciál ľudského povedomia v každom človeku. To znamená rozpoznať naše povedomie, prečistiť ho a rozšíriť toto povedomie k nášmu neobmedzenému Ja.

Kundalini a zmeny

Stúpanie tejto energie býva sprevádzané pocitmi telesného uvoľnenia, subjektívne radosti, ľahkosti a pokoji za súčasného zjemnenie vnímania. Pri prechode kundalini šiestym centrom (Adžňá čakra), oblastí, kde sa krížia očné nervy, dochádza vplyvom kundalini k “prečisteniu vedomej pozornosti”, ktoré je nasledované plne bdelým stavom vedomia bez myšlienok (Samádhi).

Kundalini sa prenastaví človek telesne ( menšia potreba dlhého spánku, rezistencia voči zime a teplu, menši pocit hladu, silnejšia imunita, fyzická kondícia…). Zmení sa aj vedomie a charakter človeka. Je to naozaj pozitívna zmena. Človek je viac vo svojom strede, viac vyvážený. Dokáže žiť život s radosťou a ľahkosťou. Akonáhle má človek v sebe vyváženú mužskú aj ženskú energiu je živší, vášnivejší, šťastnejší a milujúcejší. Zmeny na úrovne mysle a intelektu pocítite nielen vy ale i ľudia vo vašom okolí. Lepšia intuíciu, zvýšenie IQ, obrovská dávku tvorivosti, charizma, vodcovské schopnosti, múdrosť, cit a ďalšie. Aj vzťahy s ľuďmi a vnímanie reality nadobudne iný rozmer.

Kurz prebúdzania kundalini energie

Zorganizovali sme pre Vás v Banskej Bystrici jedinečný kurz Kurz prebúdzania kundalini energie (Kundalini tattva sadhan), s mojim vzácnym hosťom a učiteľom z Indie Sacchidanandaprem Acharya Swamin. Srdečne Vás pozývame.

Prebúdzanie Kundalini energie

Centrum TVOJA JOGA, Banská Bystrica

 

Kundalini tattva sadhan

Kurz prebúdzania kundalini energie (Kundalini Tattva Sandhan) učí metódy prebudenia kundalini prostredníctvom sedem čakier, jemného kanála chrbtice až k čakre korunnej (Sahasrara). Program prebudenia kundalini transformuje praktizujúceho fyzicky, psychologiky, osobnostne a spirituálne. Nakoniec praktizujúci dosiahne rôzne rozsahy energie prostredníctvom svojej intenzívnej praxe. Sacchidanandaprem Acharya Swamin ponúka  učenie Kundalini z védskych zdrojov, ktorá pochádza od starovekých Rišiov v Indii. Kundalini sa však môže prebudiť rôznymi spôsobmi.

Trojdňový kurz a následná prax vám umožní prístup k úplne novej oblasti života. Program pracuje na všetkých základných dimenziách vášho života a umožňuje zažiť hlboké uzdravenie. Získate stav dokonalého vnútorného mieru spojený s obrovskou produktivitou a tvorivosťou. Proces kundalini umožní uvoľnenie veľkého množstva energie, ktorú môžete použiť na to, aby ste z nej urobili vo vašom živote niečo nesmierne radostné. Prináša rozšírenie vášho potenciálu.

Tri dni kurzu vo februári 2020 na seba nadväzujú. Účastníci získajú certifikát pod záštitou Sacchidananda fundation.

Piatok 18.00 - 20.30 (Satsang Kundalini) 2,5 hodiny
Sobota 9.30 - 16.30 (učenie a prax) 7 hodín
Nedeľa 9.30 - 13.30 (učenie a prax) 4 hodiny

Kurz je v angličtine so zabezpečeným prekladom. 

Miesto: TVOJA JOGA, T. Vansovej 10, B.Bystrica
Učiteľ: Sacchidanandaprem Acharya Swamin (India)
Príspevok: 90,- Euro (Záloha 45,- Euro)
Rezervácia miesta: info@tvojajoga.sk, 0918 374 997 (meno, tel. číslo, mail)

Sacchidanandaprem Acharya Swamin

Swami Sacchidanandaprem je  duchovným majstrom Advaita Vedanta, mystikom a zakladateľom školy Brahma Vidya Siddhanta a nadácie Sacchidanandaprem. Od roku 2004 cestuje neúnavne po Indii, Ázii a Európe, prednáša o svojom zážitkovom učení a vedie rôzne intenzívne retreaty. Jeho žiaci mali možnosť dospieť k zlepšeniu v životoch a to na všetkých úrovniach: fyzickej, psychologické, ekonomické, spirituálnej.

Sacchidanandaprem sa narodil a vyrastal v rodine učencov Srivaishnavy, rodovej línie, ktorá pochádza z tradície Ramanuja, v Indii. Mal tú schopnosť, aby našiel najvyššiu realitu vo veku desiatich rokov. Neskôr strávil niekoľko rokov intenzívnym duchovným učením, vrátane duchovných štúdií a praktík v rôznych tradičných inštitúciách u mnohých majstrov. Bol zasvätený do najvyššieho vedomia.

Nevyhlasuje sa za gurua alebo duchovného učiteľa, ale v jeho prítomnosti dostávajú ľudia príležitosť meniť svoje životy. Nenasleduje žiadne konkrétne náboženstvo, alebo duchovnú tradíciu, ale vedie k objaveniu rôznych dimenzií vnútorného a vonkajšieho sveta pomocou vedome zážitkových techník – a tiež pomocou humoru. Swamin je láskyplný muž s otvoreným srdcom, ktorý učí s detskou nevinnosťou a vtipom a tiež prirodzenosťou a ľudskosťou, ktorá je každému srdcu blízka.

Jeho spontánna vízia naďalej ponúka príležitosť pre všetkých ľudí spoznať svoje vlastné bytie, absolútnu pravdu, vedomie, blaženosť a lásku. Venuje sa nielen učeniu, ale i liečeniu a humanitárnej činnosti ako sú: potravinová pomoc, výživa, zdravotný systém, vzdelávanie a životné prostredie v Indii. Jeho život je transcendentálny a presahuje konkrétne náboženstvo či tradíciu.

Blog

Menu
error: Content is protected !!