Svet snov a realita. Zatiaľ čo svet snov je subjektívny, svet po prebudený má objektívnu realitu. Tento svet vnímame ako vonkajší, pričom sen sa odohráva iba v našej mysli. Je to naozaj tak? To, že sa svet snov odohráva v našej mysli si uvedomujeme iba keď sme v bdelom stave. V čase, keď snívame, sa nám sen javí ako dokonale skutočný. Dalo by sa teda tvrdiť, že svet ktorý vnímame po prebudení tiež neexistuje, pretože zmizne akonáhle prichádzame do sna či hlbokého spánku?

Počas sna zažívame osoby, objekty a udalosti. Ich nelogickosť alebo dokonca nemožnosť sa prejaví až po prebudení sa. V sne sú teda aj „iní“, ktorí potvrdzujú môj sen. Vediem s nimi rozhovory a predpokladám (ako ten kto sníva), že vidia rovnaký (vysnívaný) svet ako ja. Len v čase prebudenia som schopná vidieť, že tento svet bol vytvorený vnútorne a (už) nemá objektívnu existenciu.

Pokiaľ stále veríme v objektívnu realitu samostatného sveta, skutočne sme sa možno neprebudili. Skúsenosť vonkajšieho (bdelého) sveta nemusí znamenať, že svet je skutočný. Samozrejme predpokladáme, že je, ale predpoklad nie je vôbec dôkazom.

Svet snov a realita

Ak sú objekty bdelého sveta a snového sveta neskutočné, musia zahŕňať ľudí, ktorí ich tiež obývajú – vrátane toho, KTO je Bdelý a toho, KTO Sníva. Kto teda vidí alebo si tieto dva svety predstavuje?

Svet snov a realita: Mythia a Turya

Sny sú v Advaite (Advaita Vedanta jedna zo šiestich filozofických smerov hinduizmu spolu s: Nyāyá, Vaiśesika, Sāmkhya, Yoga, Mīmāmsa) mocnou metaforou. Jóga Vasishtha je možno najznámejšou knihou, ktorá ich rozsiahle využíva, ale pravdepodobne najskorším učiteľom bol ranný stredoveký filozof Gaudapada. Naozaj tvrdil, že stav bdelosti je neskutočný, podobne ako sny. Prežívame objekty v snoch a ukázalo sa, že sú neskutočné; preto objekty, ktoré prežívame pri prebudení, sú tiež neskutočné. Toto je logika anvaya-vyatireka (dvojice pozitívnych a negatívnych inštancií, ktoré predstavujú induktívne aj deduktívne odôvodnenie):

Turya je čisté Vedomie. Je to pozadie, ktoré je základom a prestupuje tri spoločné stavy vedomia (stav bdelosti, stav snenia a hlboký spánok bez snov.)Keď si uvedomíme, že turya je realitou, uvedomíme si tiež, že prebudený svet nemá vlastnú objektivitu, ale je to iba zjavenie vo vedomí. Objektívna realita týchto dvoch svetov je iba vo vzťahu k stanovisku pozorovateľa. V skutočnosti sú obe mithya (neskutočné a premenlivé).

Ak si predstavíme sen A, v ktorom ideme spať a máme sen B. Keď sa „prebudíme“ (zo sna B do sna A), povieme, že vysnený sen bol „iba snom v mysli“ a že sme teraz (vo sne A) v skutočnom svete. Keď sa skutočne „prebudíme“ do bdelého sveta, uvedomíme si, že A aj B boli sny. Myslíme si, že sme teraz sme v skutočnosti. Až na to, že TERAZ efektívne pracujeme vo sne C .

Turya a Mythia

Zatiaľ čo svet snov je subjektívny, svet po prebudený má objektívnu realitu. Tento svet vnímame ako vonkajší, pričom sen sa odohráva iba v našej mysli. Je to naozaj tak? To, že sa svet snov odohráva v našej mysli si uvedomujeme iba keď sme v bdelom stave. V čase, keď snívame, sa nám sen javí ako dokonale skutočný. Dalo by sa teda tvrdiť, že svet ktorý vnímame po prebudení tiež neexistuje, pretože zmizne akonáhle prichádzame do sna či hlbokého spánku?Počas sna zažívame osoby, objekty a udalosti. Ich nelogickosť alebo dokonca nemožnosť sa prejaví až po prebudení sa. V sne sú teda aj „iní“, ktorí potvrdzujú môj sen. Vediem s nimi rozhovory a predpokladám (ako ten kto sníva), že vidia rovnaký (vysnívaný) svet ako ja. Len v čase prebudenia som schopná vidieť, že tento svet bol vytvorený vnútorne a (už) nemá objektívnu existenciu.Pokiaľ stále veríme v objektívnu realitu samostatného sveta, skutočne sme sa možno neprebudili. Skúsenosť vonkajšieho (bdelého) sveta nemusí znamenať, že svet je skutočný. Samozrejme predpokladáme, že je, ale predpoklad nie je vôbec dôkazom.Ak sú objekty bdelého sveta a snového sveta neskutočné, musia zahŕňať ľudí, ktorí ich tiež obývajú – vrátane toho, KTO je Bdelý a toho, KTO Sníva. Kto teda vidí alebo si tieto dva svety predstavuje?Sny sú v Advaite (Advaita Vedanta jedna zo šiestich filozofických smerov hinduizmu spolu s: Nyāyá, Vaiśesika, Sāmkhya, Yoga, Mīmāmsa) mocnou metaforou. Jóga Vasishtha je možno najznámejšou knihou, ktorá ich rozsiahle využíva, ale pravdepodobne najskorším učiteľom bol ranný stredoveký filozof Gaudapada. Naozaj tvrdil, že stav bdelosti je neskutočný, podobne ako sny. Prežívame objekty v snoch a ukázalo sa, že sú neskutočné; preto objekty, ktoré prežívame pri prebudení, sú tiež neskutočné. Toto je logika anvaya-vyatireka (dvojice pozitívnych a negatívnych inštancií, ktoré predstavujú induktívne aj deduktívne odôvodnenie):Turya je čisté vedomie. Je to pozadie, ktoré je základom a prestupuje tri spoločné stavy vedomia (stav bdelosti, stav snenia a hlboký spánok bez snov.)Keď si uvedomíme, že turya je realitou, uvedomíme si tiež, že prebudený svet nemá vlastnú objektivitu, ale je to iba zjavenie vo vedomí. Objektívna realita týchto dvoch svetov je iba vo vzťahu k stanovisku pozorovateľa. V skutočnosti sú obe mithya (neskutočné a premenlivé).Ak si predstavíme sen A, v ktorom ideme spať a máme sen B. Keď sa „prebudíme“ (zo sna B do sna A), povieme, že vysnený sen bol „iba snom v mysli“ a že sme teraz (vo sne A) v skutočnom svete. Keď sa skutočne „prebudíme“ do bdelého sveta, uvedomíme si, že A aj B boli sny. Myslíme si, že sme teraz sme v skutočnosti. Až na to, že TERAZ efektívne pracujeme vo sne C :-).Kto som naozaj, ak nie som ten, kto je bdelý a nie som ten kto sníva?Kto som naozaj, ak nie som ten, kto je bdelý ? Som Vedomie identifikované s týmto hmotným telom, veriace v samostatný hrubý vesmír. Keď idem spať, toto telo aj svet zmiznú. Nie som ani ten, kto spí a sníva. Som Vedomie spojené s duševne vytvoreným jemným telom a snovým svetom. Tieto výtvory zmiznú, keď sa zobudím alebo prechádzam do hlbokého spánku. Realita je taká, že ja som Vedomie, ktoré sa stále s niečím identifikuje. Som nemenné Vedomie, ktoré je prítomné vo všetkých troch štádiách ( tav bdelosti, stav snenia a hlboký spánok bez snov).Keď vstúpim do sna, zabudnem na všetko (z bdelého sveta) vo viere, že som teraz úplne hore a bdelý v tomto duševne vytvorenom snovom svete. A keď prejdem do hlbokého spánku, zabudnem na obidva svety (bdelý svet a svet snov). Všetky tieto skúsenosti prichádzajú a odchádzajú, ale ja ako Vedomie som nezmené. Všetky skúsenosti sú prechodné a ich realita je relevantná iba pre „Ja“, ktoré dočasne vládne v tomto konkrétnom štádiu. Iba Ja ako Vedomie (Turia) som jediná absolútna realita. Prirovnajme to k metafore jedného herca, ktorý hrá niekoľko rolí.Ak ste dočítali tieto riadky, trošičku ste zaplávali vo vodách filozofie Advaita Vedanta…

Uverejnil používateľ TVOJA JOGA Sobota 25. apríla 2020

Kto som naozaj, ak nie som ten, kto je bdelý a nie som ten kto sníva?

Kto som naozaj, ak nie som ten, kto je bdelý ? Som Vedomie identifikované s týmto hmotným telom, veriace v samostatný hrubý vesmír. Keď idem spať, toto telo aj svet zmiznú. Nie som ani ten, kto spí a sníva. Som Vedomie spojené s duševne vytvoreným jemným telom a snovým svetom. Tieto výtvory zmiznú, keď sa zobudím alebo prechádzam do hlbokého spánku. Realita je taká, že ja som Vedomie, ktoré sa stále s niečím identifikuje. Som nemenné Vedomie, ktoré je prítomné vo všetkých troch štádiách ( tav bdelosti, stav snenia a hlboký spánok bez snov).

Keď vstúpim do sna, zabudnem na všetko (z bdelého sveta) vo viere, že som teraz úplne hore a bdelý v tomto duševne vytvorenom snovom svete. A keď prejdem do hlbokého spánku, zabudnem na obidva svety (bdelý svet a svet snov). Všetky tieto skúsenosti prichádzajú a odchádzajú, ale ja ako Vedomie som nezmené.  Všetky skúsenosti sú prechodné a ich realita je relevantná iba pre „Ja“, ktoré dočasne vládne v tomto konkrétnom štádiu. Iba Ja ako Vedomie (Turia) som jediná absolútna realita. Prirovnajme to k metafore jedného herca, ktorý hrá niekoľko rolí. 🙂

Filozofia Advaita Vedanta

Namasté

Danka | TVOJA JOGA nielen YOGA

Blog

Menu
error: Content is protected !!