Veda jogy bola vždy venovaná fyzickému, mentálnemu a duchovnému zdraviu ľudstva. Od nástupu technologického veku, sa mnohí veľkí myslitelia začali domnievať, že ľudstvo vstupuje do ďalšej dimenzie chorôb, ktoré neprináležia ani tak fyzickému telu ako mentálnej a psychickej úrovni. Posledných dvesto rokov sa kladie podstatný dôraz na vonkajšie aspekty života. V dôsledku toho, stratila väčšina ľudí schopnosť porozumieť, analyzovať alebo premýšľať o sebe, o svojej mysli a svojich vnútorných pochodoch. Zameranie pozornosti sa stalo materialistické. Štruktúra spoločnosti, kolobeh každodenného života, nás prinútili rozmýšľať viac o tom, čo sa deje vonku a nie o tom, čo sa deje v nás. Časom sme začali zanedbávať základné pravidlá a znaky fyzického a duševného zdravia.

Za posledných stopäťdesiat rokov začal byť človek viac chorý a nestabilný, až sa musel akosi otriasť, uvedomiť, prísť k svojim zmyslom skôr, ako by bolo naozaj neskoro. Posledných päťdesiat rokov nastala zmena. Ľudia sa stali viac vnímavý k svojim potrebám. Prišli na to, čo sa s nimi deje a prečo. Začali hľadať vedu, ktorá môže priniesť zdravie, pokoj a vnútornú harmóniu vo všetkých fázach ľudskej existencie.

Veda JOGY

Joga nie je pre ľudstvo nová; bola s nami v priebehu VEKOV. Bolo to však obdobie, keď bola úplne zabudnutá. Ľudia ju nemohli integrovať do kontextu svojho života. Nepochopili ju a mysleli si, že nie je aplikovateľná na ich každodennú existenciu. V dôsledku toho prešla joga veľkým obdobím úpadku. Počas tohto temného veku ľudia trpeli bez toho, aby si to vlastne uvedomili.

Univerzálna veda

Joga nie je špecificky indická veda. Joga je podľa všetkých noriem a definícií univerzálnou vedou. Je však pravda, že počas obdobia svetových historických kríz, bola znalosť a tradícia jogy zabezpečená iba v Indii. Je to preto, že v Indii vždy existovala tradícia swamiov a sannyasínov, ktorí boli úplne a výlučne oddaní duchovným vedám, ktoré prinášajú zdravie, pokoj a mier. Prostredníctvom tejto veľkej tradície bola India schopná ochrániť vedomosti, ktoré sa pre zvyšok sveta z dôvodu nedbanlivosti stratili.

Aj napriek technologickej hypnóze, ktorá dnes riadi celý svet, je India stále rodiskom významných osobností z oblasti jogy. Veda jogy sa prostredníctvom svojho učenia opäť šíri po celom svete. Venuje sa zdraviu celého ľudstva, bez rozdielu na pohlavie, rasu, náboženstvo, národnosť.

Jogu by sme mali chápať v najširšom možnom kontexte ľudskej existencie. Rôzne odvetvia jogy, ako je hatha joga, raja joga, bhakti joga, karma joga, laya joga a krija joga, majú hlboký význam a hlboký vplyv na ľudské telo, myseľ a ducha.

Hatha jóga: harmonizácia nervového systému

Uvažujme napríklad o hatha joge ako o jednej z najkrajších vied, ktorú v posledných rokoch ľudstvo oživilo. Slovo „joga“ označuje stav zjednotenia a harmónie a slovo „hatha“ znamená slnečnú a lunárnu energiu – dve sily, ktoré sídlia v ľudskom tele. Jedna z nich je sila bioenergie alebo prány, prostredníctvom ktorej žijeme a druhá je sila vedomia alebo chitta, prostredníctvom ktorej myslíme a cítime. Tieto dve formy energie riadia každú funkciu v ľudskom tele. Zodpovedajú za našu mobilitu, naše myslenie a celkovú fyzickú a duševnú existenciu. Keď je medzi nimi nesúlad, vzniká choroba, nepokoj a nepohoda; a keď je medzi nimi harmónia, je tu mier a dobré zdravie. Prostredníctvom praktík hatha jogy sú tieto energie vyvážené a regulované. Čakry a celé telo sú očistené a je dosiahnutý stav zjednotenia, harmónie a mieru.

V rámci chrbtice sú dva kanály, ktoré prúdia zdola nahor a prechádzajú cez štyri križovatky. V textoch hatha jogy sú tieto dva kanály, čiže nadis, známe ako ida a pingala. Ida riadi mentálnu silu a pingala riadi pránickú silu. Tieto dva kanály vychádzajú zo spodnej časti chrbtice v konkrétnom centre krížovo-kostrčovom nervovom pletenci – koreňová (Muladhara) čakra. Prechádzajú cez panvový pletenec v sakrálnej (Swadhisthana) čakre, potom v solárnom pletenci – solárnej čakre (Manipura), srdcovom pletenci – v čakre srdečnej (Anahata) a krčnom pletenci – krčenej čakre (Vishuddha). Nakoniec sa navzájom spoja v predĺženej mieche – v čelovej čakre (Anja).

Psychické a somatické ochorenia

Energia v kanáloch ida a pingala je fyzickej aj psychickej povahy a je distribuovaná od križovatiek čakier ku všetkým bunkám, tkanivám a orgánom tela. Keď je v ide nejaká slabosť alebo nedostatok energie, potom orgány spojené s idou trpia. Podobne, keď je blokovaná pingala, alebo energia, ktorú riadi, potom sú postihnuté orgány súvisiace s pingalou. Týmto spôsobom vznikajú všetky psychické a somatické ochorenia.

Choroby sa zvyčajne považujú za psychické alebo somatické. Somatické ochorenia súvisia s pránickou energiou a psychické choroby súvisia s duševnou energiou. Preto je ida zodpovedná za psychické choroby a zdravie a pingala je zodpovedná za choroby a zdravie fyzického tela. Trpíme nielen psychosomatickými ochoreniami (ochorenie duševné, ktoré sa prejaví na tele), ale aj somopsychickými ochoreniami (ochorenie tela, ktoré sa prejaví na duševnej úrovni). Niekedy sa choroba začína vo fyzickom tele a je prenesená na mentálne telo a niekedy ochorenie vzniká v mentálnom tele a je prenesené na fyzické telo. Preto je veľmi ťažké určiť, či je ochorenie primárne psychické, somatické alebo oboje.

Účel asany a pranajámy

V hatha joge si myslíme, že každá choroba je psychická aj somatická. Preto by sa asány hatha jogy nemali považovať za fyzické cvičenia. Sú to pozície tela, ktoré svojou povahou, kvalitou, procesmi a vplyvmi spôsobujú zmenu elektrických obvodov v nádis. Aby bolo možné praktizovať ásany bez ťažkosti, mali by sme najprv praktizovať šatkarmy, šesť metód fyzického čistenia tela a mysle. Džála (jala) néti – výplach nosa slanou vodou, Dhauti – očista tráviaceho traktu, Naulí – masáž brucha pomocou vlnenia brušných svalov, Basti a šankhaprakšálana – očista čriev, Kapálabháti – prečistenie čelovej dutiny, Trátak – očista sústredeným pohľadom na jeden bod.

Ďalej prichádza pranajáma, veda o procese dýchania. Pranajáma je ďalším veľmi nepochopeným pojmom. Ľudia to prekladajú ako „dychové cvičenie“, ale je to vlastne proces, ktorý prebúdza spiacu pránu, spiacu vitálnu energiu vo fyzickom tele, aby sa opravili rôzne fyzické bunky. Keď je fyzické telo očistené praktikami šiestich krjií (šatkarmy) a zdokonalili ste ásany, potom môžete začať pránájámu. Praxou pranajámy sa energia vo fyzickom tele nabíja a vedie v kanáloch ida a pingala vo forme elektrických impulzov do všetkých častí tela vrátane mozgu.

Mantra, jantra a mandala: na uvoľnenie mysle

Veda o mantre, jantre a mandale je ešte dôležitejšia pri dosahovaní celkového zdravia. Veda o mantre je vedu o zvuku. Zvukové vlny ovplyvňujú fyzické aj duševné telá. Zvuk je taká silná forma energie, že ju moderná veda použila na výrobu mikrovlnných rúr, ktoré môžu variť jedlo v priebehu niekoľkých sekúnd.

Človek má k dispozícii však ešte silnejší a efektívnejší nástroj, a to je princíp zvuku vo forme mantry. V mantra joge opakujete konkrétny zvuk alebo slovo, ktoré je vhodné pre vašu osobnosť a vaše kvality. Mantra je potom premenená na zvuk, vzorovanú formu čistej energie, ktorá je zodpovedná za regeneráciu buniek v tele.veda jogy

Ľudský mozog pozostáva z miliárd archetypov, ktoré sú symbolmi ľudských skúseností z tejto a predchádzajúcich inkarnácií, od rodičov a predkov. Každá skúsenosť, ktorú vnímame prostredníctvom zmyslov, je registrovaná vo vedomí, nie v jej pôvodnej forme, ale v symbolickej forme archetypu. Ľudské vedomie nikdy nestratí žiadnu skúsenosť. Existuje neustály proces registrácie, transformácie a uchovávania skúseností; od narodenia až po smrť. Nezničíme nič, čo zažívame prostredníctvom našich zmyslov. Dokonca aj skúsenosti v spánku, v sne, v hlbokej hypnóze a úplnom bezvedomím majú symbolickú formu niekde vo fyzických, mentálnych alebo kauzálnych telách. Sú známe ako samskary, rôzne vzory ľudskej karmy, pamäťové vpisy, uložené v podvedomej úrovni našej mysli. A tieto miliardy samskár nájdu svoje vyjadrenie v tomto živote bolesti a radosti, naplnenia a zlyhania, choroby a zdravia. Jantra je veda o geometrických symboloch, geometrický aspekt energie. Jantra slúži ako nástroj pre duchovný pokrok. Má duchovný význam, ktorý sa týká vyšších úrovní vedomia. Jantry môžu uvoľniť archetypy a samskary, ktoré sú hlboko zapustené do vedomia, buď vo forme vízií, psychických skúseností, psychických pocitov, rozptyľovania alebo turbulencie mysle. Odľahčením mysle a duše, praktiky mantry a jantry uvoľňujú v človeku potenciálnu energiu.

Joga Nidra: pre uvoľnenie napätia

Počas nášho života akumulujeme mentálne, svalové a emocionálne napätie a tie následne ovplyvňujú naše zdravie. V joge existuje spôsob, ako sa dá takéto napätie uvoľniť. Je to prostredníctvom praxe hlbokej relaxácie – joga nidra (jogový spánok). Stav vedomia medzi bdením a spaním, ktorý je zvyčajne vyvolaný vedenou meditáciou. Táto praktika navodzuje pratjaháru – stav, v ktorom odtiahneme myseľ od rušivých vplyvov. Stav, v ktorom je myseľ izolovaná a zmysly nekŕmia mozog čerstvými informáciami. Keď dôjde k úplnej izolácii od prílivu podnetov, vedomie, myseľ a mozog prechádzajú metamorfózou, úplnou transformáciou. Je to akoby bol vytvorený nový mozog, myseľ a vedomie zo starého mozgu, mysle a vedomia. Všetky mentálne, svalové a emocionálne napätia sú okamžite uvoľnené.

Joga a relax v Štiavnických vrchoch

Krija joga: rozvíja vyššiu myseľ

Tri guny

Sattva, radžas a tamas sú tri guny (kvality) zrodené z prakti (materiálnej podstata prírody). Sattva je čistá, podporuje zdravie, viaže ľudské bytosti k šťastiu a poznaniu. Radžas je kvalita udržovania. Je činorodá, vzbudzuje vášeň a tvorenie. Tamas je zrodená z nevedomosti a klamu, udržuje to, čo sídli v tele v ľahostajnosti a spánku. Sú nejakí sattvickí ľudia, ktorí majú v sebe úplnú harmóniu, ale väčšina ľudí má radžasickú myseľ a veľa vnútorného konfliktu. Tamasický ľudia ani nevedia, že konflikty majú :-). Preto sú praktiky jogy rozdelené podľa stupňa a kvality jednotlivca.

Pre každeho iný nástroj

Pre tých, ktorí majú harmonický stav mysle, je ideálna dhjana jóga, meditačná prax. Bez väčších problémov sa dokážu sústrediť na jeden bod. Keď sa myseľ zamotá, môže byť znovu privedená späť do jedno-bodovosti. Tí, ktorí majú rozpory a tekavú myseľ, sa nedokážu tak ľahko skoncentrovať na jeden bod a utíšiť. Ak sú potom neustále nútení sústrediť sa bez výsledku, vytvoria si zábrany a bloky. Pre týchto ľudí prebudenie energie (prány, kundalini, spiaceho potenciálu v človeku) možno najlepšie dosiahnuť prostredníctvom jednoduchých praktík krija jogy. Je to jedna z najdôležitejších metód pre ľudí v dnešnom modernom veku, pretože väčšina ľudí sa stále nevie skoncentrovať. Ich myseľ je silne ovplyvnená silami radžas. Rozptýlenie je tak veľké, že aj keď sa chcú sústrediť aspoň na určité kratšie časové obdobie zistia, že nie sú toho schopní. Krija joga je silný súbor techník, ktoré pomôžu rýchlo napredovať na duchovnej ceste. Účelom krija jogy je umožniť človeku zažiť super myseľ, vyšší stav bytia, práve tu a teraz.

Šťastie a zdravie

Aj keď človek nemá žiadnu fyzickú chorobu, problémy s krvným tlakom, reumatizmus, migrénu alebo sinusitídu, stále ho nemôžeme nazvať zdravým. Nemusí byť schopný spať, môže trpieť úzkostnou neurózou alebo môže neustále bojovať so svojou rodinou. Fyzické zdravie nie je konečnou definíciou zdravia; aj toto je jeden dôležitý princíp jogy.

Človek môže dosiahnuť naozaj dobré zdravie prostredníctvom praktík hatha jógy, ásan, pranajámy, správnej životosprávy a pestrej zdravej stravy, ale stále to môže byť veľmi nešťastná osoba. Dokážeme nazvať veľmi nešťastného človeka zdravého? Nie je nešťastie vlastne choroba? A čo myseľ? Ako obnovíme zdravie mysle? Ako obnovíme šťastie v srdci? Myseľ musí byť pokojná, spokojná a plná blaženosti. To je ďalší ústredný princíp jogy.

Môžete mať hojnosť jedla, krásny dom, materiálny dostatok, úspory aj voľné peniaze na utrácanie a užívanie si života, ale zároveň môžete tápať v nevedomosti a tme. Večné znovuzrodenie, avidya – ignorácia, mylné predstavy, nepochopenie. Nie je avidya príčinou všetkých chorôb ľudstva? Joga chápe, že človek existuje súčasne v piatich telách, vrátane fyzického, pránického, mentálneho, psychického a kauzálneho (alebo duchovného) tela. Prostredníctvom praktík hatha jogy, radža jogy, krija joga a jogy nidra sa môžeme zmeniť na všetkých týchto rôznych úrovniach naraz.

Prínosy jogy pre ľudstvo

Čo dala a dá joga ľudstvu? Existujú státisíce ľudí, ktorí praktizujú jogu na celom svete a zbavujú sa nenapraviteľných a nevyliečiteľných chorôb. Rozvíjajú novú kvalitu mysle, aby mohli žiť v tejto spoločnosti. Joga im dáva nádej a optimizmus a rozširuje obzory ich života.

Ľudia, ktorí stratili všetko šťastie v dôsledku zlého fyzického zdravotného stavu, sa teraz tešia zo zdravia. V dôsledku toho sú teraz tisíce centier jogy, učitelia jogy a študenti po celom svete. Čo joga dala ľudstvu? Náboženstvo? NIE. Vedu, skúsenosť s transformáciou kvality mysle? ÁNO. Toto je praktický prínos jogy pre ľudstvo v minulosti, dnes a aj v budúcnosti.

 

– Shri Paramahamsa Swami Satyananda ji –

Blog

Menu
error: Content is protected !!