Niekoľkokrát do roka pripravujeme v štúdiu TVOJA JOGA udalosť 108 Pozdravov Slnku. Víkendové podujatie je v ponuke najmä pri príležitosti letného a zimného slnovratu, zavŕšenia jedného prírodného cyklu, pretože 108 Pozdravov Slnku nadväzuje na tradíciu, ktorá presahuje telesné cvičenie. Isté predpoklady vlastnej kondície, či zdravotného stavu stoja za individuálne zváženie, ale nemali by byť zďaleka kľúčové pri vašom rozhodnutí zúčastniť sa.

Vinyasa: Pozdrav Slnku A

108 obáv

„ Bude to ťažké?“
„ To sa nedá odcvičiť !!!“
„ To si ani neviem predstaviť !“
„ Na toto nemám výdrž.“
„ Necvičím plynulo.“

Tieto riadky vznikajú s potrebou priblížiť charakter a priebeh podujatia 108 Pozdravov Slnku najmä pre Vás, ktorí máte udivené výrazy na tvári a mylné predstavy. Niekedy nám totiž nevedomosť (advidya) prináša negatívne stavy mysle ako neistotu, strachu, obavy zo zlyhania pred ostatnými i sebou. Aj keď je podujatie naozaj organizované so zámerom odcvičiť spolu 108-krát Pozdrav Slnku, nie je to kľúčová pointa. Môže to byť rovnako o psychohygiene, ako aj o vedomom cvičení, ale v ideálnom prípade to bude kombinácia obidvoch aspektov naraz.

 

108 Pozdravov Slnku a psychohygiena

108 Pozdravov Slnku je na prvý pohľad iba fyzicky zamerané stretnutie. Pri hlbšej úvahe zistíte, že je aj o duševnej, mentálnej hygiene a najmä o upokojení. Cieľom jogy je totiž pokojný a dokonalý stav mysle. Yogaś citta-vṛtti-nirodhaḥ. Citta je myseľ, vritti odkazuje na myšlienky a nirodha znamená odstránenie. Joga upokojuje myseľ a oslobodzuje ju od myšlienok. Aj čiastočné upokojená myseľ prispeje k nášmu duševnému zdraviu, pohode a k neskôr i k lepšej výkonnosti.

Joga, ako ju definuje Patandžaáli – indický filozof, zakladateľ a systematizátor učenia jogy, má osem zložiek. Osem stupňov jogy s časťami: jama (etické pravidlá), nijama ( návyky a cnosti), ásana (telesné pozície), pránájáma (kontrola dychu), pratjáhára (stiahnutie zmyslov), dháraná (koncentrácia), dhjána (meditácia) a samádhi (realizácia). Pozn.: Konceptov podobných Patandžálimu systematickému deleniu je viac, ale pre veľmi dobrú zrozumiteľnosť je ten jeho veľmi pochopiteľný, dobre zdokumentovaný a dokonale rozšírený.

Patandžáliho osemstupňová cesta jogy, začína tréningom jamy a nijamy, a práve tieto dve zložky sú o duševnej hygiene. Jama a nijama sa zaoberajú ľudským životom, správaním a ako aspekty postojov a života tiež súvisia s mysľou. Na osemstupňovej ceste jogy sa teda šesť techník zaoberá ľudskou mysľou a dve, asána a pránájáma, sa zaoberajú ľudským telom. To je dôraz, ktorý jogíni počas svojho života venovali náležitému vyjadreniu našej povahy.

Jama a nijama podľa Patandžáliho

Jama:
ahimsa – neubližovanie, neprítomnosť zlomyseľnosti
satja – zdržanie sa od nepravdivosti
asteja – neodcudzovanie
aparigraha – nehrabivosť a nepripútanosť
brahmačarja – disciplína emócií a vzťahov

Nijama:
sauča – čistota
santóša – vnútorný pokoj
tapas – vôľa k tréningu a prekonaniu ťažkostí
svadhjája – sebaštúdium i štúdium jogovej literatúry
íšvara pranidhána – pochopenie svojho miesta v živote a jeho radostné prijatie

Patandžáli definoval jamu a nijamu ako prvé dve etapy jogy, ásanu a pránájámu ako tretiu a štvrtú, pratyaharu a dharanu ako piaty a šiesty a dhyanu a samádhi ako siedmu a ôsmu. Tréning jamy a nijamy, pravidiel a cností, sa ukázal byť celkom náročný, a to nielen pre začiatočníka.

Tematické podujatia ako je ku príkladu 108 Pozdravov Slnku môže byť dobrou príležitosťou na to, aby sme si vyskúšali zažiť jogu nielen na podložke, ale žiť ňou úprimne aspoň počas jedného dňa a neskôr postupne tréningom a osvojovaním brať všetko ako autentickú súčasť života.

Psychohygiena v asánovej praxi

Výber niektorých z jám a nijáma podľa Patandžáliho a puránskej tradície.

Ahimsa

Neubližovanie iným ani sebe samému. Nekonám proti svojmu vnútornému hlasu. Pri praxi ásan je to aj o neubližovaní si na úkor ega, preceňovanie svojich možností s nerešpektovanie svojho tela.

Satja

Pravdivosť, pravda. Väčšinou nechceme zámerne klamať, no aj tak klameme. Zámerné vyhýbanie sa pravde. Nepravdivé výhovorky alebo cielené zahmlievanie skutočnosti, aby pravda „nezranila“. Najčastejšie klameme sami seba. Niekedy v maličkostiach výhovorkou prečo nemám čas, prečo neviem, či nemôžem, inokedy potrebou oklamať systém, vychytračiť. Satja ako pravdivosť a autentickosť k sebe samému i k ostatným v mysli, reči i v konaní. Nerobím zo seba osobu, ktorou nie som.

Asteya

Nekradnutie. Je to samozrejme o vedomom nekradnutí majetku či myšlienok, ale aj kradnutie vody, elektrickej energie, papiera v podobe ich plytvania. Kradnúť môžeme aj nevedome niekoho životný priestor, niekoho energiu vďaka nepodstatnej konverzácii plnej negatívnych rečí. Kradneme niekoho dobrú vôľu zneužitím jeho láskavosti a dobrosrdečnosť, kradneme čas, ak na seba nechávame čakať, ak chodíme neskoro.

Aparigraha

Nehrabivosť, nepripútanosť. Schopnosť podeliť sa a to o predmety podoby materiálnej i nemateriálnej povahy (úspech, vedomosti, radosť). Schopnosť odolať chorobnému zhromažďovanie vecí (oblečenie, doplnky, zásoby), prípadne pripisovanie neúmerného významu veciam v živote hmotným či nehmotným (titul, spoločenský status, majetok).

Sauča

Čistota tela i mysle. Udržujem si dobrú telesnú hygienu. Pred cvičením sa osprchujem, obliekam si čisté veci. Snažím sa aj o mentálnu čistotu, takže sa nenechám stiahnuť negatívnym programom mysle. Čistota sa prejavuje aj v strave. Mitahara – snažím sa stravovať umiernene, čo prospieva k telesnej ľahkosti pri cvičení a k mentálnej bdelosti pri kontemplácii. Ťažko stráviteľné jedlá, či plný žalúdok spôsobujú diskomfort pri cvičení, otupujú bdelosť mysle. Celá energia sa koncentruje do plného žalúdka na metabolický proces. Vyskúšam do jedálnička zaradiť suroviny skôr sattvickej povahy. Suroviny čisté, esenciálne, prírodné, vitálne, obsahujúce energiu. Sattvická strava môže tiež ilustrovať princíp jamy ahimsa, doktrínu nenásilia alebo nespôsobujúcu ujmu iným živým veciam, čo je jeden z dôvodov, prečo jogíni často nasledujú vegetariánsku stravu.

Asthaja

Vyvarujem sa strachu. Strachu z neúspechu, že nebudem vládať, že budem mať po cvičení bolesti či nebodaj zranenie. Strach, že sa na mňa partner nahnevá a obviní ma z egoizmu pre čas, ktorý som si venovala. Strach, že nestihnem nakúpiť či napiecť na sviatky… Strach mi vytvorí prekážky, toxické myšlienky a útrapy.

Santóša

Kultivujem vnútorný pokoj a spokojnosť. V prvom rade nemajte žiadne očakávania. Ak máte príliš veľké očakávania voči sebe ale i ostatným, dôjde zväčša k sklamaniu a nespokojnosti. Pre prax santóše vedzte, že idete urobiť niečo najlepšie, ako v danom momente viete a môžete, s vášňou a vnútorným zápalom.

Mauna

Kontrola reči. Po príchode do jogovej sály sa sústredím hlavne na seba a to i umiernenosťou či zdržanlivosťou reči.

Tapas

Pestujem vôľu k tréningu a prekonaniu ťažkostí ako únava, nepohodlie, teplo, pot, externé ruchy. Tapas znamená úsilie, ktoré vynaložíme alebo proces, ktorý prežívame, aby sme zažili čistotu seba, vnútornú premenu aj na najhlbšej psychickej úrovni. Disciplína nie je ľahká, ale je to cesta k transformácii. Predpokladom k disciplíne je zanietenie, ktoré však ostáva pod kontrolou a neprerastá do posadnutosti.

Svadhjajá

V priebehu cvičenia sa učím sebapoznávaním. Sebaštúdium tela i mysle. Hmotného, telesného cez zmysly a spirituálneho cez vedomie. Joga je individuálna cesta.

Prax viacerých častí jamy a nijamy je na úrovni manasa, vaacha, karmana. Sú to tri sanskrtské slová. Slovo manasa označuje myseľ, vaachaa označuje reč a karmanaa označuje činy. S heslom “manasa, vaacha, karmana” sa zvyčajne hovorí, že človek by sa mal usilovať o dosiahnutie stavu, v ktorom sa jeho myšlienky, reč a činy zhodujú.

108 Pozdravov Slnku a telesná prax

Kým sa dostanem k jadru veci, potrebujeme uistiť najmä tých, ktorí sami seba definujú ako začiatočníkov, že je to podujatie 108 Pozdravov Slnku má priniesť radosť. Preto sa telo nemorí a netýra, ale doprajeme mu oddych kedykoľvek potrebujeme a pociťujeme v relaxačnom nastavení (pozície Hora, Dieťa, Mačka). Pauza je individuálna, tak ako aj náročnosť pozícií v samotnej vinyase Suryja Namaskar. Je to každého osobnou záležitosťou, zodpovednosťou k sebe samému. Lektorka hodinu vedie, navádza, nezabúda dávať možnosti a pripomína jednoduchšie varianty pozícií, ale my na podložke máme možnosť rozhodnúť sa, vybrať si to, čo je pre naše telo najlepšie.

 

 

Kým pri krátkej zahrievacej a časovo skrátenej praxi zvolím postupnosť pozícii Chaturanga Dandasana (prechod z Planku do Kliku), Pes s hlavou dole, Pes s hlavou hore – ak viem, že idem dlhodobejšie vydávať svoju energiu, dávkujem ju dômyselne. Číslo 108 nie je cieľ, cieľ je cesta k 108 opakovaniam. Mám na mysli (či som učiteľ, inštruktor, žiak), že vždy ostáva pekná možnosť využiť širokú paletu alternatívnych pozícií. Jednoduchšie varianty ásan najmä pre bezpečnú jogovú prax so stálou kontrolou nad svojim telom.

Varianty asán v Pozdrave Slnku A

 

Uvedomelé cvičenie

Ak neriešim aspekt vlastnej kondície, pretože sa definujem ako telesne zdatný, dych ma vedie z pozície do pozície, vstupujem si do svedomia a dávam si otázku: Ako je na tom moja myseľ? Som naozaj v danom momente uvedomelý?

Slovenský jazyk nie je bohatý v slovnej zásobe, aby sme vedeli jedným slovom dokonale rozoznať rozdiel medzi povedomím a vedomím, najmä z pohľadu jogovej filozofie, preto sa posnažím vysvetliť opisom. Iste, môžem prísť na 108 Pozdravov Slnku a počas 120 minút „sa spotím“, zahrejem telo, rozprúdi sa mi krv a na sklonku nedeľného večera budem mať kopec endorfínov. Rovnako však môžem odskočiť na zumbu, jumping, či bežiaci pás. Nie je v tom rozdiel alebo áno? Len telesný pohyb, aj keď je to formou ušľachtilých jogových ásan neprinesie viac ako prekrvenie, zahriatie, spevnenie, natiahnutie a okysličenie, pokiaľ nie sme v danom momente uvedomelí. S povedomím toho čo robíme, s akým zámerom. S koncentráciou na telo a dych. Konzistentnosť na úrovni tela, dychu a tiež mysle.

Kým cvičím, nenechám myseľ putovať a blúdiť. Myseľ vedome usmerňujem, snažím sa ju utíšiť a stiahnuť, aby v rovnakom čase neriešila iné myšlienky, ktoré sú pozostatky prežitého dňa alebo multi-dimenzionálne neprodukovala úvahy smerom do budúcnosti. Veď cieľom jogy je: yogaś citta-vṛtti-nirodhaḥ. Citta je myseľ, vritti odkazuje na myšlienky a nirodha znamená odstránenie. Joga upokojuje myseľ a oslobodzuje ju od myšlienok

108 krát s Monikou

108 Pozdravov Slnku ako Sādhanā – nástroj pre svoje blaho

Každý máme svoje prekážky. Môžeme pociťovať nechuť, ktorá pramení z toho, že nie je ľahké odhodlať sa zmeniť niektoré svoje návyky alebo vyvinúť skutočnú snahu v tomto smere. Výzvy, prekonanie seba samého je to, čo buduje charakter a posilňuje nás.

108 pozdravov slnku môže byť ako Sādhanā – malý krok na ceste k vášmu cieľu. Alebo možnosť vystúpiť z komfortnej zóny zbaviť sa očakávaní a strachov a iba si užiť pekný podvečer.

 

Daniela Lászlová, TVOJA JOGA nielen YOGA

Blog

Menu
error: Content is protected !!