Maha Shivaratri, príspevok, ktorý nemusí osloviť každého…

Tento príspevok nemusí osloviť každého, najmä kvôli jeho filozofickému postoju. Je úplne v poriadku, ak s ním nesúzniete, pretože na ceste jógy sme každý tam, kde práve máme byť. Mnohé veci ešte k nám majú prísť, alebo tu písané vhľady chápete inak, pretože ste už ďalej. Som stále len žiačka, aj keď učím, a tento článok odzrkadľuje moje vlastné postoje a porozumenie, preto nikomu neodporujem, že to nemôže interpretovať  aj inak…

Pri článku o sviatku Maha Shivaratri chcem zdôrazniť isté prelínanie sa s jógou praxou. Je to ako príležitosť zamyslieť sa nad vlastnou cestou a praktikami, ktoré podporujú váš vnútorný rast. Aj keď nezdieľame hinduistické presvedčenie, môžeme nájsť inšpiráciu v univerzálnych princípoch oslavovaných počas sviatku.

Maha Shivaratri

Maha Shivaratri je jedným z najvýznamnejších sviatkov v hinduizme, ktorý oslavuje Shivu, jedného z hlavných božstiev v hinduistickej triáde. Triáda hinduizmu (Trimurti), predstavuje tri hlavné božstvá v hinduistickej teológii, ktoré symbolizujú rôzne aspekty božskej funkcie vo vesmíre: stvorenie (Brahma), udržiavanie (Vishnu) a zánik (Shiva).

Shiva je zodpovedný za zánik vesmíru, čo je nevyhnutné pre jeho obnovu a nové stvorenie. Zánik však nie je chápaný negatívne, ale ako nevyhnutný krok k transformácii a obnove. Shiva je taktiež bohom meditácie, jogy a asketizmu. Jeho kľúčovou úlohou je zničenie ilúzií a ega, čo umožňuje duši dosiahnuť vyššie stavy vedomia.

Maha Shivaratri v preklade znamená “Veľká noc Shivu”. Sviatok symbolizuje prekonanie temnoty a nevedomosti. Oslavuje sa počas novu, konkrétne na 14. deň mesiaca Phalguna v hinduistickom kalendári. Toto obdobie zvyčajne pripadá na koniec zimy, čo je podľa nášho kalendára február alebo marec.

Pre sviatok sú typické:

  • Pôst, modlitby a spevy,
  • Meditácia a bdenie počas noci,
  • Nalievanie vody alebo mlieka na Shivling (symbolické zobrazenie Shivu) ako prejav úcty a lásky.

 

Kde sa slávi Maha Shivaratri?

Maha Shivaratri sa slávi po celej Indii ale v iných častiach sveta hlavne tam, kde žijú hinduistické komunity. Oslavy v Indii sú rôznorodé, lebo každé miesto má svoje jedinečné tradície a rituály spojené s touto oslavou. India je veľmi pestrá a bohatá a tým sa mení aj regionálne charakteristika osláv.

 

Porovnanie tématickosti

Maha Shivaratri (hinduizmus) a Veľká noc (kresťanstvo)

Hoci každé náboženstvo má svoje jedinečné rituály a významy spojené so svojimi sviatkami, existujú určité univerzálne témy, ako je obnova, očista, obetovanie a hľadanie svetla v tme, ktoré sú spoločné pre mnohé náboženské tradície.

  • Očista a obnova: Maha Shivaratri symbolizuje očistu duše, meditáciu a modlitby za odstránenie nevedomosti a temnoty. Veľká noc v kresťanstve oslavuje zmŕtvychvstanie Ježiša Krista, čo predstavuje víťazstvo svetla nad tmou a života nad smrťou. Oba sviatky sa teda zaoberajú témami obnovy a duchovnej očisty.
  • Pôst: V období pred Maha Shivaratri, ako aj v období Veľkého pôstu pred Veľkou nocou, veriaci často držia pôst alebo sa zdržiavajú určitých potravín alebo zlých činov ako formu očisty a prípravy na oslavy.

Maha Shivaratri a prienik s Jogou

Prepojenie Maha Shivaratri s jogou, aj pre tých, ktorí nie sú hinduisti, je možné na viacerých úrovniach. Poďme však hovoriť o vyššej joge. Nehovorme o cvičení doma alebo v joga centrách počas 60 až 75 minút, lebo to je iba zlomok toho, čo nazývame joga. Zaoberajme sa skôr cestou jogy, ktorá umožňuje žiakom prechádzať cez proces osobnej transformácie. To je prax, kde ásany, pránajáma a pratjahára sú doplnené o meditáciu, kontempláciu, sebareflexiu a každodenný život v súlade s morálnym a etickým kódexom. Hovorme o túžbe po osobnej slobode, oslobodení sa od pút ega a živote vo vyššom stave vedomia 😊. Toto tu ideme porovnávať.

Prekonávanie ega:

Shiva je známy ako ‘Mahadev’, najvyšší z bohov, ale zároveň je známy svojou asketickou povahou a odmietaním materiálneho sveta. To sa odráža v jogovej praxi ako úsilie prekonať ego a jeho pripútanosti (zmyslové, vzťahové), čo vedie k väčšej vnútornej slobode a k pokoju.

Zameranie na vnútornú transformáciu:

Maha Shivaratri oslavuje prekonávanie tmy a nevedomosti v živote a mysli. V joge je podobné zameranie na prácu s vlastnou mysľou, aby sa dosiahla vyššia úroveň sebapoznania, odstránenie nesprávnych identifikácií, a transformáciou smerovanie do jednoty.

Pripomenutie cyklov smrti a znovuzrodenia:

Shiva je pánom tanca, a jeho kozmický tanec, Tandava, symbolizuje večné cykly stvorenia, udržiavania a rozpúšťania, ktoré sú základnými aspektmi existencie. V jogovej filozofii môže byť tento princíp prítomný ako ideál ‘umrieť pred smrťou’, čo znamená transcedentovať nižšie priania a ilúzie, aby sme sa mohli znovu narodiť do vyššieho stavu vedomia. Pripomína neustálu prax sebareflexie a obnovy, čo vedie k hlbšiemu sebapoznaniu a osobnému rastu.

Praktika odovzdania:

Shivaratri zahŕňa rituály ako je ponúkanie vody, mlieka na Shivling ako akt odovzdania a úcty. V joge je paralelným aktom odovzdania prax Samarpana – úplné odovzdanie sa vyššej sile, čo môže byť interpretované ako splynutie individuálnej vôle s božskou vôľou.

Spojenie s prírodou a vesmírom:

Maha Shivaratri je tiež časom, kedy sú ľudia vyzývaní, aby sa pripojili k prirodzeným a vesmírnym cyklom, ktoré odrážajú vnútorné cykly rastu a transformácie. V joge je podobné uznávanie a harmonizácia s prírodnými a vesmírnymi rytmami základom pre zdravý život a duchovnú prax.

Univerzálna spiritualita:

Hoci Maha Shivaratri je hinduistický sviatok, jeho podstata a odkazy môžu byť relevantné pre ľudí všetkých náboženských vyznaní alebo bez vyznania. Oslava prekonávania temnoty, snaha o svetlo a poznanie, a hľadanie vnútornej harmónie sú univerzálne duchovné hodnoty, ktoré môžu oslovovať každého.

Meditácia

Dňa 08. marca 2024 je sviatok Maha Shivaratri. Je to jedinečná príležitosť využiť sily prírody pre naše blaho. Toto prostredie pre priaznivé pre rozvinutie intenzívneho duchovného zážitku – manifestácia Shiva a Shakti. Jedinečné planetárne pozície počas Maha Shivaratri sú také, že v ľudskom systéme dochádza k prirodzenému nárastu energie. Preto prosím, praktizujte túto duchovnú metódu na povznesenie vášho vedomia a vytvorenie energie blaha vo vašom vnútri.

Sacchidanandaprem Acharya Swamin  

  1. Sadnite si do pozície Sukhasana (pohodlná sedacia pozícia na zemi alebo na stoličke, turecký sed) a vytvorte Dhyan Mudru. Potom dýchajte rýchlo. Prudko nadychujte a rovnako prudko vydychujte (10-krát).Maha Shivaratri
  2. Zatvorte si oči a sústreďte sa na Anahata Čakru (oblasť srdca). Nechajte, svoj dych aby sa spomalil a prirodzene prehĺbil. Dýchajte takto 5-krát. Zarecitujte mantru 27-krát: So’Ham.
  3. Zhlboka dýchajte do brucha. Nadychujte pomaly a kontrolovane predĺženým nádychom tak dlho, ako môžete – a potom pomaly vydychujte.
  4. Uvoľnite sa a zopakujte túto mantru 9-krát: Om Tatpurushaya Vidmahe Mahadevaya Dhimahi Tanno Rudrah Prachodayat
  5. Teraz si ľahnite, uvoľnite sa v pozícii Shavasana (relaxácia, ľah na zemi) a nechajte, aby sa Shivova energia spojila s vašim telom, mysľou a duchom.

Daniela Lászlová

Blog

Menu
error: Content is protected !!