2 % pre TVOJA JOGA o.z.

Milí darcovia a priaznivci TVOJA JOGA o.z., opäť sa môžete rozhodnúť, že časť svojej dane venujete na účel podľa vlastného uváženia. Ide o 2 % zo zaplatenej dane z príjmu. Zdanlivo malé číslo je pre nás veľkou pomocou.

Ak by ste radi podporili naše verejné aktivity, môžete tak urobiť poukázaním 2 % dane z príjmov. Neplatíte o nič viac, len využívate svoje zákonné právo dať 2 % zo svojich daní subjektom, ktoré sú pre tento účel zaregistrované.

 

ĎAKUJEME: 2 % pre TVOJA JOGA o.z.

Ďakujeme vám, že ste sa rozhodli podporiť práve našu organizáciu poukázaním 2% z dane. Vďaka ľuďom ako ste vy, sa nám darí napĺňať naše poslanie. Sme radi, že ste s nami.

SMERNICA NA POUKÁZANIE 2%

Pre zamestnancov

  • Požiadajte svojho zamestnávateľa do 15.2.2023 o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane.
  • Vyplňte vyhlásenie o poukázaní 2 % dane. Uveďte vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane.
  • Najneskôr do 30. apríla 2023 pošlite/doručte formuláre daňovému úradu v mieste vášho bydliska. (Vyhlásenie a Potvrdenie).

Pre fyzické osoby, ktoré si samé podávajú daňové priznanie.

  • Do 31. marca 2023 podajte daňové priznanie. Vyhlásenie je už súčasťou daňového priznania.

Pre právnické osoby

  • Do 31. marca 2023 podajte daňové priznanie. Vyhlásenie je už súčasťou daňového priznania.

Údaje o organizácií TVOJA JOGA o.z.

Dôležité údaje o nás, ktoré budete potrebovať pri poukázaní 2% z dane:

Obchodné meno (názov): TVOJA JOGA
Právna forma: Občianske združenie
IČO: 50310640
Ulica: Zelená 2/C
Mesto: Banská Bystrica
PSČ: 974 04

Tlačivá na poukázanie 2 % z dane.

Aj vďaka VAŠIM PERCENTÁM

• Plníme video kanál YouTube dostupnými bezplatnými cvičeniami jogy.
• Organizujeme verejné letné cvičenie jogy v Mestskom parku Banská Bystrica.
• Udržujeme chod kamenného štúdia TVOJA JOGA a pravidelne obmieňame pomôcky na cvičenie jogy pri kolektívnom cvičení.

Ďakujeme, že ste s nami a pomáhate nám v našom úsilí.

Daniela Lászlová a tím TVOJA JOGA

Blog

Menu
error: Content is protected !!