Integrácia ľudí s duševnými chorobami

  1. Tvoja Joga
  2. Oznamy
  3. Integrácia ľudí s duševnými chorobami

Budovanie mostov: Integrácia ľudí s duševnými chorobami prekračuje bariéry a znižuje stigmu

Pred pár rokmi, veru, bude to už aj 5 či 6 rokov, som bola požiadaná stretávať sa so skupinkou dospelých ľudí, ktorí majú svoje špeciálne potreby. Ak by sme mali ich potrebu zaškatuľkovať, tak by sme povedali, že trpia mentálnymi ochoreniami. Dnes je pre mňa táto informácia už irelevantná. Pre mňa nepotrebujú byť označení, s nálepkou, ani v škatuľke podľa normy. Vtedy som to však mala inak… Skupina dospelých ľudí s rôznymi mentálnymi postihnutiami na lekcii jógy sa mi zdala ako sústo nad moje schopnosti. Nemám špecializované vzdelanie, tak som sa obávala, či a ako to zvládnem?
Keď ich dnes sledujem z hľadiska pri novej inscenácie “Pískanie v tme” – Divadlo Z Pasáže, uvažujem, prečo mnohí pociťujú obavy, neistotu v spoločnosti ľudí s duševnými chorobami? Rozvíjam úvahu a dochádzam k záveru, že je viacej dôvodov, prečo to tak asi je…

Prečo existujú bariéry v interakcii s duševne chorými?

  • NEDOSTATOK POROZUMENIA. Duševné choroby môžu byť zložité a často nepochopené. Ľudia nemusia mať presné informácie, čo vedie k strachu alebo mylným predstavám.
  • STIGMA. V mnohých spoločnostiach sú duševné choroby stále stigmatizované, v ľuďoch to vytvára nepohodlie.
  • STRACH Z NEZNÁMEHO. My ľudia sa vo všeobecnosti cítime pohodlnejšie v tom, čo poznáme. Keď sa stretnete s niečím neznámym alebo odlišným, ako je napríklad duševná choroba, je prirodzené pociťovať neistotu.
  • OBAVY O BEZPEČNOSŤ. Žiaľ mediálne zobrazenie extrémnych prípadov môže prispieť k týmto obavám, aj keď väčšina ľudí s duševnými chorobami nie je absolútne násilná!
  • POCIT NEDOSTATOČNEJ VYBAVENOSTI. Niektorí jednotlivci sa môžu obávať o svoju schopnosť účinne podporovať a uspokojovať potreby ľudí so špeciálnymi potrebami. Môžu sa pýtať podobne ako som sa pýtala ja, či majú vedomosti, zručnosti alebo trpezlivosť, ktoré sú potrebné.

Integrácia ľudí s duševnými chorobami

Nie je to žiadny prevratný objav, že tieto vyššie spomenuté obavy, strachy a nevedomosť zvládneme jedine integráciou medzi zdravú populáciu. Keď sú takýto ľudia zahrnutí do širšej komunity, umožňuje to väčšiu expozíciu a pochopenie.

Integrácia podporuje sociálne interakcie a príležitosti pre ľudí s duševnými chorobami zapojiť sa do každodenných aktivít spolu s ostatnými. Pomáha to prelomiť bariéry, ktoré existujú medzi „zdravým“ a „duševne chorým“ obyvateľstvom možno už od útleho detského veku, čím sa podporuje pocit inklúzie a akceptácie.

Budovanie empatie a porozumenia: Tým, že budú „zdraví“ na vlastné oči vidieť výzvy, ktorým čelia jednotlivci s duševnými chorobami, populácia si môže rozvinúť empatiu a hlbšie pochopiť zložitosť duševného zdravia. Toto pochopenie môže pomôcť znížiť úsudok a stigmu.

Podpora vzdelávania a povedomia: Integrácia ponúka príležitosti na vzdelávanie a budovanie povedomia naprieč celej komunity. Podporuje otvorené rozhovory o duševnom zdraví, ktoré môžu vyvrátiť mýty, poskytnúť informácie a podporné postoje.

Spájame a nerozdeľujme sa

Viac ako inokedy, s ohľadom na širšie súvislosti a svetové udalosti potrebujeme totiž empatickú, láskavú a súcitnú spoločnosť s vysokým stupňom spolupatričnosti.
Na záver vás pozývam pozrieť si ich inscenácie – www.divadlozpasaze.sk Protagonisti majú veľmi intenzívne prežívanie, čo z nich robí nielen skvelých hercov, umelcov ale aj kamarátov. Ďakujem dnes Ľudemila Veverková, že ma posmelila. Získala som veľmi veľa, nič som nestratila.
Daniela Lászlová

Blog

Menu
error: Content is protected !!