Rozkvitajúca vnútorná energia a vedomie s indickým majstrom Sacchidanandaprem

 1. Tvoja Joga
 2. Oznamy
 3. Rozkvitajúca vnútorná energia a vedomie s indickým majstrom Sacchidanandaprem

Rozkvitajúca vnútorná energia a vedomie s indickým majstrom Sacchidanandaprem

Srdečne vás pozývame na Védický  spirituálny program venovaný vnútornej energii a vedomiu s indickým majstrom Sacchidanandaprem v jogovom štúdiu TVOJA JOGA, Banská Bystrica. Februárový víkend  (17.-18.2.2024) bude zameraný na autentické védické cvičenia, ich vysvetlenie, interpretáciu a výuku.

Čo je to Védický spirituálny program?

Védický spirituálny program je založený na učeniach a praktikách, ktoré pochádzajú z Véd – starovekých svätých textov, predstavujúcich základ hinduistickej filozofie a duchovnosti. Nie je to však náboženská cesta, ale životná filozofia, ktorá môže obohatiť každodenný život každého, kto chce žiť plnohodnotne, v radosti a spokojnosti, a to aj na Slovensku. Védy, považované za jedny z najstarších písomných dokumentov v histórii ľudstva, obsahujú široký rozsah tém – od rituálov, poézie a filozofie až po pokyny a odporúčania pre meditáciu a duchovné osvietenie.

Autentickosť tohto učenia tkvie v samotnom učiteľovi, majstrovi, ktorý je súčasťou dlhej línie svojich predchodcov. Je to o prenose informácií, energie a skúseností, ktoré sa nesú viac ako tisíce rokov cez takéto učiteľské línie. Tento hlboko skrytý poklad, bohužiaľ, nie je možné naštudovať ani na Google, ani s pomocou AI.

Védický spirituálny program môže byť prispôsobený individuálnym potrebám a záujmom a môže ponúknuť hlboký zážitok pre tých, ktorí hľadajú duchovné obohatenie a hlbšie pochopenie starovekej védickej múdrosti

 

Rozkvitajúca vnútorná energia a vedomie

Tento program je príležitosťou premeniť, ba priam zásadne zmeniť váš život, ak si to želáte. Zaslúžite si zmeniť svoj život k úplnej spokojnosti, harmónii a božskosti, a to nastúpením na radostnú a hravú duchovnú cestu, ktorá vám umožní osobne zažiť najhlbšiu úroveň vášho bytia. Spoločný transformačný proces tohto víkendu podporuje vznik čistého vedomia v duchovnej hĺbke. Okamžite cítite blaženosť, slobodu vo svojej nekonečnej povahe a spoznávate svoju úplnosť. Pomáha vám prebudiť energiu v atmosfére úžasného pretrvávajúceho vnútorného pokoja.

Počas víkendového programu zažijete hlboké sebapoznanie prostredníctvom meditačných praktík pochádzajúcich zo starovekého védskeho učenia. Tieto praktiky, vyučované indickým duchovným majstrom Sacchidanandaprem Acharya Swaminom, sú autentické a doplnené o jasný výklad a vysvetlenie ich pôsobenia na praktizujúceho.

Víkend prispeje k možnosti transformovať váš život buď úplne, alebo postupne v jeho častiach, ktoré vás neuspokojujú. Prostredníctvom odovzdaných praktík odhalíte vnútornú múdrosť, mier, lásku, nekonečnú radosť a vedomie, ktoré vznikajú z najvyššieho, ultimátneho potenciálu vnútri vás. Výsledok pocítite ako blaho, radosť a rozkvit. Vaša vnútorná premena sa pre mnohých javí ako energia a „žiara“, ktorou rozjasňujete svoje okolie. Zlepšenie celkového fyzického blaha, zdravia telesného, mentálneho a emocionálneho je súčasťou tejto hlbokej premeny.

Víkendový program je skupinový, s možnosťou dohodnúť si individuálnu konzultáciu s majstrom. Konzultácie sa nahlasujú vopred po prihlásení sa na program organizátorovi. Ich výstup poskytuje človeku akýsi externý vhľad s navigáciou v súkromných sférach, s osobným prístupom, individuálnymi usmerneniami a odporúčaniami

Rozkvitnúť vo vedomí

Program zahŕňaje nasledujúce praktiky:

 • Recitácie aktivovaných mantier & dychové cvičenia (Pránajáma): Praktiky určené na prebudenia tela a vyrovnávania vnútorných energií
 • Uvoľňovanie nahromadených toxínov a negativity z oblasti (telesnej a energetickej): yoni/lingam, pupka, srdca, mysle a emócií pomocou fyzického pohybu so zvukom tibetských mís.
 • Meditačné praktiky pre prebudenie schopností ako milovať seba, prebudenie a precítenie sexuálnej energie, otvorenie srdca a mysle.
 • Klesha Nivaran: technika na emočnej úrovni poskytuje vyrovnávanie energie na uvoľnenie bremena z potlačených emócií, z pocitov viny, krívd, zahambenia, seba poškodzujúceho postoja.
 • Akhanda Maha Dhyan (Intenzívna vedená meditácia od Maharshi Vashistha). Harmonizovanie tela-mysle-emócie do vnútorného JA spevom a počúvaním vnútorného zvuku – Anahad Nada.

 

Program: Rozkvitajúca vnútorná energia a vedomie| 17.-18.2.

Tento víkendový program sa uskutoční 17.-18.2.2024. Program potrvá od soboty, od 9:30 do 17:00 a bude pokračovať nedeľou od 10:00 do 14:00. Počas celého víkendu sú vítané akékoľvek otázky týkajúce sa praxi, ale Swami rád a často odpovedá aj na iné veci, ktoré účastníkov zaujímajú.

Miesto konania:
Štúdio TVOJA JOGA, o.z.
T. Vansovej 10
974 01 Banská Bystrica
www.tvojajoga.sk

 • Prihlásenie na udalosť mailom:  info@tvojajoga.sk.
 • Počet účastníkov je obmedzený.
 • Program prebieha v angličtine so simultánnym tlmočením.
 • Cena je formou daru v hodnote:
  135,- Euro člen KLUBU TJ o.z.,
  140,- Euro ostatní.
 • V cene je zahrnuté vegetariánske občerstvenie.

Referencie a osobné skúsenosti

Daniela Lászlová, TVOJA JOGA o Swaminovi:

Swamin je môj učiteľ a priateľ 6 rokov. Zoznámila som sa s ním na Slovenku a absolvovala som s ním mnohé učenia a programy. Mala som príležitosť byť súčasťou viacerých duchovných pútí do Indie, ktoré sa konali v Himalájach a v Južnej Indii pod záštitou nadácie sacchidanandaprem.org. Práve tu som mala možnosť spoznať aktivity nadácie, ktorá sa okrem védickej výuky zaoberá aj charitatívnou a dobrovoľníckou činnosťou. Swamin má láskavé srdce a hlboké poznanie. Jeho energia na vás bude mať absolútne pozitívny dopad od prvého kontaktu. Veľmi si vážim jeho múdrosť, prepojenie a ochotu. Láska, čistota, jasnosť a pravda sú najsilnejšími kvalitami, ktoré u neho prechovávam v úcte. Som nesmierne rada, že sa opäť vracia do Európy a na Slovensko, kde ako putovný učiteľ šíri védické učenie, pomáha mnohým na ich duchovnej ceste ale i v osobnom raste.

Kto je Sacchidanandaprem Acharya Swamin?

Swamin Sacchidanandaprem je duchovným majstrom Advaita Vedanta, mystikom, zakladateľom školy Brahma Vidya Siddhanta a nadácie Sacchidanandaprem. Od roku 2004 cestuje neúnavne po Indii, Ázii a Európe, prednáša o svojom zážitkovom učení a vedie rôzne intenzívne pobyty. Jeho žiaci mali možnosť dospieť k zlepšeniu v životoch a to na všetkých úrovniach: fyzickej, psychologické, ekonomické, spirituálnej. Nevyhlasuje sa za gurua alebo duchovného učiteľa, ale v jeho prítomnosti dostávajú ľudia príležitosť meniť svoje životy. Nenasleduje konkrétne náboženstvo, alebo duchovnú tradíciu, ale vedie k objaveniu rôznych dimenzií vnútorného a vonkajšieho sveta pomocou vedome zážitkových techník – a tiež pomocou humoru. Swamin je láskyplný muž s otvoreným srdcom, ktorý učí s detskou nevinnosťou a vtipom a tiež prirodzenosťou a ľudskosťou, ktorá je každému srdcu blízka.

Ak chcete vedieť o Swaminovi a jeho programoch, navštívte: www.sacchidanandaprem.org

Blog

Menu
error: Content is protected !!