SANKALPA PRE ZMENU…

Toto je rok napredovania, ochoty učiť sa a poučiť sa. Doteraz boli azda mnohí z vás praktizujúcimi jogy, ale možno ste nikdy v živote nezažili žiadnu skutočnú zmenu alebo vývoj. Aby ste dosiahli naplnenie, celistvosť a úplnosť jogy, zvážte a rozhodnite sa v nasledujúcom období dodržiavať tieto body:

Úprimnosť v praxi.

Myslieť a žiť jogou. Urobiť jogu súčasťou životného štýlu, tak ako je súčasťou jedenie a spánok. Joga je spôsob života, nie len cvičenie, ktoré treba cvičiť pol hodiny ráno alebo pol hodiny večer a potom naň zabudnúť. Žitie jogou je o spôsobe myslenia a konania, kde prevládajú vyššie city, pravdivosť, spolupatričnosť a jednota.

Disciplína vnútornej bytosti.

Pozorujte vaše emocionálne, mentálne, racionálne a iracionálne činy, reakcie a interakcie a tým rozvíjajte sebadisciplínu. Disciplína nie je vnucovanie pravidiel. Pravidlá sú len usmernenia, ale prostredníctvom nich sa učíme pozorovať samých seba.

Vnútorná sila, pevná vôľa.

Na dosiahnutie sebadisciplíny je potrebná vnútorná sila. Nemôžeme dosiahnuť naplnenie jogy a ani žiadneho cieľa v našom živote, ak sme v sebe uvoľnení a nedisciplinovaní.

Čistota úmyslu

Náš zámer, cieľ života, by mal byť čistý a jasný, len potom k nemu môžeme skutočne napredovať. Ak náš zámer nie je čistý, všetko naše úsilie v duchovnom živote bude márne.

Veľa zdravia, lásky, radosti, odhodlania a pevnej vôle Vám prajeme.

Danka a tím TVOJA JOGA

Blog

Menu
error: Content is protected !!