Terapia farbami – ČAKRY

Farebná terapia je nazývaná tiež chromo terapia. Je to metóda liečenia, spôsob harmonizácie farbami. Terapia sa vykonáva buď zosielaním farebného svetla vhodného na konkrétnu oblasť tela alebo sa robí sa vizuálne – zrakom, a to pomocou pohľadu na konkrétnu farbu, farebné svetlo. Farebná terapia je najmä doplnkovou terapiou, nie alternatívou lekárskej starostlivosti a výsledky sa líšia od človeka k človeku.

Základná myšlienka farebnej terapie

Farby sú tvorené spektrom svetla, ktoré dopadá na naše sietnice, kde vlnové dĺžky rezonujú. Náš mozog interpretuje tieto vlnové dĺžky, čo nakoniec vedie k tomu, že vnímame farbu ako fyzický a zmyslový zážitok. Farebná terapia je založená na myšlienke, že farby vytvárajú v našom mozgu elektrický impulz, ktorý stimuluje hormonálne a biochemické procesy v našom tele. Tieto procesy nás buď nabudzujú alebo upokojujú.

Rôzne farby liečia rôzne ochorenia

Farby použité pri farebnej terapii sa budú líšiť v závislosti od typu ochorenia, ktoré sa snažíte napraviť. Napríklad modré alebo fialové svetlá sú protizápalové a upokojujúce. Zelená farba pomáha pri čistení a očiste, biela a žltá farba svetla stimuluje lymfatický systém. Červené svetlo je povzbudzujúce, ale ak ste už napätí, môže to spôsobiť nepokoj.

Terapia farbami – ČAKRY

Podľa indickej filozofie sú čakry považované za centrá duchovnej sily a energie v našich telách. Existuje sedem základných čakier a rôzne farby reprezentujú inú čakru:

 

Červená farba

Koreňová čakra umiestnená medzi konečníkom a genitáliami, spojená s kostrčou, je znázornená červenou. Čakra má čo do činenia s našim spojením so Zemou, fyzickou potrebou byť. Toto je prvá z čakier hmoty. Vyvážením koreňovej čakry sa vytvorí pevný základ pre otvorenie čakier vyšších. Predstavte si, že položíte základy domu, v ktorom budete dlho žiť. Pevný základ zaliaty v pevnej pôde poskytne stabilitu, ktorú potrebujete na vytvorenie domova naplneného radosťou na ďalšie roky. Koreňová čakra sa skladá z čohokoľvek, čo vás vedie k stabilite vášho života. Patria sem vaše základné potreby, ako sú jedlo, voda, prístrešie a celková bezpečnosť, finančná istota, ako aj vaše emocionálnejšie potreby, ako je opustenie strachu. Keď sú tieto potreby splnené, cítite sa uzemnení a v bezpečí a máte tendenciu strachovať sa menej.

Oranžová farba

Sakrálna čakra, ktorá sa nachádza nad lonovou kosťou a pod pupkom a zahŕňa genitálnu oblasť a hypogastrickú oblasť. Je znázornená oranžovou farbou. Hovorí sa, že táto čakra je spojená s reprodukciou, obličkami, nadobličkami a potešením. Je tiež známa ako tvorivá a sexuálna čakra. Jej originálny názov: svadhisthana možno preložiť ako „obydlie seba“. Vyvážená druhá čakra vedie k pocitom pohody, hojnosti, potešenia a radosti. Keď je táto čakra nevyvážená, môže človek pocítiť emočnú nestabilitu, strach zo zmien, sexuálnu dysfunkciu, depresiu alebo závislosti.

Žltá farba

Tretia čakra sa nazýva Manipura, čo znamená „lesklý drahokam.“ Je spojená s pečeňou, pankreasom, tráviacim systémom, žlčníkom, posilnením a blahobytom. Nachádza sa okolo pupka v oblasti solárneho plexu, až po hrudnú kosť. Je zdrojom osobnej sily a riadi sebaúctu, energiu bojovníka a silu transformácie. Manipura tiež riadi metabolizmus a trávenie. Ak sa cítite zdravo sebavedome, máte silný zmysel pre cieľ a ste zdravo motivovaní, vaša tretia čakra je otvorená a zdravá. Ak trpíte nerovnováhou, môžete trpieť nízkou sebaúctou, mať ťažkosti s rozhodovaním a mať problémy s hnevom alebo kontrolou. To znamená, že vaša slnečná čakra je blokovaná, a preto nemôže dosiahnuť svoj plný potenciál.

Zelená farba

Farba predstavuje štvrtú srdcovú čakru. Nachádza v strede hrudníka a zahŕňa srdce, srdcový plexus, brzlík, pľúca a prsia. Vládne tiež lymfatickému systému. Sanskritské slovo pre štvrtú čakru je Anahta, čo znamená „nezranený, neporazený“. Názov naznačuje, že pod bolesťami a krivdami minulých skúseností leží čisté a duchovné miesto, kde žiadne zranenie neexistuje. Keď je vaša srdcová čakra otvorená, prúdi vo vás a cez vás láska a súcit, rýchlo odpúšťate a prijímate ostatných i seba. Uzavretá srdcová čakra môže spôsobovať zármutok, hnev, žiarlivosť, strach zo zrady a nenávisti voči sebe a ostatným. Štvrtá čakra je v strede siedmich čakier, pričom tri sú dole a tri hore. Toto je oblasť, kde sa stretávajú svety fyzické a duchovné.

Modrá farba

Piata čakra, Višuddha, je prvou z troch duchovných čakier. V oblasti hrdla riadi anatomické oblasti štítnej žľazy, prištítnych teliesok, čeľuste, krku, úst, jazyka a hrtana. Byť otvorený a vyrovnaný v piatej čakre znamená hovoriť, počúvať a vyjadrovať sa z vyššej formy komunikácie. Viera a porozumenie kombinujú podstatu významu čakry Višuddha. Čakra je spojená s pokojným a autentickým prejavom.

Indigo farba

Šiesta čakra, Ajna čakra, je v oblasti tretieho oka, ktoré sa nachádza v priestore medzi obočím. Zahŕňa hypofýzu, oči, hlavu a dolnú časť mozgu. Ovplyvňuje náš spánkový cyklus, jasnosť, múdrosť, sebaúctu a intuíciu. Neviditeľné, ale zároveň silné tretie oko – toto je centrum intuície. Duchovná čakra, čo znamená „nad múdrosť“,  vedie k vnútornému poznaniu. Otvorená šiesta čakra môže umožniť lucidné snívanie, rozšírenú predstavivosť a vizualizáciu, ale i jasnovidectvo a telepatiu. Náš svet vnímame prevažne prostredníctvom piatich zmyslov. Od okamihu narodenia sme svoje zážitky pripisovali tomu, čo vnímame zmyslami. Naučili ste sa dôverovať svojim zmyslom v to, čo môžete ochutnať, ovoňať, dotknúť sa, vidieť a počuť. Aj keď je zmyslové vnímanie v životnej skúsenosti vynikajúce, obmedzuje vás, pokiaľ ide o rozšírenie vášho duchovného vedomia.

Fialová farba

Je spojená s korunnou čakrou a nachádza sa v hornej časti hlavy. Je spojená s jasnosťou, snami, duchovnosťou, spánkovými cyklami, epifýzou a citlivosťou na svetlo. Siedma čakra, Sahasrara, sa označuje ako lotosová čakra s tisíc okvetnými lístkami. Sahasrara je náš zdroj osvietenia a duchovného spojenia so všetkým, čo je. Je to spojenie s našim vyšším ja, s každou bytosťou na planéte a nakoniec s božskou energiou, ktorá vytvára všetko vo vesmíre. Skutočné otvorenie Sahasrary znamená nielen uvedomenie si, ale ZAŽITIE, že ste čistým vedomím. Ste čisté vedomie, nerozdelené, expanzívne. Ako kvapka v oceáne, ste súčasťou oceánu, ktorá obsahuje a zahrnuje všetky jeho aspekty.

Nabudúce si napíšeme o farbách jari 🙂

TVOJA JOGA

Blog

Menu
error: Content is protected !!